• "... örneğin 90'ların başında SHP'den Arslan Yüzgün'ün açık eşcinsel kimliğiyle milletvekili aday adaylığı, 99 yılında Demet Demir'in ÖDP'den Beyoğlu belediye meclis üyesi adaylığı, 2002'de yine Demet Demir'in Isparta milletvekili adaylığı, 2009'da Belgin Çelik'in Beyoğlu'nda muhtar adaylığı, bütün bu adımlsr hareketin bugün geldiği nokta itibarıyla çok önemli deneyimler."
 • iyi geceler gece kuşlari. Antalya ısparta denizli burdur var mi???
 • Urfa'da bir otelin üst katında ve ölüm döşeğine uzanmış durumda... Emniyet teşkilâtı ise, onun İsparta'dan ayrılışından biraz geç bilgi sahibi oluyor ve nereye gittiğini bilmedikleri için bütün memlekete telsizle (alarm) işareti vermeye başlıyorlar.

  Urfa'da bir düzine polis oteli içinden ve dışından sarıyor. Yanındaki üç talebesi de Emniyete götürülüp hesaba çekiliyor:

  - Üstadınızı buraya niçin getirdiniz? Kimden izin aldınız?

  - Hiçbir şeyden haberimiz yok! Biz üstadımızın emrine tâbiyiz!

  Talebelere, İçişleri Bakanlığından emir geldiği ve Said Nursî'yi aldıkları gibi hemen İsparta'ya dönmeleri ihtar ediliyor.

  - Ağır hastadır, diyorlar; yerinden kıpırdayamaz! Hiçbir tarafa götüremeyiz!

  Polisler soruyor:

  - Ya nasıl gelebildiniz?

  - Ancak gelebildik. Hastalık da yolda şiddetlendi! Cevabımız kat'îdir. Yerinden kaldıramayız!
 • Nurcuların kalemiyle:

  Nurcular aleyhine umumî bir dâva açılması için İsparta müddeiumumiliği hareket geçti. Sekseni mütecaviz Nur Talebesi hakkında iddianame hazırlandı ve dosya sorgu hâkimliğine tevdi edildi.

  Emniyetin pek çok gizli mensupları, Nur Talebeleri arasında dolaşmaya, her hareketlerini kontrola başladılar.

  Ankara, İstanbul, Adapazarı, Safranbolu, Karabük, Dinar, İnebolu; Van gibi yerlerde araştırmalar sorgular yapıldı. Yapılan bütün tetkikat ve taharriler neticesi:

  Vatan, millet aleyhinde zerre kadar bir hareket bulunmayıp, bilâkis her vatandaşın göğsünü iftiharla kabartacak ilmî, imânı, vatanî hizmetler, okutmak ve neşrine çalışmaktan başka bir gaye ve maksadları bulunmadığı anla şılmasiyle, (Nurcularda suç bulamıyoruz, medar-ı mes'uliyet bir hareket ve faaliyetleri görülmemiştir.) diye umumen kanaat getirildi.

  Bu soruşturmalar, Risale-i Nurun hakkaniyetinin anlaşılmasına vesile oldu. Neticede Nurların beraatına karar verildi.
 • 1953 senesi yaz aylarında Üstad Emirdağ'ından İsparta'ya geldi. İsparta'da pek çok sâdık talebeleri vardı. Daha evvel gönderdiği mektuplarında İsparta'yı taşiyle, toprağıyle mübarek olarak tavsif ediyor ve Risale-i Nur'un zuhuru ve intişariyle vücud bulan manevî hayatının idamesine en kuvvetli medar İsparta olduğunu beyan buyuruyordu. Filhakikat İsparta, Üstadın bu iltifatına lâyık olduğunu uzun senelerdeki hâdiselerin şahadetiyle isbat etmiş ve göstermiştir. Çünkü, Risale-i Nur'un birinci medresesi ve te'lif yeri olan Barla, İsparta'nın bir nahîyesidir. Risale-i Nur'un büyük mecmuaları burada te'lif edilmiştir.
 • Bu yürek
  Seni seveceğini biliyordu herhalde
  Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir
  Bire bin veren buğday
  Elmadaki mayhoşluk
  Hukuki beşer
  Çınçınlı hamam
  Çizmeli kedi
  Sanki elleriyle koymuşlar gibi
  İkimizden bir işmar.
  Seni sevmemiş olsam , sözlerim yarı yarıya
  Gözlerim yarım
  Ellerim çolak Hüseyin eli
  Seni sevmesem , nefes almayı beceremem ki
  Bugün günlerden ne ?
  Cumartesi
  Seni sevdiğim için Cumartesi elbet
  Seni sevdiğim için bak temmuz ayındayız
  Ayşe onbaşı , Pir Sultan Abdal , büsbütün sevdalıyım sana
  Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için
  Seni sevdiğimden suyun akası geliyor
  Bacaların tütesi
  Nurhayatın halleri , seni sevdiğim için güzel
  İbrahimin dilleri
  İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi
  Savaşın adı geçse cinifrit olur
  Ereğlinin kömürünü düşünür , ne kömür o be
  Ramanı düşünür , Çukurovayı düşünür
  Seni sevdiği için , Haliçte bir uğultu
  Marmarada bir deniz
  Isparta bahçesinde güller
  Seni sevdiği için goncalanıyor
  Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşarda
  Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi
  Penisilin , halk şiiri , canlı sinema
  Mapushaneler , yedi düvel , harbi İspanyol nezlesi
  Sultan Hamid , Don Civanni
  Ne bilsinler seni sevdiğimi
  Başaklamayan yulafa söylemeli
  Cılk yumurtaya, paslı demire
  Kulağını bükmeli kurtlu kirazın
  Hoşnut değillerse bu gidişattan
  Akıl etsinler seni sevdiğimi ,
  Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü
  Tepemizdeki o göçmez tavan,
  Sulardaki yakamoz , ortancadaki pembe
  Ben seni sevdim diye
  Bingöl vilayetinde kamyondan inince
  Tığ gibi bir delikanlıya soruyorum
  Siz nerenin bulutlarısınız böyle ?
  Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız!
  Bir yıldızlı akşamı varsa Ankaranın
  1953 kışları içinde
  Karnı tok , sırtı pekse hısım akrabanın
  Konu-komşu dirlik düzenlik içindeyse
  Birbirimizi daha çok sevelim diye
  İnsan seni sevince iş-güç sahibi oluyor
  Şair oluyor mesela
  Meyhaneden cayıyor bir akşamüzeri
  Caysın be güzel!
  Caysın be iyi!
  Tütünü bırakıyor , tütün neyime zarar
  Keseme zarar , ciğerime zara , sevdama zarar
  Seni sevince adamın pabuçları eskimiyor
  Beti-benzi yeni çarktan çıkmış gibi
  Seni sevince insan bilgili saygılı gönlü gani şen
  Saçları zencefilli
  Erkencecik evine dönmek istiyor canı
  Hep seni düşün
  Hep seni yaşat
  Hep seni yıka
  Seni doyur üç öğün
  Seni bir kanım uyut , sonra uyandır
  Lokman hekim , seni sev diyor bana!
  Seni sevmeseydim , ilkbaharı kodunsa bul gayrı
  İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde
  Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim
  Hak , hukuk , bereket diye
  Eşitlik , kardeşlik , hürriyet diye
  Yüreğime sağlık ne iyi ettim..!
  -Metin Eloğlu-
 • Bediüzzaman Hazretleri Emirdağı, Eskişehir ve İsparta arası dolaştırılır ve 'Nur Risalesi' çevresi her ân biraz daha genişlerken İnönü şekavat devri son demlerini yaşamaktadır.