Bütün bu teknikler ve biçim denemeleri, çoğunlukla tam tersiymiş gibi anlaşılsa bile, bir metni bulanıklaştırmak ya da okur için zorlaştırmak amacıyla uygulanmaz. Modern romanın nesnesi ya da “meselesi” en basit tabiriyle insandır. Modern romancı için insan, basit ve bir çırpıda anlaşılacak bir konu değildir; dolayısıyla yazar, bu meseleyi bulanıklaştırmak için değil, berraklaştırmak ve hiçbir ayrıntıyı atlamamak adına bizim için oyunlar ve biçimsel yenilikler yaratmaya çabalar.
Selçuk Orhan
Sayfa 21 - Karakarga Yayınları