Çağla Dündarcan, Kırlangıç Çığlığı'ı inceledi.
12 Mar 23:09 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Ahmet Ümit külliyatım bu kitapla beraber eksiksiz olarak tamamlandı. Yazar neyi nerden işlemesi gerektiğini çok güzel nokta atışlarıyla belirlemiş. Çok fazla gündem içeren konuları seçmiş ama bunlar o kadar gerçekçi olarak işlenmiş ki başkası yapsa reklam kokan hareketler bunlar dememiz mümkün. Mülteciler tacizciler öyle çok kanayan yaramıza parmak basmış ki. Her sayfayı okuduğumda tamam şimdi buldular katili dedim. Sonra bir bölüm geçti bu sefer fikrim değişiyor katil bu değilmiş diğeriymiş diyorum. Yardımcısı Ali’nin anlattığı bölümleri tüylerim diken diken okudum dişlerimi sıktım. Bunlar mümkün değil dedikçe evet mümkün diye gerçekler yüzüme çarpıldı. Organ mafyası bunun boyutları insanın gerçekten kendini kitabın içinde kaybetmemesi içten değil. Uzun zamandır bekliyordum Ahmet Ümit ne zaman yazar diye. Yazmış ama öyle bir yazmış ki bu kadar beklemeye değmiş bunu en içten şekilde ben hissettim. O hissi okuyucuya geçiriyor. BaşKomiser Nevzatı öyle çok benimsemişim ki sanki hayatımdan biri gibi her özelliğini bilerek okudum. İnsanın kitaptaki Kahramanla bütünleşmesi tam olarak böyle bir şey. Herkesin geciktirmeden okuması gereken bir roman.

Yusuf, Boncuk Oyunu'yu inceledi.
20 Şub 22:08 · Kitabı okudu · 8/10 puan

<Spoiler içerir>

Boncuk Oyunu 558 sayfalık hacimli bir roman. Herman Hesse'nin ustalık dönemi eseri ve zorlu bir okuma süreci sunuyor. Bu romanı bitirmek için gerçekten sabırlı olmalısınız. Boncuk Oyunu'nda romanın baş kahramanı olan Josef Knecht'in yaşam öyküsü anlatılıyor. Bu yaşam öyküsünün temelindeki izlek ise boncuk oyunu. Bu oyun hakkında romanda çok detaylı bilgi verilmiyor. Oyunun kurallarından, nasıl oynandığından pek bahsedilmiyor. Bize sadece oyunun karakteri hakkında biraz bilgi sunuluyor. Oyunun zihinsel, sanatsal ve dilsel boyutları olan bir yapısı var. Meditasyon yapmayı gerektiren büyük bir konsantrasyonla oynanıyor. Bu oyuna Kastalya eyaletinde kurulan bir akademi ve bu akademi etrafında örgütlenmiş bir tarikat hamilik yapıyor. Ülkedeki müziğe ve matematiğe yetenekli en seçkin öğrenciler akademiye kabul ediliyorlar ve ilgilerine göre şekillendirebilecekleri özgür bir eğitim alıyorlar. Boncuk Oyunu da bu eğitimin bir parcasını oluşturuyor. Bu oyun insanın ruhunu ve zihnini disipline etmesini sağlayan ve onları en büyük ilham ve yaratıcılıkla besleyen bir aktivite olarak kabul edildiginden akademide çok büyük bir öneme ve prestije sahip bulunuyor. Knecht de daha bir çocukken müziğe ve matematiğe olan yeteneği ile dikkat çekip hocaları tarafından akademiye öneriliyor. Onu sınamaya gelen ve zor beğenen bir kişiligi olan müzik üstadını kabiliyetleri ve saflığı ile de etkileyerek akademiye kabul ediliyor. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiriyor ve dikkat çeken bir boncuk oyuncusu oluyor. Birkaç diplomatik görevde de başarısını kanıtlayıp mensup olduğu tarikat ile Vatikan arasında iyi ilişkiler kurulmasını sağlaması sonucu boncuk oyunu üstadının ölümünden sonra genç denebilecek bir yaşta onun yerine atanıyor. Bu görevi de oldukça başarıyla sürdürüyor Knecht. Ama yıllar içinde üstatlığın getirdiği tek düze yaşamdan sıkılmaya başlıyor. Basit bir öğretmen olup genclere bir şeyler öğretebilmenin hayallerini kuruyor. Ayrıca tarikatının ülkeden ve dünyadan neredeyse tamamıyla soyutlanmış durumu onda endişeler oluşturmaya başlıyor. Tüm bunların sonucunda görevinden daha önce tarikat tarihinde görülmemiş bir şekilde istifa ederek daha basit bir yaşam sürme kararı alıyor. Bu istifa Knecht'in sıradışı kişiliğini iyice ortaya çıkararak onu efsaneleştiren bir olaya dönüsüyor aynı zamanda. Ama malesef istifadan kısa zaman sonra ve daha aklındakileri uygulama fırsatı bulamadan Knecht talihsiz bir şekilde boğularak ölüyor.

Romanda, Siddhartha'dakinin aksine hikaye daha ön planda ve düşünsel boyut bence biraz daha geri planda kalmış. Vurucu cümlelerle daha seyrek karşılaşılıyor ve bu da benim gibi kurgudan öte düşünsel yöne daha ilgi duyan okuyucular için bir eksiklik olarak ortaya çıkıyor ve okuma zevkini azaltıyor. Yine de Herman Hesse'nin düşünce dünyasına ilgi duyan ve Siddhartha romanından etkilenen okuyuculara bu romanı da okumalarını tavsiye ederim. Roman, Hesse'nin bibliyografyasında önemli bir yere sahip. Yazdıgı son eser olup ona Nobel'in kapısını actığı için kesinlikle Hesse severler tarafından okunması gerekiyor.

Pol Gara, bir alıntı ekledi.
07 Şub 14:27 · Kitabı okuyor · İnceledi

2. Bölüm: Deme olmaz olmaz, olmaz olmaz
BU DEFA, bütün dünyâya hayâl-ötesi bir refah getirecek bir proje üzerinde çalışacağız. Bu projenin hedefi, dünyadaki her bir insanı en az onbin fabrika sâhibi yapmak!
Bu kadar fabrikayı nereye nasıl yerleştireceğimize gelince...
Elimizde Dünyâdan başka gezegen olmadığı için, yeryüzünün bütün karalarını, her karışına kadar bu işte kullanmak zorundayız. Biz de, teknolojinin en son imkânlarını kullanarak, her bir fabrikayı bir bilgisayar boyutuna indireceğiz ve her 1,5 metrekareye birer fabrika düşecek şekilde, gezegenimizin dağlarını, sahrâlarını, ovalarını, kutuplarını, her karışına varıncaya kadar fabrikalarla dolduracağız.
Dahası var:
Bütün bu fabrikaları, çeşitli sistemlerle birbirine bağlayacağız. Aralarında, her bir fabrikanın her bir ünitesini içine alacak şekilde haberleşme ağları kurulacak. Hammaddeler hepsine ayrı ayrı ve ânında ulaştırılacak. Artık maddeler hiç birikmeksizin hepsinden tek tek toplanacak. Sipârişler ânında alınacak, ânında verilecek. Güvenlik sistemi, hepsini birden bütün köşe ve bucaklarıyla gözetecek ve koruyacak şekilde, tek merkezden işletilecek.
Yine bitmedi.
Her sâniye, bu fabrikalardan on milyar tânesi tepeden tırnağa teftiş edilecek. Böylece hergün bütün fabrikalar en az on ayrı kontrolden geçmiş olacak. Her sâniye yüzbinlerce fabrika yıkılacak, yüzbinlercesi yeni baştan yapılacak. Bu arada hizmet aksamayacak, enkazdan eser görülmeyecek.
Böyle bir refah projesini hiçbir siyâsî partinin seçim vaadlerinde bulamazsınız. Ama bu projenin gerçek numûneleri etrâfımızda o kadar çok ki!
Her birimiz Dünyâ nüfûsunu en az onbin defâ cebinden çıkaracak bir kalabalığı vücûdumuzda taşıyoruz. Hücre adını verdiğimiz bu topluluk fertleri, bir fabrikadan ne kadar küçükse, o kadar da muhteşem ve mükemmeldir. Eğer yeteri kadar küçülüp de bir hücre içine girebilseydiniz, kendinizi göz kamaştırıcı bir şehirde bulur ve onu fabrikaya benzetmekle haksızlık ettiğimiz sonucuna varırdınız.
Bir önceki bölüm, eğer sizi bir hiçlik duygusu içine attıysa, hemen başka bir karşılaştırma yapalım:
Samanyolu gibi bin tâne galaksiyi bir araya toplayın ve yıldızlarını hücrelerle değiştirin: İşte kendi vücûdunuz!
Bir de bu hücrelerin meydana getirdiği dokular, organlar ve hepsinin birden içinde yer aldığı birbirinden muhteşem sistemler, bu gerçek hikâyeyi büsbütün inanılmaz hâle getirir. Bu sistemlerden sâdece ulaşım ağının boyutları ile ilgili bir rakam verecek olursak:
İki insanın vücûdundaki kan damarlarını uçuca eklediğiniz zaman, Ay ile Dünyâ'yı incecik bir iple birbirine bağlamış olursunuz!
İşte bu akılalmaz dünyâda her an olmazlar olur. Bu muhteşem şehirlerin her birine her an vagonlarla erzak taşınır. Her an çöpler alınır ve boşaltılır. Telefonlar durmaksızın çalışır. Güvenlik kuvvetleri her sâniye 10 milyar şehri tepeden tırnağa kontrolden geçirir. Böylece, her birimizin vücûdunda her gün nice bâdireler atlatılır da haberimiz bile olmaz.
Ve her an, bu şehirlerden yüzbinlercesi yıkılır, bir o kadarı yeniden kurulur: çevreye hiçbir rahatsızlık vermeden, ortada hiçbir iz bırakmadan.
Bütün bu 'olmazlar' -ve daha niceleri- biz nefes alıp verdiğimiz sırada sürer, gider vücûdumuzda. O anda biz oturuyor, yürüyor, konuşuyor, uyuyor, çalışıyor, eğleniyor olabiliriz.
Hangi halde olursak olalım, yaptığımız bu "basit" işler, içimizdeki dünyânın akıl almaz olayları sâyesinde mümkün olmaktadır.
Kâinat ile insan arasındaki karşılaştırmayı bir daha baştan almaya ne dersiniz?

Sahife: 16, 17, 18

Bir Fiil Yaratmak, Ümit Şimşek (Sayfa 16 - Zafer Yayınları, Kâf-Nun Kitapları: 1    Sayfa sayısı: 110)Bir Fiil Yaratmak, Ümit Şimşek (Sayfa 16 - Zafer Yayınları, Kâf-Nun Kitapları: 1 Sayfa sayısı: 110)
mehmet rauf güler, bir alıntı ekledi.
17 Oca 15:24 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Nefreti büyüterek karşı cephe yok edilemiyor. Fanatik, Batıcı ruhlular dindarlara çok öfkelidirler. Ellerine güç geçse karşıtlarının tamamını denize dökmeyi, ortadan kaldırmayı düşünüyorlar. Bu muhafazakârlar için de geçerlidir. Ayniyle.
Kırk yıla yakındır güneyimizde bir iç savaş var. Uçurum büyüdükçe büyüdü. Türk kavmiyetçilerine göre kökleri kazınası Kürtlerin kökü kazınamadı. Sorun büyüdükçe büyüdü. Kürtlere göre de kökleri kazınası Türkler var.
Birbirlerinin köklerini kazıdıkça ne ülkeleri kalıyor ne de huzurla yaşayacakları beldeleri.
Sosyal medya üzerinden insan psikolojisinin vardığı boyutları görmek olası. Muhafazakârları diğerlerinden ayırmıyorum. Çünkü hırs, öfke, nefret öylesine büyük ki kimse kimseyi anlamaya çalışmıyor. Birbirlerinin köklerini kazırlarsa sorunun biteceğini umuyorlar. Sadece kendi kamplarının duvarlarını örüyorlar.
İnsanı kurtarma, birlikte yaşama, iyiyi, güzeli, doğruyu bulma gibi bir anlayış giderek tükeniyor. İnsanın insan olduğu unutuluyor. İnsan, insanın cehennemi olmaya bakıyor. Cehennem korunu alevlendirmeyi, hasımlarını orada yakmayı kendine görev biliyor.
Müslümanım diyenler neden Peygamber ahlâkını, bakışını, insan kurtarmayı kendine ilke edinmiyor? Neden?

Adaleti Ayakta Tutmak, Ali Haydar Haksal (Sayfa 42 - MGV Yayınları)Adaleti Ayakta Tutmak, Ali Haydar Haksal (Sayfa 42 - MGV Yayınları)
Filiz, bir alıntı ekledi.
 13 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yedi peygamberle yedi letaif'i yani insanın manevi merkezlerini bağlantılandıran Kübrevi mutasavvıf Simnani'nin yaptığı liste de hatırlanabilir: Siyah renkle ilişkili olan insan varoluşunun Adem'i, kalabiyye, zahiri, biçimsel yöndür; Nuh (mavi renk) nefsin görünüşüdür; İbrahim (kırımızı renk) kalbin görünüşüdür; Musa (beyaz renk) sırr'ın, yani kalbin en derin köşesinin görünüşüdür; Davud (sarı renk) ruhi yöndür; lsa (ışıldayan siyah renk) en derin sır (hafı); Muhammed (yeşil renk) ise hakkiyye ile, yani ilahi hakikatle ilişkilidir. Bu kuramlara göre, ışıldayan siyahı geçtikten sonra yeşile ulaşan muta­savvıf "gerçek Muhammedi"dir

İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel (Sayfa 396 - undefined)İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel (Sayfa 396 - undefined)
Filiz, bir alıntı ekledi.
12 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

O tecelli ettiğinde Rab, Rab olarak; kul, yani merbub da kul olarak kalır; ancak "Allah, ruhani insanın kendi hakikatini temaşa ettiği bir ayna haline gelirken, insan da içinde Allah'ın Kendi lsim ve Sıfatlarını temaşa ettiği bir ayna olur."

İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmelİslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel
Filiz, bir alıntı ekledi.
 18 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Harraz: Namaza dururken, sanki kıyamet günündeymişsin gibi Allah'ın huzuruna çıkmalısın; arada bir aracı olmaksızın Allah'ın huzurundasındır; seni hoş bir şe­kilde karşılar ve onunla gizli bir sohbete girersin ve kimin huzurunda olduğunu bilirsin; O hükümdarların hükümdarıdır. Ellerini kulaklarına doğru kal
dırıp "Allahüekber" dedikten sonra, hamdederek Allah'ı yüceltmekten başka kalbinde hiçbir şey kalmasın, "Sübhane rabbiyelazim" derken zihninde başka hiçbir şey olmasın, böyle yap ki onu yüceltirken bu dünyayı ve öte dünyayı unutabil. insanın Rükûya varması ve sonra doğrulması gerekir; ardından vücudunun her bir eklemi Allah'ın tahtına yönelinceye kadar şefaat için tekrar rüküya varmalıdır; kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'tan başka hiçbir şey kalmayın­caya ve kendinin çok küçük olduğunu anlayıncaya, kendini bir toz zerresin­den daha ufak hissedinceye kadar Yüce Allah'a hamd ederek O'nu yüceltmek demektir bu.

İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel (Sayfa 165 - undefined)İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel (Sayfa 165 - undefined)
Filiz, bir alıntı ekledi.
13 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Beyazid-i Bestami :"Ben Allah'ı anımsamadan Allah beni anımsadı, ben O'nu tanımadan, o beni ta­nıdı. Allah'ın insanı sevmesi, insanın Allah'ı sevmesinden öncedir"

İslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmelİslamın Mistik Boyutları, Annemarie Schimmel

Gürültü
''Ne zamandır düşünüyorum da, öyle geliyor ki bana, tedirgin olmadan bir insanın dayana bileceği gürültü miktarı, zihin yeteneğiyle ters orantılıdır ve zihin yeteneğini ölçmek için güzel bir ölçü olabilir... Gürültü bütün okuyan aydın kişiler için bir işkencedir; elle, çekiçle vurmak, eşyayı atmak gibi sık rastlanan şeyler, ömrüm boyunca her gün çektiğim bir işkence olmuştur.''
~ Arthur Schopenhauer


Buna mukâbil şu hususa değinmek istiyorum: Hemen her zaman yaptığım nerede bir çocuk sesi veya ses kirliliği, kendini bilmez bir konuşma, yüksek sesler duyacak olursam... O, an adeta şöyle bir durum oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse: Olur olmadık hususiyet derecesinin dahi alakadar etmediği yerde, yaptığım şey kulaklık takmak, ya da oradan bir an önce kaçınmak olur. Film izlerken bile, yapmakta olduğum hemen yersiz konuşmaları geçmek olacaktır. Evlerin arkasında hiç ummadığımız bir yerden gelen gürültü çekilmez bir durumdur. Sanıyorum ki kulakları perçinlemek gibidir. İki biyolojik varlıktan çıkagelen bir çocuk sesi sanki, işkenceye uğruyormuş gibi bağırmaları, evet o hödük kafaların, anlayış yoksunu, söz gelimi bireysel ahlak sahibi hiç noksan yanı olmadıklarını sanmakta üstlerine olmayan bu varlıkların sözleri: Çocuktur yapar! Sözlerine yer bırakıyor.
Nitekim kesinkes çekilesi olağan bir durum değildir. Dolayısıyla, zevk endamını süren ve bunu, sevgi gösterileri altında gösteriş budalalığı ile savunuculuğu günümüz koşulları altında yapmakta olunan, toplumlar içerisindeki, yerini bilmez! Ve yegane kaçınmaktan çekinmeyecek hadsiz insan müsveddesi kişi ve kişiler, sözden anlamaz! Tevazu bilmez! Ve bu yaptırımlar farklı boyutları toplumların her köşesinde görülmektedir. Ancak mankafa insanlara yaraşır bir durumdur.
Öyle vuku buluyor ki bu ses kirliliği, insan üzerindeki yorumum burada sınırlı kalmaz. Yumurtalık ile spermin, beden bulmuş hali cehennemin bir köşesinde eziyet seslerine benzetilebilir. Dünyanın bir köşesinde kuruntu ve karmaşaların sesidir. Özünde tiranlık yatan bu varlığın, dünyanın her yerinde, paçaları tutuşmuş gibi yapmakta olduğu asıl olan, oradan oraya savrulup giden: kuru bir gürültüden başka bir şey değildir.
Günlük yaşantıda — Arka-plan gürültüleri, (Background Noise) kulakların maruz kaldığı rezil bir durumdur.