Gerçek Süleyman Şah
Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerçek kurucusu 1.Süleyman şah olduğu ve 1075-1086 arasında hükmettiğidir. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin (onun da isminin Gündüz Alp olduğu anlaşıldığından Söğüt'teki türbedeki isim tashih edildi) ve Gündüz Alp'in atasının Süleyman Şah olmadığı bilinmelidir Süleyman şah bundan neredeyse 2 asır evvel var olan Anadolu'daki Türk vatanını ve Devleti'nin kurucusudur.
Sayfa 187
Birçok Osmanlı prensinin Bizans'a karşı yapılan muharebelerde şehid düşmelerinden, mücâdelenin şiddetli olduğunu anlıyoruz: 1306'da Osman Bey'in kardeşi Gazi Gündüz Alp Bey (dedesinin adını taşıyor), 1288'de diğer kardeşi Gazi Sarıbatı Savcı Bey ve 1287'de bunun oğlu Beyhoca Bey, 1302'de Gündüz Alp'in oğlu Aydoğdu Bey, bu suretle şehid oldular.
Reklam
Alp Arslan'ın , Anadolu'nun fethi için ilk emirleri ..
“Artık haça tapanların memleketleri istila edilecektir... Bundan böyle aslan yavruları olunuz; yeryüzünde gece gündüz kartal gibi uçunuz ve Rumlara artık merhamet göstermeyiniz.”
Sayfa 44 - Kronik Kitap 1. Baskı 2018Kitabı okudu
Yaşlarım görüşümü bulanıklaştırdı ama saçlarımı okşayan rüzgar,gecenin zalimliğine inat şefkat gibiydi.Beni kucakladı,derinliklerine çekti.. Gündüz Alp'i bir daha göremeyeceğimi biliyordum.Güvendiğim tek dostumu,ortağımı kaybetmiştim.Bu gerçek beni uçurumdan düşmüşüm gibi çarptı.Yakamoz'un yelesine dokundum.Yasımı hissetti.Yelelerini savurarak bana karşılık verdi. Artık tek başımaydım.
Günümüzde sıcak gündem olan olan "İstismar," vakası..
Günümüzde seçimle iktidara gelip devlet erkini eline geçirenler dünyanın hemen her ülkesinde korku içinde. Korkularının ifadesi, büründükleri gizlilik zirhinda; bağımsız yargıyı, meclislerin yasama yetkisini devre disi birakmalariyla mutlak gucu yürütmede toplayan baskan ve basbakanlarda; özel hayatımızı tarihte görülmemiş sekilde kayit altına alp fişlemelerinde. Egemen düzenden çıkar sağlayanlar baska ideolojilerin tehdidi altında degil. Anlaşmazlıkları, çatışmalar pastadan kimin ne kadar pay aldığında. Korkulari, birbirlerinden çok, bizden gizlediklerinin ifşa edilmesinde. Aralarinda anlaşmazlık çıkınca, birbirleri hakkinda cephaneliklerinde tuttuklar bilgileri, o güne kadar gizli tuttukları belgeleri, ses ve görüntü kayıtlarını, emellerine hizmet edecek çevreleri kullanarak, özgür basın kılıfında bize sızdırıyorlar. Açlar ve aceleleri var. Benden sonra tufan günlerinin uzun sürmeyecegini biliyorlar. Tarihte uzun kalıcılıklarıyla tanıdığımız, asırdan asıra varlığını sürdüren aristokratlarla, kusaktan kuşağa servet aktaran burjuvalardan farklı olarak günümüzde sermaye geçici oligarşilerle sık el degistiriyor. Borsalarin belirsizligi, yeni teknolojiler ve yatırım firsatlar, krizler ve savaslarla degisen güç odaklar, birbirinden geçici, yeni "elit" ler yaratıyor.
Sayfa 15
Vaktiyle muhafız, köle, hizmetkâr veya paralı asker olarak Samanoğullarının hizmetine girmiş olan Türkler zaman içinde güçlenip devlet idaresinde önemli mevkilere gelmişlerdi. Bunlardan Alp Tegin, 963 yılında hükümdara karşı başarısız bir darbe girişiminden sonra maiyetindeki askerlerle birlikte ayrılıp Gazne şehrine hâkim oldu. Burası önceden beri Türklerin gelip yerleştiği bir yerdi. Alp Tegin bir hanedan kurucusu değildi. Onun ölümünden sonra idare yine Türk kumandanların elinde kaldı. 977'de ise Sebük Tegin, Gazne'nin idaresini eline aldı. Bundan sonra bu küçük şehir bölge tarihini derinden etkileyen bir yükselişin adı oldu. Sebük Tegin hâkimiyetini hızla genişletip Toharistan'dan Belucistan'a kadar olan yerleri ele geçirdi. Ancak asıl hedef Hindistan'dı. Kabil'den Dâmgân bölgesine kadar hâkimiyetleri altında tutan Hinduşahîleri mağlup edip Peşaver'e kadar ilerledi. Böylece Hindistan'da İslâmiyet'in yayılmasının da yolunu açtı.
Sayfa 137 - Yeditepe Yayınevi 1. Baskı Ekim 2022Kitabı okudu
Reklam
Bayan Çor'un yerine geçen oğlu Tanrı'da Kut Bulmuş İl Tutmuş Alp Külüg Bilge unvanlı Bögü Kağan 762'de Çin seferi esnasında ziyaretine gelen Maniheist rahipleri başkenti Karabalsagun'a götürdü. Rahipler ona, Mani dininin inceliklerini anlattılar. Devlet adamlarının pek çoğunun bu yeni dine karşı çıkmalarına rağmen Bögü Kağan Manihezimi kabul etti. Mani rahiplerinin de gayretleriyle ahali hızlı bir şekilde Mani dinine döndürülmeye başlandı. Böylece daha önce iki defa Budizmi teğet geçen Türkler bu defa Maniheizme yakalanmışlardı. Üstelik bu dinin etkisiyle Uygurlar hızlı bir şekilde yerleşik hayata geçtiler. Böylece Bilge Kağan'ın hem Budizm'e girme hem de yerleşik hayata geçme fikri onun ölümünden otuz yıl sonra gerçekleşmiş oldu.
Sayfa 90 - Yeditepe Yayınevi 1. Baskı Ekim 2022Kitabı okudu
Osman Bey Yeni-Şehir ve Yund-Hisar'ı Bizanslılardan alarak burasını İznik üzerine yapılacak harekatın tertip ve tanzimine elverişli sayarak, hükümet merkezi yapti. Bilecik kalesini ailesine ikamet mahalli olarak seçti. Beyliğin diğer kısımlarını da beş idare bölgesine ayırarak, bunları savaşlarda yararlılık görülenler ile, güvendiği kimselere tevcih etti. Delikanlılık çağına gelmiş olan oğlu Orhan Bey'e Sultan-Önü (Karaca-Hisar ve nahiyelerini), büyük kardeşi Gündüz Bey'e Eski-Şehir Aykut Alp'a İn-Önü, Hasan Alp'a Yar-Hisar merkezi İlyas Bey köyünü. Turgut Alp'a da İne-Göl'ü verdi. Bilecik ve havalisinin mahsulünü ailesi efradının geçimine tahsis etti. Bu bölgeler sonraları da selatin vakıfları olarak kalmış gözükmektedir. .... Fahreddin ve Muineddin lakaplarıyla tarihlerde kaydedilmiştir.
Oğuzların bey çıkaran beş boyundan Kayılara mensup, Osmanoğullarının büyük atası, Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubad'ın iltifatlarının muhatabı, hedefi daima daha ileri olan, Selçuklu uç bölgesinde kuş uçurtmayan Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi, Söğüt'te medfun.
Reklam
Alp er tunga destanı
Alp Er Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Felek fırsat gözetti. Gizli tuzak uzattı. Beyler beyini şaşırttı. Kaçan nasıl kurtulur? Erler kurt gibi uludular. Bağrışıp yakalarını yırttılar. Islık gibi sesle ağıt yaktılar. Gözler yaşlarla örtülür. Beyler atlarını yorarak geldiler. Kaygı onları durdurdu. Benizleri yüzleri sarardı. Sanki safran sürüldü. Zaman bütün bütün bozuldu. Zayıflar tembeller güçlendi. Erdem yeniden azaldı. Dünyanın beyi böylece yok oldu. Feleğin günleri çabuk geçer. İnsanın gücünü zayıflatır. Dünyadaki insanları azaltır. Kaçsalar bile geçilirler. Bilgili ve akıllı olanlar kötüleşti. Evrenin atı, azmaya başladı. Edep ve erdemin eti çürüdü. Yere değip sürüklendiler. Dünyanın geleneği böyle. Gerisi bütünüyle bahane. O gelip bir ok atsa, dağların başı kertilir. Onun ölümü gönlümü yaktı. Yetmiş yaş yaşlandırdı. Gönlüm geçmiş günleri arıyor. Gece gündüz o günler aranıyor.
432 syf.
·
Puan vermedi
·
24 günde okudu
Bir çok hayat görüşümü optimize etti evet lakin genel olarak kendime bir Stoacı kimliği takınamıyorum. Toplumun refahı için değil, kendim için çabalıyorum. Ve sürekli yanlış seçimler yapan, doğru olanı reddedip 'ben doğruyum' edasıyla inatlaşarak 'toplumu' uçuruma sürükleyen güruh için çabalayacağımı hiç sanmıyorum. Fakat
Stoacının Günlüğü
Stoacının GünlüğüRyan Holiday · Pegasus Yayınları · 2021375 okunma
178 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.