Bir hedef bulacaksınız, o uğurda çalışacaksınız, hedefinizi gerçekleştirmek için bir yol arayacaksınız, yol yoksa da o yolu yapacaksınız. Hayattaki gayemiz budur.
Sayfa 22
448 syf.
6/10 puan verdi
Bu kitapla tanışma hikayem çok güzeldi, o nedenle metin olarak değil ama kitap olarak bu kitabın bende ayrı bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biricik sevgilim
Emre Erdoğmuş
Emre Erdoğmuş
bana almıştı bu kitabı, Eskişehir'e gittiğinde. Orada bir sahaf kitapları paketleyip üzerinde konusuyla alakalı ve kitabın türüyle alakalı bir kısım bilgiler yazıyorlar ve
Komik Bir Hikaye
Komik Bir HikayeNed Vizzini · Go Kitap · 2016549 okunma
Reklam
Şunu iyice akılda tutmak lazım azizim; maalesef hiç kimse kendi hayatında istediğini, istediği zamanda ve istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bizde herkes "keşke" demeye meyillidir. Herkes, "Hayatımı yanlış yaşadım," diye hayıflanmayı sever. Yetmiş yaşına gelir, yine de bunu der. Ne olacak da "keşke" demeyeceğiz? Bu kişilerden bizi ne ayıracak? Önünüze bir hedef koymanız sizi ayıracak. İnsanın hedefini belirleyip ona göre yaşaması gerekir. Kolaymış gibi geliyor değil mi? Zordur hâlbuki. Bizim gençlerimizde sıkıntı daha üniversite imtihanında başlıyor. İmtihana giren çocuk, puanına şöyle bir bakıyor; neresi tutarsa oraya gidiyor. Bu çocuğumuzun yerleştiği üniversitede nasıl bir eğitim alacağı da çoğu kez belirsizdir, âdeta piyangodur. Çok açık ki böyle plan olmaz, bu bir hedef değildir. İnsan hayatı piyangoya bırakılamayacak kadar değerlidir.
Sayfa 17
160 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
Ye o kurbağayı ve aş savsaklama engelini
Kitabı beğendim, diğer okur arkadaşlara da tavsiye ediyorum; öncelikle kitapta bir sistemi bir işi yada hedefi gerçekleştirmek için bir hedef belirlemeyi, bu hedefi icra etmek için önem sırası belirlemeyi ve kendi içinde önceliklendirme yaparak işi belirli bir zamanda verimli bir şekilde icra etmek için gerekli akıllı yöntemleri açıklamaktadır.
1000Kitap
1000Kitap
Ye O Kurbağayı!
Ye O Kurbağayı!Brian Tracy · Arıtan Yayınevi · 20181,053 okunma
Görünüşü kur­tarsa da, devrimin hedef aldığı kurumların pek azı gerçek anlamda yara almadan hayatta kalabildi. Tam anlamıyla artık hiçbir şey kutsal değildi. Tüm erk, tüm otorite, tüm kurumlar artık geçiciydi ve ancak ussallık ve yararlılık açılarından savunulur oldukları sürece geçer­liydiler. Bu bağlamda, Fransız Devrimi, Aydınlanma'nın zaferini gerçekten de temsil etti ve hâlâ içinde yaşadığımız, aklı esas alan dünyaya giden yolu gösterdi.
Sayfa 116 - PdfKitabı okudu
6. Köycülük
Köyleri, tarım kentleri halinde birleştirerek kalkınmayı öngörür. Köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi hedef alır.
Reklam
Medeniyetimizin incelik ve ahengi... Mimaride bile ruh var
Medeniyetimizi oluşturan manevî dinamiklerin dışa dönük zâhiri bir zenginlik ve yüceliği hedef aldığını söyleyebiliriz. Mesela evleri ele alalım. Bu evler sokağa değil, avluya bakar. Sokağa dönük yüzünde, insan boyunu aşan duvarlarında pencere dahi yoktur. Çokluk taştan yapılır ve sağırdır. Sokağa bakan kafesli pencereler bu taş kısmın üzerinde yükselen ikinci katta bulunurlar. Evet, ev bahçeye, yani içe açılır. Burası mahrem bir alandır. Çiçek, meyve, sebze, havuzda su ile bir bakıma tabiatın devamıdır. Güzel ve ferahtır. Saydığımız unsurlarla tezyin edilmiştir. Evin dış görünüşü sade ve vakurdur. Tezyinat evin içindedir. Oymalar, ahşap bezemeler, göbekli geçmeli tavan süsleri, yüklük ve çiçeklikten hep bu iç güzelliği hedef alır.
İnsanlar hemen her zaman başkalarının açmış oldukları yolu izlerler, taklitle hükümet ederler ama örnek aldıklarının ne bütün yaptıklarını aynen uygulayabilirler, ne de becerisine erişebilirler; onun için, sakıngan kişi her zaman büyük adamların açtıkları yoldan gitmelidir. O halde, en iyileri taklit edecektir ki eğer kendi becerisi biraz kıtsa hiç değilse aslından bir hava verebilsin. Deneyimli okçular öyle yapar. Yaylarının gücünü iyi bildiklerinden hedef çok fazla ırak gözüktüğünde onun daha yukarısına nişan alırlar; oklarını o denli yükseğe eriştirebileceklerinden değil de böyle yükseği nişanlamakla asıl seçtikleri hedefi vurmak için.
Kadınlar, hayatlarının kapılarını açıp onun ücra köşelerindeki katliamı incelediklerinde, çoğu zaman en önemli düş, hedef ve umutlarının azar azar öldürülmesine izin verdiklerini görürler.
Piyer Loti
<Tevekkül! Kısmet! Kafes, han, kervan şadırvan! Gümüş tepsilerde rakseten sultan! Mihrace, padişah, bin bir yaşında bir şah. Minarelerde sallanıyor sedef nalınlar,
Reklam
Bir hedef vardır ama yol yoktur; bizim yol dediğimiz şey, duraksamadan başka bir şey değildir.
Sayfa 16
Evlilikte olabilecek en büyük uyumsuzluk zihin ve hedef uyuşmazlığıdır.
Sayfa 829
[••“Aşk, bu alemdeki tek nedensiz şeydir. Zira yaratılış onunla noktalanmış, arzulanan hedef, varlık atölyesinde tahakkuk etmiştir. Aşk, "niçinsiz" bir eylemdir.”••]
Sayfa 24 - Fecr YayınlarıKitabı okudu
Türkiyede håkim erkek kültürü, erkeksi olmayan varlıkların arasındaki çağrışımı onları aşağılamak için kullanarak bu kelimenin çift anlamlılığını suistimal ediyor. "Mala vurmak" veyahut "ete gitmek" kulağa büyükbaş hayvanlar ile ilgiliymiş gibi gelse de aslında seks işçileriyle birlikte olmak demek. "Kadınbudu köfte"
Bu zamanın prangaları, kelepçeleri, zincirleri, giyotinleri, dar ağaçları bir müzeye konulduğu zaman Ortaçağ'ın işkence aletleriyle bunları karşılaştıracak başka bir çağın insanları, aralarında pek büyük bir fark bulamayacaktır zannederim. Şimdiki en medeni şehirlerde, kimsesiz yurtlarından, yoksul sığınaklarından fazla hapishanelere rastlanıyor. - Efendi, hep bu korkunç şeyler ne vakit dünyadan büsbütün kalkacak? - Genel olarak insanların gerçek eğitime tamamıyla erdikleri vakit... - Bu neyle anlaşılır? Ve ne zaman olacak? - Bu gelişmişlik derecesine ulaşabilmiş henüz yeryüzünde bir memleket, bir millet yok ki onu örnek gösterebileydim. Söyleyeceğim varsayım, gelecekteki insanlığa ait belki bir hayal, belki imkansız bir temennidir. Bununla birlikte, düşünürlerin baktıkları hedef işte bu noktadır. Fakat bilmem ki ilerlemenin son sınırı denilen gayeye ulaşmakla, insanın yaradılışındaki vahşilik ve çirkin hayvanlığı gidermek mümkün olabilecek midir?
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.