Hayat, alfa ve omega, mikrokozmik bir şekildeki kozmik bir akımdır. Bu, tarih olarak dünyanın sınırlan içinde gerçek olayların gerçeğidir. Kuşak sıralanmasının düzenlenemeyen ritmi önünde onun entellektüel dünyasında uyanan şuurluluk tarafından kurulan her şey sonunda yok olur. Tarihte bu sadece hayattır. Irkın niteliği, hükmetme gücünün zaferi ve doğruların, keşiflerin veya belirttiği paranın zaferi demek değildir. Böylece yüksek bir kültürün dramı tanrıların, sanatların, düşüncelerin, savaşların, şehirlerin o fevkalade dünyası daima devreden kozmik akışla aynı olan kanın ilkel gerçek olaylarının dönüşüyle sona erer.
Oswald Spengler
Sayfa 559 - Dergah yayınları Türkçesi: Giovanni Scognamillo-Nuray Sengelli İKİNCİ BASKI : KASIM 1997 / EKONOMİK HAYATIN ŞEKİL DÜNYASI: MAKİNA