...ankara, adana, izmir ve asıl istanbul-kocaeli işçileri yalnız kendi sınıfının demokratik haklarını savunmadı, tüm emekçilere karşı girişilen anti-demokratik saldırılara karşı çıktı. 100 bini aşkın işçi özgürlüğü müjdeleyen mavi iş tulumlarıyla yollarda, meydanlarda demokratik hakları yok etmeye çalışan egemen sınıflara ''dur'' dedi, tüm emekçilerin sözcülüğünü yaptı...

...
(1970, türkiye işçi partisi yayın organı, çark-başak)
Kemal Sülker
Sayfa 7 - yazarlar ve çevirmenler yayın üretim kooperatifi 1980 basımından