Yüce Sezarın dostu ve Sezardan sonra savaş sanatına öncülük eden Marcus Antonius'u anlamayıp ihanetlerinizle onun ölümüne de şahitlik ederseniz.
Tarih sizi imparator Nero' yla cezalandırır.