'' Halkın üzerine ''soylu'' ismini ve aristokratın üzerine köylü ismini koyan bu değişim eşitliğin anaforundan başka bir şey değildir. Yeni esintinin karşı konulmaz etkisi her alanda olduğu gibi isimlere de yansımıştır. Bu belirgin ahenksizliğin altında, büyük ve derin izler bırakan bir olay, Fransız Devrimi vardır. ''