İslam'ın esasını düşüncelerinin kaynağı haline getirmediklerinden dolayı, Batılı düşünürlerin, oryantalistlerin etkisinde kalan fikir-ilim adamlarının kalemleri ve ağızları ne yazık ki batıl kusuyor.
Sayfa 30 - Köklü değişim yayıncılıkKitabı okuyor
İlim ilim bilmektir, İlim kendini bilmektir. Sen kendini bikmezsen Yâ nice okumaktır? ~
Yunus Emre
Yunus Emre
Reklam
İLİM öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah’a karşı HAŞYETTİR. Talebi İBADETTİR, müzâkeresi TEŞBİHTİR. Ondan bahis ise CİHADDIR..
... ilk asırda (sahabe devrinde) "fıkıh" denilince, ahiret yolunu bilmek, nefsin gizli afetlerini ve amelleri bozan şeyleri tanımak, dünyanın basitliğini anlamak, bütün kuvvetiyle ahiret nimetlerine yönelmek ve kalbi Allah korkusunun sarması olarak anlaşılırdı.
Sayfa 137
“İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı.”
Bozkır kültürünü göçebe kültürü ile karıştırmamak gerekir. Bozkır (Türk) kültürü at ve demir üzerine kurulmuştur. Göçebelerin hayatında at birinci planda görülmez. Demire ise pek çok göçebe kavim kültüründe rastlanmaz.Bugün batılı ilim adamları da bozkır kültürünün ilk Türkler tarafından or­taya konulduğunu kabul eder. Tarıma değil besiciliğe elverişli olan bozkır sayesinde Türkler o devrin sürat aracı atı evcilleştirmiş, hayvan yetiştirmiş, ata binen ilk kavim olmuştur.
Sayfa 37 - Türk Dünyası Araştırmaları VakfıKitabı okuyor
Reklam
Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır. ︎Hz. Ali (r.a)
"De ki, Rabbim adâleti emretti" ( el-Hadid , 57/25 ) âyetlerinde adâlet, uyulması gerekli bir emir olarak mü'minlere yüklenmiş, "Adâletle emreden kimselerin böyle olmayandan üstün olduğu..."(el- Nahl,16/76) ve "Adâleti gözetmenin, meleklerin ve ilim sahiplerinin ortak karakteri olduğu❞ ( el- Ali İmran, 3/18) belirtilmiştir.
“Kalp, ilim ile dirilir, cehalet ile ölür.”
İmam Gazali
İmam Gazali
İnsan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir.
Reklam
Allah olmuş olanı da bilir,olmakta olanı da bilir,olacak olanı da bilir.Başka türlü olması da zaten düşünülemez. Çünkü ilahi ilim,mutlaktır ve eksiksizdir.
Mustafa Kemal, Büyük Harp'e girmek aleyhinde idi: İlim adamı olduğu için! Mustafa Kemal, Kurtuluş Harbi'ni bırakmak fikrinde asla bulunmadı: Vatan adamı olduğu için
Bursevi de şöyle demektedir: "İlim ve mevki sahi­bi kimselerin yanına varan akıllı, anlayışlı kişiler az konuşurlar, tez kalkarlar. Ahmaklar ise zamansız gelirler ve çok otururlar."
Söyle, hangi ilim, hangi şiir, hangi aşk, hangi devlet bu manzaradan daha güzel, daha muhteşemdir?
Yahudiler
Büyük hükümdarların saraylarındaki aşk maceralarından ve platonik saz şairlerinden beri kadını bir mabude ve mükemmelin örneği olarak saymayı adet edinmişiz; Viyanalı bir yahudi, Weiningh çıktı, ilim ve mantık bakımından kadının iğrenç ve tiksindirici bir mahluk, bir pislik ve alçaklık çukuru olduğunu kanıtladı.
Sayfa 56 - 1. Kitap, Türkiye İş Bankası Yayınları 14. Basım Şubat 2020Kitabı okuyor
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.