Bir hedef için yaşamak, onu öğrenmek, onunla yaşamak, onun hayalini kurmak insanı mutlu eder mi ?

Gökhan Aktaş, Hafız Divanı'ı inceledi.
15 saat önce · Kitabı okudu · 21 günde · Puan vermedi

Hafız'ın divanı; tasavvufta tekke, mey, rind, aşk, şarap, sarhoşluk, pir-i mügan gibi rumuzların kullanıldığı kalenderi muhabbet kültürüne aittir. Şirazi'nin ifade ettiği şekil üzerinde Fars edebi ve toplumsal kültürünün de bir miktar etkisi vardır.

Şirazi'yi meşhur eseri Bostan ve Gülistan'dan tanırız. Bu iki eser bazı otoritelerce farsça yazılabilecek en üstün belagat'a sahip kitap olarak değerlendirilmektedir. Divan'da gene aynı edebi ve zengin üslupla yazılmış olmasına rağmen, Bostan ve Gülistanda ki gibi kıssalar şeklinde değil de, beyit ve mesnevi şeklindedir. Bu eser, doğu ve batı edebiyatını da derinden etkilemiştir. Bilhassa Goethe'nin doğu batı divanında Hafız ismi ile atıf yapılan kişi Hafız Şirazi'nin ta kendisidir. Eser de bu eserdir.

Şirazi'nin eserinde ifade ettiği felsefe genel olarak, aşk şarabı ve sarhoşluk üzerine yazılmış güzellik tasvirlerini içerse de, Hafız'ın güzellik anlayışını burada okuyucu için açmayı gerekli görüyorum:
Şirazi'nin kendi döneminde yaygın olan ilahi güzellik anlayışında tecelliyat ön plandadır. Bu tecelliyat Mürşidlerde görülmekle birlikte -ki Şirazi eserinde, Mürşidleri pir-i mügan mahlası ile ifade etmiştir- en saf temiz şekli ile tecelliyata atıf yaptığı başka bir konu da vardır. Bu saf ve mükemmel tecelliyat mürşidler dışında bir de ergenliğe henüz girmemiş erkek çocuklarında da görülmektedir Hafız'a göre!
Hatta Bostan ve Gülistan'daki aşk hikayelerine dikkatlice bakarsanız, aşık ve maşuk olarak ilişkileri anlatılan çiftlerin ikisi de erkektir. Bu açıdan Bostan ve Gülistanın eşcinselliği ifade eden ilk eserlerden birisi -doğu edebiyatında ilki- olduğunu da sanırım çoğu okuyucu farketmemiştir.

Eşcinsellik konusunda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat ergenlik çağına girmemiş ergen çocuklara güzellik mersiyeleri yazmak benim görüşüme göre sapıklıktır. Midem kaldırmadığı için burada örnekleme yapmak istemiyorum. Kitabın edebi yönü zengin olmakla birlikte, ahlaki yönü maalesef çok çirkindir. Yok o beyitlerde farklı bir mana var diyecek okurlar da olacaktır. Bu okurları da, Şirazinin felsefesini araştırmaya davet ediyorum. Bu detayları bilerek okumanızı ve okutmanızı tavsiye eder, kanaatimce +21 hedef kitlesine uygun bulduğumu belirtmek isterim.

Ağaca çıkmak istiyorsan, yıldızları hedef al.
•Konfüçyüs

Büşra Şahin, bir alıntı ekledi.
Dün 07:43 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Önüne ne pahasına olursa olsun ulaşacağı bir hedef koyan insanlar gibi kendini şimdiden daha hayat dolu hissediyor, karakteri güçleniyordu.

Palto, Nikolay Vasilyeviç GogolPalto, Nikolay Vasilyeviç Gogol
Yeter Korkmaz, bir alıntı ekledi.
22 May 21:36 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hayat, neyse oydu
Ondan kaçamazdınız.

Sırtımızdaki Hedef, J. M. Darhower (Sayfa 32)Sırtımızdaki Hedef, J. M. Darhower (Sayfa 32)

“bende kül, bende kanaat, bende gizem bırakmadılar ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belâlara”
(İsmet Özel, Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak)