Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
5 dk.

“And olsun biz Davud’a da, Süleyman’a da bir ilim verdik. Onlar şöyle dediler; ‘Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah‘a hamd olsun’ ” (27/15).

Kuşdili Kılavuzu, Mehmet SaltıkKuşdili Kılavuzu, Mehmet Saltık
Göktürk Pamukoğlu, bir alıntı ekledi.
8 dk. · Kitabı okudu

İşte size kitabın özü: İlim ve vatan adamı olunuz.
Hiçbiri yalnız başına, ne sizi ne de milletini kurtarır..

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
Resul, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okuyor

Evet, lezzetin hakikî lezzet olması, zeval görmeyip devam etmesindendir.
Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de elemdir; hattâ zevalinin tasavvuru bile elemdir.

Evet bütün mecazî âşıkların enînleri, bağırıp çağırmaları, bu kısım elemdendir ve bütün dîvanlarıyla yaptıkları ağlamalar, vaveylâlar, hep mahbubların firak ve zevallerinin tasavvurundan neş'et eden elemdendir.

Evet pek çok muvakkat lezzetler var ki, zevalleri dâimî elemleri intac ettiği gibi; çok elemlerin zevali de, leziz lezzetlere bâis olur.

Lezzet ve ni'met ise, devam etmek şartıyla lezzet ve ni'met sayılabilir.

   Hülâsa: İnsan, ebed için yaratılmıştır.
Onun hakikî lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umûr-u ebediyededir.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 130 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş.  ( Zeval: sona erme, son bulma.  Elem: acı, dert, kaygı.  Firak: ayrılık, ayrılma.   İntac: netice verme, doğurma, meydana getirme.)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 130 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş. ( Zeval: sona erme, son bulma. Elem: acı, dert, kaygı. Firak: ayrılık, ayrılma. İntac: netice verme, doğurma, meydana getirme.)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

Tövbe ettikten sonraki bütün ömrünü, ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirdi. Tasavvuf yolunda büyük makamlara erişti.

Dost Hazinesi, Mehlika Can (Sayfa 19)Dost Hazinesi, Mehlika Can (Sayfa 19)
Fatih Kurt, Büyük Fetih'i inceledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kitap Nurettin Topçu'nun konuşmalarının derlemesi olduğu için aynı şeyleri tekrar tekrar okumak, biraz sıkıcıydı bana kalırsa. Kitabın genel çerçevesinin vermek istediği mesajlar doğru ve yerinde olsa da, detaylarında birtakım tutarsız tümceler olduğunu söyleyebilirim. Bu ekşi detayları atlayıp, kitabın iletmek istediği mesajlarla ilgilenmek daha doğru olacaktır.

Cesaret, ilim, adalet.
"Fatih" olabilmenin temel unsurları olarak bu üç kavramı kabul ediyor Nurettin Topçu. Bu üç kavram neyi ifade ediyor peki?
Cesaret deyince, Aliya İzzetbegoviç'in şu sözü aklıma geldi hemen:
"İslam korkakların değil cesur ve atılgan müslümanların omuzlarında yükselecektir." Yani Fatihlerin omuzlarında.
İkinci unsurumuz ise ilim.
Bu konuyla ilgili şu cümleler yeterli olacaktır sanırım:
"Yorgios Amirutzes’ten Yunanca, Giovanni Mario Angiolello ile Anconitano’dan Latince ve İtalyanca öğrendi. İslâmî ilimlerde, Arap ve Fars dillerinde derin bir vukuf sahibi idi. Matematik, hendese (geometri), hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve tarih ilimlerinde fevkalade yetişti."
Ve son olarak ADALET.
Kitap boyunca Fatihle ilgili bir çok şey anlatılmış, fakat yazarın en fazla üzerinde durduğu nokta bu. Bir insanı Fatih yapan şey, adaletli davranmasıdır. Çünkü sadece adil olanlar gerçek fethe yani gönüllerin fethine mazhar olabilirler. Dün, bugün ve yarın; en çok ihtiyacımız olan şey adalettir. Bu kuşkusuz bir gerçek. Ama ben bu satırları okurken tabi güzel ülkemiz boş durur mu?
Tabiki durmaz. Çoğunuz okumuştur, Danıştay başkanının kızının yargıtaya terfisi ile ilgili haberi. Adaleti tesis etmesi beklenen insanların bunları yaptığını düşündüğümüzde, kafamızda beliren senaryo tam bir trajedi.
Hooop! Hemen umutsuz ve asabi tavırlar takınmayın. Fatihlerden önce bozuk olan adalet sistemi, nasıl Fatihlerin imanıyla, iradesiyle düzeldiyse; son 200 yıldır Fatihlerinden mahrum olan İslam coğrafyası, yarın tekrar Fatihlerin omuzlarında adaletin malikânesi olmaya devam edecektir.
"Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter"
Her birimizin birer Fatih olabilmesi umuduyla..

Büşra Bayırlı, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hasılı, Hz.Ali'ye bakılırsa, "İlim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı."

Mor Mürekkep, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 206)Mor Mürekkep, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 206)
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

"Batılı müellifler Peygamber hüviyetini -hele kendi peygamberleri olmazsa- laboratuvar denemesine getirememekten pek huzursuzluk duyarlar. İlim, insan eseri olduğu halde putlaştırılmıştır ve bütün batılı müellifler, Kâdir-i Mutlak diye tapılmış bu put azmanı karşısında tir tir titrerler. Yine aynı ilim doktrinine uymak zarûreti ile eserden müessire intikâle mecbur kalınca Peygamberimizin şahsiyeti hakkında bin dereden su getirmek için soluk soluğa kıvranır dururlar. Kimse gocunmasın... Onların bu hâli bana Âdem'in üstünlüğünü kabul etmek istemediği için cennetten kovulan şeytanı hatırlatıyor. Huzursuz olduklarını görüyorum, her şeyi kimya potasına tıkamıyorlar. Her sırrı çözemiyorlar, ama sırların varlığına da tahammül edemiyorlar."

Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol (Sayfa 44 - Kubbealtı Neşriyâtı, 6.baskı, 2016.)Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol (Sayfa 44 - Kubbealtı Neşriyâtı, 6.baskı, 2016.)

İslam'la tanışınca okuduğum ilk minicik risaleciktir. O kadar hevesliydim ki kelime kelime ezberlemiştim adeta. O kadar arayıştan sonra bulunca öyle oluyor insan ister istemez. İlk göz ağrım. Gözümün nuru, canımın işçi :)