Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.
SECDE SURESİ (17. ayet )

Gülizar kulaklı, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okuyor

İnsanlardan uzaklaşmış bir düşünür şöyle yakınıyor: "Dünyada giderek daha çok gürültü,sanayi,ama daha az huzur var artık..." Ülke ülke dolaşıp duran bir başka düşünür mağrur bir tavırla karşılık veriyor: "Olsun varsın, ama bu tekerlek gürültüsü aç insanlara buğday götürüyor ki bu da manevi huzurdan çok daha önemlidir," ve zafer kazanmış bir tavırla uzaklaşıyor yanından.

Budala, Fyodor Mihailoviç DostoyevskiBudala, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Bakhtiyar Aliyev, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Eğitim Yönetimi ve Tecrübe
Kuşkusuz, hayatta olduğu gibi meslekte de tecrübenin yeri büyüktür. Ancak tecrübe geçmişin ürünü olmasına karşılık, yönetim geleceğin hizmetindedir.

Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama, Ziya Bursalıoğlu (Sayfa 102 - Pegem Akademi)Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama, Ziya Bursalıoğlu (Sayfa 102 - Pegem Akademi)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Dünya iki kutup çevresinde bocalıyor. Bir yanda açlık, diğer yanda korku. Bugün yapılan her yardımdan belli bir karşılık bekleniyor. Yardım gören uluslar siyasi geleceklerinden bir şeyler feda etmek zorunda kalıyorlar. Bugün politika dünyasında bir ulusun hem 'bağımsız' kalması hem de açlıktan büsbütün kurtulması güçtür.

Yaşam Bir Uzlaşmadır, Oktay Akbal (Sayfa 24 - Dünya Kitapları)Yaşam Bir Uzlaşmadır, Oktay Akbal (Sayfa 24 - Dünya Kitapları)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Murtaza, 'vazife bir sırasında' kadınlara zerrece önem vermezdi. Yalnız vazife bir sırasında değil, sık sık.
Kadın nereden bakılsa 'bir kadın'dı işte. 'Saçı uzun aklı kısa.' Đşitmemişti şimdiye kadar hiçbir kadının kurs
görüp amirlerinden sıkı terbiye aldığını.
Kadının sesini işitmemişçesine cama yeniden vurdu.
Yorgun kadın da öfkelenmişti besbelli:
"Kim o be, küm?"
Karşılık alamayınca yıkamakta olduğu çamaşırlarının leğeni başında doğrulurken, az ilerisinde bir ayakkabı
tekine taban çivileri çakan kocasına baktı.
Ayakkabı tamircisi uykusuzluktan geberiyordu:
"Git bak. Gecenin bu saatinde kimmiş?"
Kadın, ellerinin sabunlu suyunu önlüğüne kurulayarak odadan çıkarken, derme çatma bir tahta sandığı
masa gibi kullanarak ortaokul derslerine çalışmakta olan oğlu, ders çalışırken uyuyakalmış kızkardeşini
dürterek uyandırdı.
Tamirci baba, kapıya giden karısının kiminle, neler konuşacağını merak ediyordu.

Konuşmalar mırıltı halinde yansımakta gecikmedi:
"Haa... siz misiniz bekçi efendi? Bir şey mi istediniz?"
Murtaza'nın içlere çökük, ama uzun kirpikli gözleri yerdeydi. 'Kadınların saçı uzun, akılları kısa'lığı bir yana,
gecenin şu ileri saatinde 'bir kadınla' yalnız kalması da yakışık almazdı.
Bakmadan kalın kalın sordu:
"Nerde evin reisi?"
Kadın anlamadı.
Karşılık alamayınca kızdı:
"Ne için vermezsin cevap? Duymazsın sorarım nerde evin reisi? Bilmezsin nedir bir evin reisi?"
"Abe kocan derim, koca erkekin!"
Kadın geç de olsa anlamıştı:
"Haa... kocam mı? Đçerde. Bir şey diyeceksen bana de..."
"Diyemem sana! İsterim görmek evin reisini bizzat."
Bu çekişmeyi işiten adam bir elinde ayakkabı teki, öbür elinde çekiç, usullacık geldi:
"Buyrun."
Murtaza'nın gözleri yerden adama kalktı:
"Sen misin evin reisi?"
Adam şaşkınlıkla iki yanına bakındıktan sonra:
"Evet," dedi. "Benim."
"Sensin demek?"
"Ben..."
"Ne için yatmazsın gecenin bu saatına kadar? Ha? Ne için?"
Evin reisi büsbütün şaşırmıştı. Laf mıydı bu da yani? Ev kendi mülkleri değilse de aydan aya kirasını şakır
şakır ödüyorlardı. Aslında pek öyle şakır şakır değilse de gene de bekçiyi ilgilendirmezdi. Kirasını ödediği
evinde de ister yatar, ister otururdu ailesiyle sabaha kadar. Bu bekçinin buna benzer yığınla marifetini
mahalle kahvesinde, bakkalda, şurada burada işit-mişti. Sarhoşları, daha çok da mahalle aralarında
nağralarla dolaşan, kadınlara, kızlara sataşan kopuklara kendilerini bildirmesi hoşuna bile gitmişti.
Murtaza'dan beri mahalleye belirli bir

edep, haya gelmiş, kadınlar, kızlar, çoluk çocuk okula, bakkala, komşuya, manava korkusuzca gidip gelir
olmuşlardı.
Murtaza ellerini arkasında bağlayarak yeniden sordu:
"Ha? Ne için?"
Karşılık alamayınca şehadet parmağını ayakkabı tamircisine tehditle salladı:
"Değilsiniz siz vatandaş!"
Merakla kapıya gelmiş çocukları işaret etti:
"Devletin malıdır bu çocuklar, hem de milletin! Yok hakkın uyutmamaya ciğerparelerini vatanın! Haçan
büyüyecek, kurşun atacaklar düşmana, kurşun!"
"Fışkırmalıdır gözlerinden mertlik, civanmertlik(*) hem de!"
Başta baba, gülmemek için ev halkı kendisini zor tutuyordu.
Adam çaresiz, kekeledi:
"Doğru, çok doğru ama..."
Murtaza'nın etli, kocaman eli havaya kalktı:
"Yok aması maması. Madem doğru ne için etmezsin tatbik?"
"Selâvat kuvvete bağlı da ondan."
"Yanlış düşünürsün vatandaş! Değil selâvat kuvvete bağlı! Yok yeri selâvatın! Çalışacaksınız gündüzleri,
uyuyacaksınız geceleri de deliksiz! Ne için tayin etti beni hükümetim? Uyusun geceleri vatandaşlarım
deliksiz, korkmasınlar muzır vatandaşlardan!"
Ne denebilir, ne karşılık verilebilirdi? Sonra ağız açmaya bırakmıyordu ki.
Ev halkını kalın kaslarıyla uzun uzun göz hapsine aldıktan, 'mütenebbih oldukları' kanısına vardıktan sonra
kesinlikle emretti:
"Haaydi şimdi. Söndürün lambanızı ve yatın." ordakiler Ohoo, adamın sabaha kadar onarılması gereken ayakkabı pençeleriyle, kadının çamaşırları vardı.
"İşlerimizi bitirmeden nasıl yatarız Murtaza Efendi?"
"Dünya kadar çamaşırım var daha. Yarına yıkanıp, serilecek, kuruduktan sonra da ütülenecek..."
(*)Civanmert: Cömert.

Murtaza heykel gibiydi, sadece bakıyordu. "Geçim kolay mı?" "Evin kirası, kaynayan tenceresi..."
"Çocukların üstü başı, okul harçlığı..."
Murtaza dinledi dinledi, sonra elini kaldırdı:
"Aaaç gözünü vatandaş! Yukarıda Allah, Ankara'da devlet, hükümet hem de, burada da ben! Đstemem
itiraz, konuşmam da fazla: Söndür lambanı ve yat!"
çökük gözleriyle öyle hınçlı bakıyordu ki, ne dikiline-bilinir, ne de hatta gık denebilirdi bu bakış
karşısında.
"Bilirsiniz nedir kanun? Gördünüz kurs? Aldınız büyüklerinizden sıkı terbiye?"
"Almadınız. Bilmezsiniz nedir kanun, disiplin, kurs hem de. Konuşursunuz haminnem gibi!"
Adama önemle eğildi, sır verircesine: "Bir vazife büyüktür bir namuzdan!"

"Vazife bir sırasında görmeyecek gözün dünyayı, demeyeceksin evladım, ciğerparem!"
Ev halkının süt dökmüş kedi sükununa yeniden emretti: "Haydi şimdi marş. Söndürün lambanızı ve yatın!"
Çaresiz içeri çekilip kapıyı yavaşça kapadılar. Az sonra da aydınlık pencere karardı. Köşebaşındaki
elektrikten hafifçe aydınlanan Murtaza'nın yüzü, dediğini yaptırmışların gururuyla memnun gülümsedi.
Sonra sertleşti. Buradaki işi bitmişti. Kaz adımlarıyla rap rap rap uzaklaştı. Daha sonra da 'gecelerin ha-
kimi'ymişçesine düdüğüne sarılarak harap evler kalabalığından ibaret mahalleye dehşetle öttürdü:
"Fırrrrrrrrrr!"

Yunanistan'ın Alasonya Kasabasından olan Murtaza, 1925'lerden sonraki mubadelede(*) annesi, erkek
kardeşiyle Türkiye'ye göç etti. Yirmisindeydi. O sıralar 'Muhacir kandaşlar nâm-ü hesabına fi sebilüllah',
yani göçmen kandaşlar çıkarına hiçbir karşılık beklemeden, Allah için çalıştıklarını ileri süren yerli
simsarların hile dolu öğütlerine uyan hemşerilerinden pek çoğu gibi memleketlerindeki barakalarına
karşılık koca koca konaklar, üç buçuk arşın bahçelerine karşılık da binlerce dönüm tarla almayı kendine,
daha çok da damarlarında dolaşan şehit Kolağası Hasan Beyin kanına yakıştırmayan Murtaza, ne
annesinin, ne de hemşerilerinin öğütlerine uydu. Hele gizliden gizliye para desteleri gösteren yerli
simsarlara hiç! Tam tersi. İskân dairesine gitti:
'Biz fakir insanlar idik memlekette', dedi. 'Yok idi başkaları gibi tarlalarımızla konaklarımız. Var idi küçük
bir bahçeciğimiz. Söyleyemem yalan, yakışmaz bana.'
Ve şahlandı:
'Yok idi tarlalarımız, konaklarımız amma, var idi arslan yavrusu arslan dayım Hasan Bey. Kolağası.
Hatırlamam ben, anlatır büyüklerim, dökmüş mübarek kanını kutsal vatan topraklarına Balkan Harbinde.
Yeter bu şeref hem de şan bana, ne lazım tarla? Ne lazım konak? Ne lazım at, araba? Dolaşır benim de
damarlarımda şükür dayım Hasan Beyin mübarek kanı!'
Heyecandan titriyordu. Sözlerinin ardını şöyle getirdi:
'Hem canım değil mi ki kurtardı İsmet Paşamız bizi çan seslerinden, kavuşturdu ezan-ı Muhammedi'ye..
Ne isteriz mal, mülk?'
İskan dairesinin memurları önlerindeki kocaman defterlerden doğrulmuş, kalemleri bırakmışlardı.
Hayretler içindeydiler. Hayretler içinde, çünkü bunca yıllık vazifei memuriyetlerinde^*) Đskan dairesine
böyle budala bir göçmen geldiğini hatırlamıyorlardı. Gene de içlerinden biri:
'Aşkolsun!' dedi.
(*) Mübadele: Soydaşların uluslararası anlaşmalarla değiş-tokuş edilmesi.

Murtaza, Orhan KemalMurtaza, Orhan Kemal
Mustafa Sağlam, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okuyor

"Hayır, Momo,"diye karşılık verdi Hora Usta," bu saatler sadece benim eğlencem. Bunlar her insanın göğsünde taşıdığı şeyin basit birer taklidi yalnızca. Çünkü nasıl gözleriniz göremeye, kulaklarınız duymaya yarıyorsa, insanın yüreği de zamanı algılamaya yarar. Kör biri için gökkuşağının renkleri ve sağır biri için kuş sesleri nasıl boşunaysa, yürekle algılanamayan zaman da öyle boşa gider, kör ve sağır olan nice yürekler vardır. "

Momo, Michael Ende (Sayfa 178 - Pegasus Yayınları)Momo, Michael Ende (Sayfa 178 - Pegasus Yayınları)
Ezgi Ender, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okuyor

Aşkı olumsuzdur; çünkü karşılık görmez, sever ama sevilmez.

Bütün Şiirleri, Sabahattin Ali (Sayfa 10)Bütün Şiirleri, Sabahattin Ali (Sayfa 10)
Sezgi Uysal, bir alıntı ekledi.
14 saat önce

On yıl önce çalışkan ve iyi kalpli bir insandı. Yapmak istediği tek şey cennete gitmekti. Ama bugün dünyada uğruna çalıştığı her şey kayboldu. Dışsal kural ve denetimlerinin hepsini yitirdi.Cehennem yok. Cennet yok.Buna karşılık artık her şeyin mümkün olabileceği fikri kafasına yeni yeni dank ediyor....Geçmişinde ki herkesin ölmüş olduğunu görüyorum. Böyle anlardan sonra insan kendini hafiflemiş hissediyor.İçkimi tazeliyorum.Bir sigara daha yakıyorum.Artık hayatımın gerçekten bir anlamı kalmadı.Özgürüm.

Gösteri Peygamberi, Chuck PalahniukGösteri Peygamberi, Chuck Palahniuk