Güç İstenci, Nietzsche'nin 1883-1888 yılları arasında yazmış olduğu not defterlerinden alınan seçme notlar, pasajlar, aforizmalar. Bu notlar açıkça nihai görüşlerini temsil etmemektedir. Nietzsche'nin ölümünden sonra 1901 yılında kız kardeşi Therese Elisabeth Alexandra Förster-Nietzsche tarafından Tüm Değerlerin Tekrar Değerlendirilmesi alt başlığıyla yayımladı. 1888 yılında Nietzsche'nin de böyle bir kitap yayımlaması fikri vardı, dört kitaptan oluşacak olan kitabın ilk kitabı da Deccal idi. Ama Nietzsche'nin 1889 da aklı dengesini yitirmesi sonucu ( bkz. Torino Atı) fikrini gerçekleştiremedi.

Güç İstenci [Kudret İdaresi] - Tüm Değerlerin Tekrar Değerlendirilmesine Dair Bir Deneme: dört kitap ve alt-başlıklardan oluşmaktadır.
1-) Avrupa Nihilizmi
- Nihilizm
- Avrupa Nihilizm Tarihi
2-) En Yüce Değerlerin Eleştirisi
- Dinin Eleştirisi
- Ahlaklığın Eleştirisi
- Felsefenin Eleştirisi
3-) Yeni Bir Değerlendirmenin Prensipleri
- Bilgi Olarak Güç İstenci
- Doğadaki Güç İstenci
- Toplum ve Birey Olarak Güç İstenci
- Sanat Olarak Güç İstenci
4-) Disiplin ve Öğretim
- Rütbe Düzeni
- Dionyssos
- Ebedi Tekerrür

İnsanlık sadece kendini korumak ve yaşamak istemez aksine asıl isteği güçlü olmak, daha da güçlü olmaktır. Güç İstenci, bir amaç ya da yaşam için bir anlam değildir. Nietzsche için varoluşun kaba bir gerçeğidir. Tüm gerçekliğin temel yapı taşıdır. " Bu dünya için bir isim mi istiyorsunuz? Tüm bilmeceleri için bir çözüm mü? Siz kendini en iyi gizleyen, en güçlü, en yılmaz, en gece yarısı insanlar için bir ışık mı? Bu dünya güç istencidir- ve başka hiçbir şey değildir! Ve siz kendiniz de bu güç istencisiniz- ve başka bir şey değil!" Madde, atomik parçacıkların gücüne istekli olarak ortaya çıkar. Her görünüm seviyesinde, güçlenme isteğini buluruz. Ama, sonuç olarak karşılaştığımız her şey görünüştür. Görünüş iktidarın iradesinin güç istencinin bir tezahürüdür. Gücün iradesi, etki etme isteğidir. Her biri kendi iradesi olan, kendi güç istencleriyle sarılmış yaratıklar vardır. İnsan.

Gücün doğal ve üretken olduğuna inanıyordu. Tüm insanlarda olduğu gibi "güce" iradesi vardı. Teorileri her şeyin sonsuz dönüşünde,
mükemmel bir şekilde ele geçirilen geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin bir doğrulamasıdır.

Güç ve güc istenci, felsefesinde önemli bir kavramdır. Gücün İradesi, Nietzsche'nin insanlarda ana itici güc olduğunu inandığı şeyi; başarı, hırs ve en yükseklere ulaşma çabasını anlatıyor. Kör, durmaksızın çabalayan, irrasyonel gücün dünyanın dinamik özünü oluşturduğu fikirler. Bu kozmik güç, esasen doyumsuz olduğu icin sefalet kaynağıdır.

İnsan uygarlığı, başlangıcından beri durgun ve öngürülebilir kalmıştır. Bizler değerli topraklar ve kaynaklar üzerinde sürekli savaşırken dünyaya ve geleceğe karşı kendi sorumluluğumuzu tamamen ihmal ederken, Evrin geçiremedik. Nietzsche'nin bizzat kendimizin bu bencil ve nihayetinde olgunlaşmamış yönlerimizi, proaktif olarak kendimizle daha iktikrarlı bir uyuma doğru hareket etmemiz için çağrıda bulunduğudur.- Güc İstenci. Hapishanenizden gerçekten kaçmak istiyorsanız, durumunuzun gerçekliğini kabul etmeli ve hapishane duvarlarınızın dışındaki yaşamı hayal etmeye devam etmektense, çıkış yolunu tünellemelisiniz. " Özgür mü diyorsun kendine? Sana hükmeden düşünceni duymak isterim. Bir boyunduruktan kaçıp kurtulduğuna değil!"

Kitaba alt başlığını veren; Tüm Değerlerin Tekrar Değerlendirilmesi Dair Bir Deneme? - Değerin kendi başına bir değeri olup olmadığını soran ilk kişiydi. Değerlerin yeniden yaşayabilirliğine değer veriyordu; Hristiyanlik gibi olumsuz ve görünüşte çılgın değerler bile bu bağlamda bir değer taşıyor olabilirler.

Güç İstenci ne anlama geliyor?
1-) Bilgelik salgısı olarak güç. Bilgi güçtür
2-) Farklı şeylerin eşit olarak yapıldığı mantığımizın anlamıdır.
3-) Kılıç? - Yerçekimi ruhunu öldürmek. Böyle Buyurdu Zerdüşt te olduğu gibi
4-) Bir işi idare etmek gibi şeyler; idare etme ya da idare etme yeteneği
5-) Overman, insanüstü insan. " Hedef insanlık değil, insanüstü insandır!"

"İyi olduğu ortaya çıkana, kalbime iyi gelene, sert ağaçtan yontulmuş olana ve mis kokuluya- burnun bile güzel koku aldığı- kişiye ithaf edilmiştir bu kitap. Kendisi için faziletli olanın tadını çıkartır; faziletin bağları çaprazlandığında, herhangi bir şeyden aldığı keyif durur; kısmı yaralanmalar için çareyi sezer; yaşamın büyük uyarıcıları olarak hastalıklara sahiptir; kötü şansı nasıl sömürecegini bilir; kendisini yok etmekle tehdit eden rastlantılardan dolayı daha güçlü olur; içgüdüsel olarak gördüğü, duydugu, tecrübe ettiği, başlıca ilgisini ilerleten her şeyden sonuç çıkartır- seçme prensibini izler- bir şeyin elekten geçmesine izin verir; uzun bir dikkatin ve kasıtlı bir gururun besledigi bir yavaşlılikla tepki verir- kökeni ve niyetleri için bir uyarıcıyı test eder, teslim olmaz; daima kendi kendine eşlik eder, ister kitaplarla, ister insanlarla, isterse manzaralarla uğraşsın; seçerek, hayran kalarak ve güvenerek onurlandırır." Böyle dedi Nietzsche.
Güç İstenci'nin orjinal elyazmalar;
https://resmim.net/f/G0PkXu.jpg
https://resmim.net/f/61m6as.jpg
https://resmim.net/f/DurXb3.jpg

Come I'uom s'eterna?
İnsan kendini nasıl ebedi yapar?
Prava corrigere, et recta corrobare, et sancta sublimare.
Yanlış olanı düzeltmek, haklı olanı güçlendirmek, kutsal olanı yüceltmek.

Bengidönüş, amor fati- kader sevgisi-, mikro ve makro kozmosu felsefesinin kavramlarını kaplayan bu garip, anlaşılmaz; tavşan deliğinde sıkışmama neden olan , sığ sularda boğulma tehlikesi geçirten, zihnin tuvalinde kısa devreler yaşatan eser için ablam, teyzem DUA 'ya sevgimi, saygımı, teşekkürlerimi sunmak isterim, istiyorum, isteyeceğim.

Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Medeniyetler Çatışması
Müslümanlar soruyor: Batı medyası komünizmin yenilmesine yardımcı olduktan sonra, şimdi kimi hedef seçecek? Bunu tahmin etmek hiç de zor değil: İslâm'ı. Burada araştırılması gereken bir tezimiz var: Günümüzde, medya çağında, dinsel bir kültür ne kadar gelenekselse, üzerine yönelen baskı da o kadar büyük oluyor. Budist, Hindu, Müslüman veya Hristiyan, tüm geleneksel dinler, dine inanmayı, mistisizmi ve tefekkürü teşvik ederler.

Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Samuel P. Huntington (Sayfa 122)Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Samuel P. Huntington (Sayfa 122)
., bir alıntı ekledi.
9 saat önce

İnsanların duygularında gözle görülebilen ya da görünmese de hayal gücüyle akılda canlandırılan, bir hedefe doğru akan gizli ırmaklar vardır; içindeki bu hareket insan ruhunu, öyle tezcanlı, çılgınca bir istekle hedef alınan nesneyi kucaklamaya iter ki, bu nesnenin yokluğu dayanılmaz bir acı olur.

Robinson Crusoe, Daniel Defoe (Sayfa 180 - Karaca Yayınevi)Robinson Crusoe, Daniel Defoe (Sayfa 180 - Karaca Yayınevi)
Meltem Tekeli, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ânın tadını çıkarmaktan âciz olan erilin önüne koyacak bir şeye ihtiyacı vardır ve para ona ölümsüz, bitimsiz bir hedef sağlar. 80 trilyon dolarla yapabileceklerinizi düşünün; yatırım yapın! Üç senede 300 trilyon dolarınız olur!

Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Valerie Solanas (Sayfa 32)Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Valerie Solanas (Sayfa 32)
Doğanay, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · İnceledi · Beğendi

Türk gençliği! Seni çağırıyoruz: Her yıl askerî yürüyüşle oraya git! Mertlik dersi al ve öç duygusu besle.. Her şeyden önce asker olduğunu unutma! Mademki Türksün, askersin! Medenî hayattan bahseden züppelere, barıştan bahseden kansızlara, maziyi inkâr eden namussuzlara inanma! Millet, kan demektir. Damarlarındaki asîl kanda Türklük varsa zaten savaşçılığı duyacak ve isteyeceksin! Çünkü: Savaşı ve barışı veren ne hükümdarlar, ne devlet adamları, ne millet meclisleri, ne muahedeler ve ne de ittifaklardır. Savaşı ve barışı veren, onlardan daha yüksek kuvvetlerdir. Yani: milletlerin olma ve ölmesinin ezelî kanunlarıdır. Bunun için her şeye ve her şeye rağmen milletler savaşa hazırlanıyor. Unutma ki dünyada en iyi müdafaa taarruzdur. Kafi netice taarruzla alınır. Dün ordularına ilk hedef olarak Akdeniz’i gösteren GAZİ elbette pek yakında ikinci hedefi de gösterecektir. İlk hedef Batıda idi. İkinci hedef Doğuda olabilir, Sen bu savaşta kanını akıtmak ve ölmekle mükellefsin. Unutma ki: en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir... Seni toprağın, seni mazin çağırıyor.

Çanakkale'ye Yürüyüş - Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, Hüseyin Nihal AtsızÇanakkale'ye Yürüyüş - Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, Hüseyin Nihal Atsız
S. Ali, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor

Çiftçiler zamanla bunu fark etmiş olsalar da artık çok geçti. 2004 yılı itibariyle GDO soya fasulyesi tüm ülkeye yayılmış, bunu kullanan tüm çiftçiler Monsanto böcek ilacına bağımlı hale gelmişlerdi. Bundan daha mükemmel bir kölelik plânı düşünülemezdi.

Yine de Arjantin GD üretim projesinde tek hedef değildi. Arjantin vakası, hazırlanışı yıllar süren, çalışma alanı ve etkileri dehşet verici bir küresel plânın sadece birinci evresiydi

Ölüm Tohumları, F. William Engdahl (Sayfa 170 - Bilim + Gönül Yayınları - 3.Basım 2010)Ölüm Tohumları, F. William Engdahl (Sayfa 170 - Bilim + Gönül Yayınları - 3.Basım 2010)
1 Çay 1 Kitap™, bir alıntı ekledi.
22 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

İnsanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey, gerilimsiz bir durum değil, daha çok, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir.

İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Kitapla ilgili yazımız bio'daki linkte. Göz atmayı unutmayın.)İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl (Kitapla ilgili yazımız bio'daki linkte. Göz atmayı unutmayın.)
Farah Feza, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Bir hedef bulunuyordu Siddhartha’nın önünde, tek bir hedef: Arınmış olmak. Susamalardan arınmış, istemelerden arınmış, düşlerden, sevinçlerden, acılardan arınmış. Ölerek kendinden kurtulmak, ben olmaktan çıkmak, boşalmış bir yürekle dinginliğe kavuşmak, benliksiz düşünmelerle mucizelere kapıları açmak, işte buydu onun hedefi. 'Ben' tümüyle saf dışı bırakılıp öldürüldü mü, gönüldeki tüm tutku ve dürtülerin sesleri kısıldı mı, işte o zaman gözlerini açacaktı en son şey, varlıktaki artık Ben olmayan öz, o büyük giz.

Siddhartha, Hermann HesseSiddhartha, Hermann Hesse

Cumhuriyet Destanı
Atatürk'tür Türkiye'nin ihyası
kurtardı vatanı düşmanımızdan
canını bu yolda eyledi feda
biz dahi geçelim öz canımızdan

sinesini hedef etti düşmana
ölmüşken vatanı getirdi cana
çekti kılıcını çıktı meydana
gören ibret aldı meydanımızdan
...

Aşık Veysel Satıroğlu