•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
Dün 04:32 · Kitabı okuyor · Beğendi

Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı a’zam gelse, seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said NursîTarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî
A juez, bir alıntı ekledi.
11 May 10:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için koncalanıyor,
Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar, Avşar'da
Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi.

Bavul Dergisi Sayı: 32, Kolektif (Sayfa 27 - Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek)Bavul Dergisi Sayı: 32, Kolektif (Sayfa 27 - Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek)
selim koç, bir alıntı ekledi.
29 Nis 06:21

Hariciye nazırımız açıkladı.
Mısır’da dört aydır tutuklu bulunan ve “bana bir şey olursa,
beni Gafir mezarlığında Mustafa Sabri Hazretleri’nin kabrine
defnedin” diyen TRT muhabiri, nihayet serbest bırakıldı.
Tutukluyken sustuk.
Artık yazabiliriz.
Bu arkadaşın yanma defnedilmek istediği Mustafa Sabri
hazretleri... Vahdettin’in şeyhülislamıydı. İngiliz Muhipleri
Cemiyeti’nin kurucularındandı. İslam Teali Cemiyeti’nin
kurucularındandı. Kuvayi Milliye’ye “kudurmuş haydutlar”
diyordu. “Yunan ordusu halifenin ordusudur, asıl kafası
koparılacak mahlukat, Ankara’dadır” şeklinde bildiri yayınladı.
Mustafa Kemal hakkındaki ölüm fermanını, bizzat kaleme aldı,
“öldürülmesi caizdir, hatta dini vazifedir” dedi. İşgalcilere karşı
Anadolu’nun yanında saf tutan Denizli, İsparta, Uşak, Antalya,
Sinop müftülerini görevden azletti; Ankara müftüsü için idam
fermanı çıkardı. Anadolu Cemiyeti adıyla örgüt kurdu, İzmir’deki
Yunan Yüksek Komiserliği’ne teklifte bulundu, “Mustafa
Kemal’in pençesinden kurtarmak için Batı Anadolu’da özerk
hükümet kuralım, yönetimin başında Hıristiyan vali bulunsun,
ordusundan Yunan başkomutanı sorumlu olsun” dedi, Atina’ya
iletildi, Yunan Başbakanı Gunaris teklifi inceledi, “kendi milletini
satan hainlere ihtiyacımız yok” cevabını verdi.

İsim Şehir Artist, Yılmaz Özdilİsim Şehir Artist, Yılmaz Özdil
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
26 Nis 14:36

Bir kutub, bir gavs-ı a'zam gelse seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese sen, Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın.

Kastamonu Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 69)Kastamonu Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 69)
•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
26 Nis 07:53 · Kitabı okuyor · Beğendi

Mektup Şeyh Said’den..
Van’da mezkûr mağarada yaşamakta iken, şarkta ihtilal ve isyan hareketleri oluyor. “Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir.” diyerek yardım isteyen bir zâtın mektubuna: “Türk Milleti asırlardan beri İslâmiyet’e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez, siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irşad ve tenvir edilmelidir!” diye cevab gönderiyor. Fakat yine hükûmet, Bedîüzzaman’ı Garbî Anadolu’ya(Barla-Isparta) nefyediyor.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said NursîTarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî
Resul, bir alıntı ekledi.
24 Nis 22:18 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Kur'anın hakikî ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nuru Isparta'da otuz sene evvel te'life başlayan Üstadımız hakaik-i imaniyeye gayet tesirli bir surette hizmet etmekle tamamen âhirete müteveccih olan bu hizmetinin dünyevî bir faidesi olarak, îman sebebiyle kalblerde fenalığa karşı daimî bir yasakçı bırakmıştır.
Onun neticesidir ki, âsâyişin teminine vesile olmuştur.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 170 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 170 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
17 Nis 18:38 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Eğer Meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise; bütün ins ve cin şahid olsun ki, ben mürteciim.
Şeriatın bir tek mes'elesi uğrunda bin ruhum olsa fedaya hazırım!" diyen ve Meclis-i Meb'usanda Mustafa Kemal'e karşı: "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur." söyleyen ve İslâmî kıyâfeti kat'iyyen ve aslâ tebeddül etmeyen ve kıyâfetine ilişmek isteyen ve sonra kendi kendini öldürmekle tokadını yiyen Nevzad isminde Ankara vâlisine: "Bu sarık bu başla beraber çıkar" tarzında konuşarak boynunu göstermesiyle dokunulmayan bir zâta; hem Isparta, hem Eskişehir, hem Denizli Mahkemeleri dahi başını açtırmadıkları ve -son Afyon Mahkemesi müstesna- binlerce halk ve yirmi polislerin bulunduğu sıralarda bile başını açması ihtar edilmediği ve münzevî olduğu halde; o düşüncesiz memurların mânasız ihânet için müdahale niyeti, doğrudan doğruya anarşilik hesabına vatan ve millete tehlike getirmeğe çalışmaktır.

Ve bütün bütün kânunsuz olmakla beraber.. senelerden beri emsâline rastlanmamış bir ferağat-i nefs ve fedâkarlıkla en ağır şerâit altında yüzotuz parçadan müteşekkil muazzam ve hârika eser külliyatıyla vatan ve milletin mànevî kurtuluşunu temin eden böyle bir zâta bu tarzda ilişmek, elbette millet ve gençliğin mahv u perişan olmasına gayret eden gizli vatan düşmanlarına yardım etmek ve âlet olmaktır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 14 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)  (Emirdağ Lahikası - 2)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 14 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş) (Emirdağ Lahikası - 2)