Murat çakır, bir alıntı ekledi.
10 Mar 21:08 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

HARF İNKİLABI YÜZLERCE YILLIK MİLLİ KÜLTÜRLE BAĞLARI KOPARDIKTAN SONRA DİLİN DEĞİŞMESİ ÜNÜVERSİTE GENÇLİĞİNİ İLKOKUL SEVİYESİNE DÜŞÜRDÜ. BU GÜN EDEBİYATIMIZI HAKKIYLA BİLEN BİRİNİ BULMAK YAHUT YETİŞMESİNİ BEKLEMEK HAYAL OLUR.
NURETTİN TOPÇU 1970

Türkiye'nin Maarif Davası, Nurettin TopçuTürkiye'nin Maarif Davası, Nurettin Topçu
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
10 Mar 13:44 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Millî olmayan girişimlerle insanımız değerlerinden uzaklaştırılırken harf inkılâbı, yüzlerce yıllık millî kültürle olan bağların kopmasına yol açmış, üniversite gençliğinin dili ortaokul çocuklarının seviyesine inmiştir. Dildeki, değişme ve tekniğin memleketi tahakküm altına alması ile edebiyata ve tarihe karşı olan ilgi de azalmıştır. Tarih dersi masalcılık, efsanecilik haline dönmüştür. Olaylar arasında nedensellik (sebepler araştırma) bağlantısı kurulmadığından gençlere fayda sağlamak bir yana onların zekâlarını çürütmektedir. Matematik derslerinde ise formüller ve teoremler ezberletilerek bu dersin önemi sıfıra indirilmiştir.

Türkiye'nin Maarif Davası, Nurettin TopçuTürkiye'nin Maarif Davası, Nurettin Topçu
Serkan Öztürk, İçimizdeki Şeytan'ı inceledi.
 10 Mar 01:24 · Kitabı okudu · 8 günde · Puan vermedi

Cinayeti gördüm. Ama kitapta cinayet işlenmiyor.

Kitabın yayınladığı tarih 1940. Büyük Harp'in artçı sarsıntılarının üzerine 1929 büyük buhranının tuz biber olmasıyla dünyanın önemli bir kısmında otoriter, faşist yönetimler birer birer işbaşına geliyor. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Portekiz'de Salazar koşar adım dünyayı bir karabasana sürüklüyor. Derken İspanya'da cumhuriyet kaybediyor, Viva La Muerte. Versay'ın hesabını görmek isteyen Hitler'in tankları önce Avusturya'yı yutuyor, ardından Prag sessizce teslim oluyor. "Hür Dünya" sus pus, Stalin'se çareyi saldırmazlık anlaşması yapmakta buluyor. 1 Eylül 1939 Almanlar Polonya'ya giriyor ve ok artık yaydan çıkıyor, dünya yeniden savaşta. Almanlar çok güçlü, Almanlar makine gibi, Almanlar'ın kazanacağından kimse kuşku duymuyor.

Koca bir imparatorluğun yıkıntılarından yeni bir devlet, yeni bir toplum yaratmaya çalışan genç cumhuriyetse düşe kalka yolunda ilerlemektedir. Harf devrimi, şapka inkılabı, kadınlara seçme seçilme hakkı... Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak birincil hedef. Radyoda alafranga, cemiyette Halkevleri işbaşında; yeni bir münevver zümre oluşturulmaya çalışılıyor. Yüzyıllarca tebaa olmaya alışmış halkın tamamında kalıcı bir etki bırakamasa da azımsanmayacak bir kesiminde karşılık buluyor. Kitap okuyan, tiyatroya giden, akşamları balolarda eğlenen, yüzü Batı'ya dönük bir münevver kesim oluşuyor yavaş yavaş. Ama yüzyıllık refleskleri, alışkanlıkları geride bırakmak kolay değil; pek çok şeyiyle hala Doğulu kodlara sahip bu kesim. Batılı'nın oryantalizminden mustarip ama kendi doğusundakine oryantalist bakışlar atmaktan kendini alamıyor.

Dedik ya, büyük buhranın yaraları daha sarılmamışken bir de Dünya Savaşı'nın yanı başında buluyor kendini genç cumhuriyet, hem de büyük kurtarıcısını kaybetmesinin üzerinden bir yıl bile geçmemişken. 25 sene önce sütten ağız yanmış, yoğurt üfleyerek yeniyor. Amaç yangını olabildiğince evden uzak tutmak. Ama yokluk beli büküyor. Yeni yeni ayağa kalmaya çalışan genç cumhuriyet ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Hani bugün hala anakronik olarak "Karneyle ekmek verdiler!!" diye suçlanan dönem var ya, tam da o dönem. Dönemin otoriter devlet rüzgarı Ankara'ya da uğramış. Kitabın yazarı Sabahattin Ali'nin başı soruşturmalarla dertte, Nazım'ın 12 sene kalacağı hapse gireli 2 sene olmuş. Müesses nizamda Hitlercilik moda. Zaten müesses nizam ekaliyetlerin sermayelerinin transferi mevzuunu hala nihayete erdirememiş, müesses nizamda Yahudifobi had safhada, Hitler'in kazanacağından kimsenin kuşkusu yok.

- spoiler -

Ömer böylesi bir dönemin aydını. Okullaşma çağındaki çocukların üçte birinden azının okula gittiği bir dönemde üniversite okumaktadır. Memleketin tanınmış edebiyatçılarından, gazetecilerinden oluşan bir çevresi; kendini ayrıcalıklı hissetmesine sebebiyet veren uğraşları vardır. Ama aslında bu çevrenin yaptıkları - çoğu zaman hesabı kime yıkacaklarını dert ettikleri - rakı masalarında ağdalı cümlelerle kendi kendilerini tatmin etmekten ibarettir. Aynı zamanda ciddi etik problemleri olan, en yakınının bile parasına, onuruna, gururuna, itibarına, namusuna ihanet edebilecek tıynette adamlardır çoğu. Ömer de farkında durumun ve içten içe rahatsız durumdan. Ama içindeki şeytan engel olmakta daha farklı bir Ömer olmasına. Bir de yokluk var Ömer'i tüketen, hesaplaşmayı öteleyen. Ömer aslında iyi ama çevresi kötü.

Macide de iyi ama çevresi yok. O yüzden özünde de iyi, kabuğunda da. O da dönemin aydını aslında. Ama yaşadığı topluma yabancı, kendine yabancı o kendinden menkul entelijansyaya dahil değil. İstanbul'a okumaya gelmiş, babasını kaybediyor aniden. Babasını kaybedince mali kaynağını kaybeden, Macide'nin yanında kaldığı akrabalarının da tavrı değişiyor Macide'ye. Macide yalnız, Macide çaresiz. Derken Ömer çıkıyor karşısına. Bırakıyor kendi Ömer'in sesinin boşluğuna. İki Ömer var aslında. Entelijansyaların Ömer ve Macide'nin Ömer. İkisi arasındaki tezat yoruyor Macide'yi. Macide iyi, özünde de kabuğunda da. Saflığı, dürüstlüğü, kendine yabancılaşmamayı simgeliyor Macide.

Nihat var bir de. Ömer ve Macide kadar tanımıyoruz Nihat'ı. Ama bilebildiğimiz kadarıyla Ömer'in dejenere ekibine dahil. Ömer'den farkı, aslında da iyi olmaması. Maddiyat onun da başının belası. Bu uğurda en yakın arkadaşına şantaj da var lugatında, dönemin Hitlerperest ortamından da faydalanarak silaha külaha meyyal birtakım karanlık tiplerle illegal oluşumlara girmek de. Hamasi nutuklarla çevresine topladığı gençlerin suç işlemesine, vatan millet nutuklarıyla başlarını belaya sokmasında problem görmüyor.

Başkaları da var romanda. Bu yarı aydın ortamın en bozulmamışı, en temizi Öğretmen Bedri var. Bu ekibin başını çeken Profesör Hikmet, şair Emin Kamil, yazar İsmet Şerif, kitabın bir ilk sayfasında görünüp bir son sayfalarda avdet eden Ümit ve diğerleri...

Sabahattin Ali bambaşka bir yazar. Hem çok iyi bir kurgu ustası, hem muhteşem psikolojik analizler yazabilen, hem hiç beklenmedik yerde sürprizlerle okuru afallatan, hem de yaptığı hiçbir numaranın öyküde sırıtmadığı büyük bir usta. Daha önce Kürk Mantolu Maddona'sını okumuştum ve hayran kalmıştım. Diyebilirim ki; İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna'yı bile aşan bir başyapıt.

Cinayeti gördüm. Ama kitapta cinayet işlenmiyor.

Kitap basıldıktan 5 yıl sonra Almanlar kayıtsız şartsız teslim oluyor. Hitler intihar ediyor. Faşizm yeniliyor. Bu defa müttefikler kendi içinde ayrışıyor, Soğuk Savaş başlıyor. Yanı başındaki Stalin'in tehditkar talepleri Türkiye'yi teyakkuza geçiriyor, antikomünist histeri galebe çalıyor. Rejimin dili sertleşiyor, sürek avı başlıyor., Nihat'ın çocuklarına gün doğuyor Nihat'ın çocukları Tan matbaasını basıyor. 1947'de Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes üniversitelerden atılıyor. Bir yıl sonra Nihat'ın derin bağlantılı çocuklarından biri Sabahattin Ali'yi katlediyor.

Ebubekir PALA, Derin Tarih Sayı: 8'ı inceledi.
09 Şub 22:52 · Kitabı okudu · 1 günde · 7/10 puan

Bu sayisi güzel 'di benim icin. Harf inkılabı, dersim olayları, sabahattin ali, don kişot, fatihin yunanlilara hoşgörü fermanı gibi olaylar incelenmiş tavsiye ederim...

Ebubekir PALA, bir alıntı ekledi.
09 Şub 22:49 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Harf inkılabını israilde yaptı ama...
İsrail 2 bin yıl önceki ibrani alfabesine döndü. Yani onlar eskiye dönerek modernleştiler, biz ise eskiyi yıkarak modernleşeceğimiz söylemleriyle avutulduk. Evet 20.yüzyılın 2. Çeyreğinde 20 yıl arayla 2 harf inkılabı yapıldı. Ancak israil'de olan, geriye dönerek geçmişi restore etmek iken, biz geçmişi yıkmak üzere alfabemizi değiştirdik.

Derin Tarih Sayı: 8, Kolektif (Sayfa 71 - 2012 kasım harf inkılabı amaç neydi)Derin Tarih Sayı: 8, Kolektif (Sayfa 71 - 2012 kasım harf inkılabı amaç neydi)
Limon Çiçeği, bir alıntı ekledi.
09 Şub 21:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Çok..
Bu şapka ile harf inkılabı çok can yaktı çok.

Tarla Kuşunun Sesi, Mustafa Kutlu (Sayfa 113)Tarla Kuşunun Sesi, Mustafa Kutlu (Sayfa 113)
Murat ALTIN, Nutuk (1919-1927)'u inceledi.
05 Şub 04:39 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Nutuk herkesin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. Piyasada birçok Nutuk görmek mümkündür yayınevine göre farklılık arz edebileceği gibi, çocuklara göre Nutuk, gençlere göre Nutuk vs. Çeşitleri vardır. Elbette Nutuk'u kendi dilinden okumak zordur takdir ederseniz yazıldığı zaman harf inkılabı olmamıştı. Zeynep Korkmaz düzenlemeleri ile Nutuk, okunabilecek en iyi düzenlemelerden biridir. İçindekiler kısmında olay olay bölümlere ayrılıp numaralandırılmıştir. Böylece okur istediği bir bölümü bakıp açabilir

Furkan Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü inceledi.
31 Oca 23:01 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · 10/10 puan

Bu kitabı sıradan bir okuyucu olarak incelediğimde son yıllarda iyice tırmanan yalan yanlış tarihçilik anlayışına ve türeyen bir kaç zırvacıyı bu kitapla tokatlamak gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca nasıl bir zihniyet nasıl bir bakış açısı kendi ülkesinin kurtarıcısı ve büyük devlet adamına kin tutabilir anlamak gerçekten çok zor. Her neyse kitaba odaklanalım. İlber Hoca kitabı klasik bir ders kitabı olmaktan çıkarıp akıcı üslubuyla hiç bilinmeyenlere ve bilinenlerin de hiç bilinmeyen noktalarına ustaca değinmiş. Kitaba büyük bir emek harcandığı belli çünkü diğer kitaplarında olduğu gibi sohbet değil de Hoca kendisi yazmış, gözden geçirmiş. Özellikle olaylara geniş açıdan bakışı ve o günkü dünya görüşünü, dönemin kozmopolit yapısını, olayları etkileyen bir çok faktörü göz önünde bulundurarak tahlil edişi ortaya böyle muazzam bir eser bırakmış. Başvuru kaynağı bir kitap olduğu açık. Atatürk hakkında okunabilecek bir çok biyografi var ve bu kitap onların arasında kendine sağlam bir yer edindi. Kitapta altını çizdiğim bir çok yer var özellikle "tartışmalı" konularda Hoca'nın yorumunu merak ediyordum bu konularda aydınlandım diyebilirim. Mütareke Dönemi, On iki Adalar, Sevr, Lozan, Harf İnkılabı, Laiklik gibi konularda yazılanlar dikkatlice okunmalı.

Bir insanı "o insan" yapan çok fazla etken var. Coğrafya ise onlardan biri. Hoca şöyle diyor;

"Selanik'in bir diğer özelliği ise liman ve demiryolu bağlantısı ile Avrupa'nın ticari ve fikri tesirine de oldukça açık bir şehir olmasıydı. Dolayısıyla Gazi'nin dünya görüşü, meselelere bakışı, hatta karakteri üzerinde Selanik gibi bir şehirde doğup, büyümüş olmak etkili olmuştur. Uzak bir Anadolu köyünde doğup büyüse belki bu imkanlara sahip olamayacağı için köyde kalır veya tamamen farklı bir meslek edinirdi."

Ömer Efeoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü inceledi.
21 Oca 14:15 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Doğru kişi tarafından çok doğru ve çok gerekli bir zamanda yazılan güzel bir eser. Muhteviyatı adeta bugünün tahripkâr, düzenbaz ve mesnetsiz iddiaları millete yutturmaya çalışan sözde tarihçilere cevap olmuş. Güncel konularla birlikte, dönemin durumunu ele alarak Atatürk'ü bu çerçeve içinde anlatmış İlber Hoca.

Dönemin durumunu anlatırken bugünün asılsız iddialarını da es geçmemiş. Türkçe ezan, harf inkilabı, istiklal mahkemeleri, tek parti dönemi, lozan ve sevr gibi konulardaki yalan yanlış bilgileri bertaraf ederek temiz bir kitap koymuş önümüze.

Her ne kadar 450 sayfalık kallavi bir kitap olsa bile insan bitsin istemiyor.