"Demek bu ailede bir fert bile kalmamış. Bunlar yalnız rahat ve keyif düşünüyorlar. İşte bu vak’adır ki o gün beni Osmanlı Hanedanını bu milletin başından atmak lüzumuna tamamıyla kani etmiştir. Saraydan başka yerde yaşayamıyorlardı. Kadınlaşmış şeylerdi. Gelip de millet için çalışır mı? Görüldü ki artık bu aileden hayır yok. Bu ailenin mahvına birinci sebep Vahidettin, ikinci sebep Mecid’dir. [674/675]"
Turgut Özakman
Sayfa 98 - Bilgi Yayınevi, 3.Baskı