Kapitalizm'in krizlerinin ve ekonomik depresyonun görülmesiyle birlikte geç modernizm'in koşullarında beyaz, heteroseksüel erkek öznenin hegemonik bir konum üstlenmesine neden olması erkeklik krizinden bahsetmenin mümkün hale geldiğini göstermektedir.