"İstanbul'da Vahidettin ve Ferit'in başında bulunduğu hükümet var, fakat [İkisi de] İngilizlere esir ve alet. [558] Padişahın hiyanetinden münevverler pek güzel haberdardı. [567]"
Turgut Özakman
Sayfa 99 - Bilgi Yayınevi, 3.Baskı