Bu kitabın orijinali 2008 yılında "Alem Tanıgan Tulga" adıyla Kazakça olarak yayınlanmıştır. Mustafa Çokay (1890-1941), ünlü bir Kazak siyasetçisidir. Özellikle Kazakistan'daki Alaş Orda mensubiyetiyle bilinir. Fakat genç yaşlarından itibaren 1916'daki ayaklanmada ve Sovyet döneminde de Türkistan halklarının haklarını savunmuştur. Zaman zaman bölgesel birlikleri savunmuş, hatta sosyalist işçi hareketlerine de katılmış fakat nihayetinde milliyetçi, belki islamcı, bir fikriyata sahip olmuştur. Bugün Kazakistan'da hala anılan önemli insanlardandır. Bu kitap da Çokay hakkındaki bir çok arşiv belgesine ulaşmış ve kapsamlı bir biyografi oluşturmuş. Biraz akademik kaçabilir. İlgilenenlere tavsiye ederim.

Bu kitapta; Sırbistan, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan gibi Avrasya devletlerinin bünyesinde yer alan, "think-tank" olarak adlandırılan düşünce kuruluşları incelenmiştir. Özellikle Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'daki strateji kuruluşları hakkındaki bilgiler bilgilendiricidir. Eski Sovyet ülkelerindeki düşünce kuruluşlarının ise genel seyri Rusya'daki muadillerini takip etmekle olmaktadır. Konuyla ilgilenenler için oldukça bilgilendirici bir çalışma olmuş. Bu kuruluşların telefonları, adresleri, kurucuları ve internet sayfalarına kadar her bilgi notlarda bulunmaktadır.

Editörlüğünü Yrd. Doç Dr. Selim Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. Selami Özcan'ın yaptığı bu kitap, toplamda doku ülkedeki aile işletmeleri hakkındaki makalelerin derlemesidir. Bahsedilen ülkeler; Türkiye, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Romanya ve Arnavutluk'tur. Makaleler birer ülke üzerine olup yüzeysel içeriklidir. Kitabın önsözünde belirtilen amaca uygun olarak da bu konuda Türkçe olarak derlenmiş az sayıda kitaplardan biri olmasıdır. Öncül kitaplardandır, devamı gelecektir. Kitapla ilgili tek olumsuzluk, istatistiki bilgilerin genellikle 2004-2009 yılları arasına ait olmasıdır.

1991'de Sovyetler'in çökmesiyle birlikte Orta Asya veya Türkistan denilen bölgede ortaya çıkan beş devlet vardır. Bunların dördü; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Türk cumhuriyetleridir. Bir diğeri ise içinde çok sayıda Özbek Türkü'nü barından Tacikistan'dır. Bu devletlerin bir anda, hazırlıksız olarak bağımsız olması, aralarındaki politik ve ekonomik sorunları çözmelerine engel olmuştur. Özellikle 1991-2001 arası dönemde bu beş devletin iki temel çıkış yolu vardı. Bunların birisi, soy kardeşi olan Türkiye'nin hakemliğinde sorunları çözerek bölgeye istikrar sağlamaktır. Diğeri ise; bu devletlerin milli kimliklerini derinleştirmesine zaman vermeden, bir Orta Asya Birliği (yada Merkezi Asya Birliği) kurmaktır. Bu kitap, denenmiş fakat henüz başarılamamış olan iki yolun tarihini anlatıyor. Beklediğimden çok daha derin bir kitaptı. Çok güzel hazırlanmış. Çok şey öğreterek yeni ufuklar açabilir. Tavsiyedir.

Zeynep Aydın, bir alıntı ekledi.
02 Mar 02:27 · Kitabı okuyor

"Güzel yurdumun gazetesinde uzaya gidecek 7 kişilik ekipte yer alan kadın astronot için sutyensiz dolaşacağı haberi çıkıyordu. Kadın  astronota böyle bakılan güzel yurdumda "Dünya düzdür" açıklamasının yapıldığı gün Amerikalı Peggy Whitson uzayda en uzun süre kalan kişi ve kadın olarak 665 günlük gezisi dönüşü Kazakistan'a iniyor. Dünya düzdür açıklamasından bir hafta sonra halk eğitim merkezi biçki dikiş kursundan hallice Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi "GUHEM" dualarla açılıyor. İşte, hızla bilim ruhundan uzaklaşan cinnet yurdumun düzleştirilmiş Dünya yuvarlaklığı macerası da böyle son buluyordu. "

Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Metin UcaAlışmadık Gözde Lens Durmaz, Metin Uca
Serdar Poirot, Şüphe: Sorular ve Senaryolar'ı inceledi.
28 Şub 15:27 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 8/10 puan

Dikkat spoiler içerir.
ABD'nin Afganistan ilişkileri, 11 Eylül saldırısı ve sonrasında Usame Bin Ladin ile ilgili ilişkilerinin detaylıca irdelendiği oldukça güzel bir araştırma eseri. İlk olarak Bush-Al Gore seçimleri ve Bush'un nasıl kazandığı detaylı bir şekilde anlatılırken sonrasında El-Kaide'nin kuruluşu ve Ladin ailesinin hala ABD yüksek isimleri ile ticari ve diğer türden dostluklar kurması da ayrıca anlatılıyor. 11 Eylül olaylarının kronolojik sıralaması anlatılırken, konu hakkındaki çelişkili bilgiler ve ABD'li bazı isimlerin verdiği ifadeler de yer alıyor. Hazar petrolleri için kavga eden Ulocol gibi petrol firmaları arasındaki kavgalar, Taliban geldikten sonra ciddi manada artan uyuşturucu problemi, Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Azerbaycan ilişkileri de irdeleniyor. Bush ve ekibinin olay sonrası garip açıklamaları, olayın El-Kaide'ye yıkılmak istenmesi, NATO ve BM bünyesinde yapılanlar, o dönemde borsa oynayıp zengin olanlar vb daha bir çok şeyin anlatıldığı bu kitap içerdiği bilgiler açısından mutlaka okunması gereken kitaplardan biri.

Hazar Denizi-Karadeniz ve Kafkasya hattı günümüzde çok yoğun hareketliliğin olduğu ve stratejik açıdan önem arz eden bir bölgedir. Bu bölgede Rusya ve ABD gibi büyük oyuncular başta olmak üzere İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın da milli çıkarları bulunmaktadır. Son yıllarda Çin, bölgeye ilgi gösterse de yeterli derecede etki sağlayamamıştır. Fakat Hazar'ın statüsü, petrol ve gaz hatları gibi konuları dikkate aldığımızda; önümüzdeki dönemde de önemini koruyacak bir bölge olacaktır. Bu kitap, kısmen eski olsa da 2013 yılına kadarki Hazar ve Kafkasya politikaları hakkında on sekiz tane makale içermektedir. Konuyla ilgili olanların okumasında fayda olan, fakat benzerleri de çok olan bir kitaptır. Kitaba Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerin yerel araştırmacılarının, çok özgün fikirler belirtmeseler de, dahil olması hoş.

İlk baskısını 1996'da yapan bu kitabın bendeki baskısı üçüncüsüdür. Prof. Dr. Mehmet Saray, çalışmalarını beğendiğim ve takip ettiğim bir akademisyendir. Bu kitapta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın 1996'daki bilgileri ve o döneme kadarki tarihleri kısaca anlatılmıştır. Her ülkenin tarihi anlatırken eski devir, Cengiz ve Timur devirleri, Sovyet öncesi hanlıklar ve Sovyet dönemi başlıklarıyla ele alınmış. Kitabın özelinde bir hataya rastlamadım. Fakat genel anlamda bir mantık hatasına düşüldüğünü düşünüyorum. Şöyle ki; kitabın anlatımında hep birleştirici ve birbiriyle ilişkilendirme durumu var. Fakat bu devletlerin tarihlerini ayrı ayrı ele aldığı için, kendini sürekli tekrarlamak durumunda kalmış. Bir örnek vermek gerekirse, Basmacılık yada Korbaşı Hareketi'nde bu bahsi geçen devletlerin ve boyların hepsinin parçası vardır ve bir ortak mücadele görünümündedir. Bu devletlerin tarihini ayrı ayrı yazdığınızda, her tarih bölümüne tek tek Basmacılık Hareketi'ni yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla sıkıcı bir tekrarlama oluyor. Temel bir bilgi edinmek isteyenler için tavsiye edebileceğim bir kitap.

Aleksandr Dugin, benim fikrime göre; Sovyet sonrası Rusya'nın en önemli jeopolitik otoritesidir. Fikirlerinin birçoğunu uçuk görsem de, Rusya'da dikkate alınan bir adamdır. Bazı dönemlerde resmi danışmanlık, bazen gayrıresmi danışmanlık yapmıştır.Geçen yıldan bu yana fiili olarak yaşanan Kırım'ın işgalini, ilk baskısı 2003'te yapılan bu kitapta açıkça söyler. Hatta Kırım'ı o zaman da Rus toprağı sayar. Benzer konular Belarus ve Kazakistan için de geçerlidir. Temel fikri Almanya-Rusya-Japonya hattı kurarak Avrasya denilen bölgeyi yönetmektir. Dediğim gibi; fikirlerini uçuk buluyorum. Bunun ilk ve en önemli sebebi Rusya'nın ekonomik gücünü gözünde büyütmesidir. Ayrıca hiç değinmediği sınır sorunları da halen var. Uluslarası ilişkilere meraklı olan herkese tavsiyemdir, haberdar olunması gerekir.

Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu
Türklerin 70 yıl kadar süren kanlı bir tarihsel süreç ve savaşlar sonucunda Arap ordularına yenilerek kılıç zoruyla Müslümanlığı kabul etmek zorunda kaldıkları artık gizlenmesine gerek olmayan bir gerçekliktir. Müslüman Araplar kafir (!) Türkleri katlederek, mallarına mülklerine el koyarak, kadınları ve kızlarını köle ve cariye yaparak, Türk kentlerine Arap aileler yerleştirerek, Müslüman olmayanlara cizye vergisi ve çeşitli yaptırımlar uygulayarak Türkleri ite kaka Müslüman yapmayı başarmışlardır. Kuşkusuz, Müslüman olan Türkler ile Müslümanlığa direnen kafir (!) Türkler arasında da çatışmalar ve savaşlar olmuştur. Ancak, bu yazı kapsamında buna değinmeye olanak olmayıp Türklerin salt Araplar ile olan savaşları ve ek olarak eski Türk inançları çok kısa bir şekilde anlatılacaktır.

Olaylar

Talkan Katliamı: 40.000 Türk kesilerek 24 km yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır.
Curcan Katliamı: 40.000 Türkün nehir kenarında kafaları kesilmiş, cesetler ağaçlara asılmış, kanları nehire akıtılmıştır.
“Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü yerine hiçbir zaman getirilmemiş, “Şeriat söz tanımaz denilmiştir.
100.000’in üstünde Türk katledilmiş, 50.000’in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.

70 Yıl Süren Arap-Türk Savaşları

Muhammet’in damadı Halife Ali’nin öldürülmesinden sonra Emevi hanedanlığı (661- 744) hilafeti devralmış ve bu dönemden başlayarak Araplar ile Türkler arasından 670’den 740 yılına kadar sürecek yoğun çatışmalar ve savaşlar süreci başlamıştır. Bu 70 yıllık süreci mercek altına aldığımızda, karşımıza yağmalanan Türk kentleri, katledilen, köle ve cariye olarak satılan Türklerden oluşan kanlı ve karanlık bir tablo karşımıza çıkar:

658 yılında Batı Göktürk devleti iç karışıklık ve Çin saldırıları sonucu yıkılmıştı. Doğu Göktürkleri ise o sırada Çin baskısı altındaydılar (630- 681). Bu nedenle, merkezi bir yetke ve dayanışmadan yoksun, birbirinden bağımsız başına buyruk site ve beylikler halinde “İpek Yolu” üzerindeki korumasız zengin Türk kentleri İslam ve cihat inancıyla güçlenen Araplar için kaçırılmaz bir fırsat ve av haline gelmişlerdi. O tarihlerde Türkmenistan (Aşkabat, Merv), Tacikistan-Özbekistan (Buhara, Semerkant, Taşkent, Baykent), Kırgızistan-Afganistan (Talukan) bölgeleri ile Maveraünnehir denilen Seyhun-Ceyhun (Siriderya-Amuderya) nehirleri havzasında yaşayan Türkler, alım, satım, takas ve ticari uğraşın yanı sıra madencilik (altın, demir, bakır) ile de uğraşıyorlardı. Özellikle adı “zengin kent” anlamına gelen Semerkant o devirde çok ünlüydü.

632’de Muhammet’in ölümünden sonra Araplarda “halifelik” düzenine geçilmiş, sırasıyla Ebubekir, Ömer, Osman, Ali halife olmuşlardı. İlk kez Halife Osman (644-656) zamanında 2.700 kişilik bir Arap ordusu Fergana’ya kadar geldiyse de Türkler tarafından yok edilmişlerdi.

Muharebe

Halife Ömer (634-644) döneminde de Hazar Türkleri Bulan Han önderliğinde Arap istilasına tüm güçleriyle direnmişler, ancak, Halife Hişam Bin Abdülmelik (724-743) döneminde çok kalabalık cihat orduları karşısında Müslümanlığı kabul etmek zorunda kalarak Araplarla barış yapmışlar (737), Araplar bölgeden çekildikten sonra tekrar eski Şaman dinlerine dönmüşlerdir!

Arap akınları Türkleri Müslümanlık’tan o kadar soğutmuş olmalı ki bir tepki olarak Hazar Türklerinde Yahudilik resmi devlet dini olarak kabul edilir (799). Hazar Türkleri VIII-IX. yüzyıllarda “Hazar Barışı” diye anılan bir çağın öncülüğünü üstlenirler. Bu dönem süresince dinsel hoşgörü gelişmiş, halkın çoğunluğu Şamanlığa bağlı kalırken kağan ve yönetici sınıf Yahudilik, tüccar sınıf ise Müslümanlığa geçmiştir. Bugün Kafkasya, Ukrayna ve Polonya’da yaşayan Yahudi Karaylar (Karayim Türkleri) bu soydandır.

Türk Kentlerinin Yağmalanması

Emevi halifesi I. Muaviye (661-680) zamanında Horasan’ı (Doğu İran) ele geçiren ve burasını Türklere saldırı üssü olarak kullanan Araplar Ubeydullah Bin Ziyat komutasında 24.000 kişilik bir orduyla Buhara’yı kuşatır (673). Buhara Meliki Kibaç Hatun diğer Türk beylerinden yardım istese de yardım kendisine gelmez. Arap orduları terör estirip kenti yağmalayıp geri dönerler. Aynı yıl bu kere Osman’ın oğlu Sait komutasında bir ordu yeniden Horasan’dan Buhara’ya doğru yaklaşır. Kibaç Hatun bu kere barış antlaşması yapmak zorunda kalır. Araplar bunun üzerine Semerkant’a saldırır, kent baştan başa yağmalanır, binlerce Semerkantlı köle olarak satılmak üzere Horasan’a götürülür.

Halife Abdülmelik (685-705) döneminde Afganistan (Sicistan) seferi başlar. Bölgenin Türk hükümdarı Rutbil cihat ordularına direnir ve kanlı çatışmalar olur. 699’da Afganistan bölgesinden irili ufaklı bir çok kent Araplarca yağmalanır. Abdülmelik ölünce yerine geçen oğlu Halife Velit’in (705-715) komutanlarından Kuteybe İbni Müslim Baykent ve Buhara’yı ele geçirir. Her iki kent baştan başa yağmalanır, Budist ve Zerdüşt heykellerinden taş olanlar kırılır, altın olanlar ganimet olarak alınır, direnenler kılıçtan geçirilir, kadın ve erkek binlerce kişi köle yapılır . Arap aileler Baykent’e yerleştirilir. Türk aileler evlerini Arap aileler ile paylaşmak zorunda bırakılır. İslami kurallara uymayanlara, sünnet olmayanlara ağır cezalar verilir, her yere camiler inşa edilir, Cuma namazı zorunlu hale getirilir..

Kerbela

Şeriat ordularının amansız ilerleyişi karşısında Talukan (Kuzey Afganistan) kenti teslim olur. Buna rağmen Kuteybe’nin askerleri 40.000 kadar Türk’ü öldürüp sağ kalanları kent girişindeki ağaçlara asarlar. Aral Gölü’nün güneyinde bulunan Harzem bölgesini yakıp yıkıp halkı kılıçtan geçirirler. Bundan sonra Arap ordusu Semerkant üzerine yürür. Taşkent ve Fergana’dan yardım gönderilir, fakat birlikler Araplar tarafından pusuya düşürülerek yok edilirler. Semerkant teslim olur.

Horasan’da ordusunu yeniden hazırlayan Kuteybe en son Kaşgar’a doğru yola çıkar (715). Kaşgar günümüzde Çin’e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bir kenttir. O sırada Halife Velit ölmüş yerine Süleyman İbni Abdülmelik (715-717) geçmiştir. Bu yeni Halife ile arası iyi olmayan Kuteybe Kaşgar seferini yarıda bırakarak ona karşı ayaklanır, ancak yakalanıp öldürülür..

Yeni halife, Kuteybe’nin yerine Yezit İbni Muhellep’i sefere gönderir. Yezit’in ilk işi Hazar denizinin batısına, Dağıstan bölgesine saldırmak olur (716). Dağıstan Meliki Saltekin, Yezit’e karşı uzun süre dayanır. Sonunda Dağıstan düşer. Kent yağmalanır ve 14.000 kişi öldürülür. Yezit’in ordusu Hazar denizinin güney doğusunda bulunan Gürgan kentine yönelir. Günümüzde İran’a ait bir kent olan Gürgan (Gorgan) savaşmadan teslim olsa da 50.000 Türk acımasızca öldürülür.

717 yılından itibaren Arapların kendi aralarındaki çatışmalar nedeniyle İslam ordularının saldırıları hız keser. Bunu fırsat bilen Sogdia (Özbekistan-Tacikistan) bölgesindeki Türgişler (Türkeşler) Araplara başkaldırır (720). Türgiş başbuğu Sulu Çor Müslümanlara karşı başlatılan isyanın liderliğini üstlenir . Türk ordusu karşı saldırıya geçerek 728 yılında Buhara’yı geri alır. Semerkant’ı Araplardan geri almak için kuşatır. Ancak, Araplara destek birliklerin gelmesiyle Türkler kuşatmayı kaldırmak zorunda kalır. 732’de Buhara’yı da terk ederek geri çekilirler. Sulu Çor yardımcısı tarafından bir komplo sonucu 737 yılında öldürülür. Sulu Çor’nun öldürülmesinden sonra Türkler bir daha toparlanamazlar..


Türklerin Müslüman Oluşu

Bu arada Arap saldırıları hız kesmeye başlarken Müslümanlığı kabul eden Türklere ekonomik çıkarlar sağlanmakta, cizye olarak alınan vergiler düşürülmekte, çok daha yumuşak politikalar uygulanmaktadır. Halife Hişam Bin Abdülmelik (724-743) döneminde Taşkent ve Fergana da Arap ordularına teslim olduktan sonra (740) savaşlar sona erer. Araplar Semerkant’a tamamen yerleşirler. Yurtlarını terk ederek giden Türklerin geri dönmeleri halinde vergi borçları affedilir, halkın kendiliğinden Müslüman olması teşvik edilmeye başlanır.

Türkler Müslüman Olduktan Sonra

Görüldüğü gibi İslam’ın Türklere kabul ettirilmesi hiç de öyle güle oynaya olmamış 70 yıl kadar süren bu kanlı süreç sonunda Arap egemenliğine boyun eğen Türkler Müslüman olanlara sağlanan ayrıcalıkların da etkisiyle eski dinleri olan Şaman- Göktürk dinini terk etmeye başlamışlardır. Zaten bir süre sonra Abbasi devleti (750-1258) dönemi başlayacak, Türk savaşçılar Arap ordularına katılacaklardır.

Nitekim 751 yılında Talas Irmağı (Güney Kazakistan) kıyısında gerçekleşen bir savaşta ilk kez birleşik Arap – Türk orduları Çin ordusunu yenince bu başarı da Türklerin Müslüman olmasını hızlandırmış, Karlukların ardından Oğuzlar da İslam’a geçmişlerdir. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’dan (840) sonra Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti’ni (1040) kurmuşlardır.

Arapların Türk Egemenliğine Girmesi

Abbasi devletinin son dönemlerinde Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletinin dağılmasıyla Anadolu’da bir sürü Türk beyliği/devletçiği oluşmaya başlar. Bunlardan Osmanoğulları 1224 yılından itibaren güçlenmeye başlayarak hızla devlet olmaya yönelir ve Anadolu birliğini sağlar. Bu arada Abbasi hanedanlığının sona ermesiyle hilafet ve yönetim Memluk hanedanlığına geçmiş ve Memluklar (Mısır) Devleti (1259-1517) dönemi başlamıştır.

1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Doğu Roma-Bizans’ın mirasına konan Osmanlı Devletinin güneye doğru genişlemesiyle Türk-Arap çatışmaları yeniden başlar. Ancak, bu kere Araplar Kahire yakınında Ridaniye’de çok ağır bir yenilgiye uğrar. Üç gün süren sokak savaşlarından sonra Kahire’nin düşmesiyle, Mısır Osmanlı topraklarına katılır. Yavuz Sultan Selim halifeliği Araplardan devralır (1517). Halifelik Osmanlı’nın yıkılışı (1922) ve hilafetin 1924 yılında kaldırılmasıyla sona erecektir.

Eski Türk İnançları

Kuşkusuz, “Türkler madem Müslüman olacaklardı neden İslam’a bu kadar çok direndiler? Neden bir türlü Müslüman olmak istemediler?” diye bir takım sorular akla gelebilir tabi ki. Bu bağlamda Türk töresine ve mitolojisine kısaca bir göz atarsak en azından teolojik açıdan bu soruları yanıtlamak mümkün olabilir. (İslamiyet öncesi Türklerin inançları, devirden devire, zaman ve mekana göre müthiş bir çeşitlik ve değişkenlik gösterir.)

Her şeyden önce Türklerin bir peygamberi ve kutsal kitabı olmamasına rağmen Türk destanlarında, masallarında ve Anadolu’da yaşamakta olan bazı grupların (Yörükler, Türkmenler, Aleviler, Mevleviler vs) gelenek ve göreneklerinde Türk töresine özgü inançların izlerine hala rastlamak mümkündür. Türk töresi yüksek erdem, dürüstlük, mertlik, onur, kadına saygı ve sevgi, yaşlılara itibar ve hürmet ile hayvan ve doğa sevgisine dayanan bir yaşam birlikteliği olarak özetlenebilir. Kadın erkeğin yoldaşı, acundaşı, kutlu ailenin temel direğidir. Kadın ve erkek hep birlikte çoluk çocuk eğlenir, yemek yer, dans eder, saz çalar, şarkı söylerler.

Doğa, kırlar, dağlar, göller, ırmaklar, hayvanlar, insanlar ve onların tinleri (ruhları) hepsi birliktedir, birlikte yaşarlar. Acun ve insan uyum içindedir. Şaman, kam, ya da, ozan-büyücü (druide) toplumun tinsel (ruhsal) önderidir. Her şey, her zerre canlıdır, hayat doludur. İnsanlara can vermeden önce gökte kuşlar gibi yaşayan tin “soluk, nefes” anlamına da gelir. Ölüm soluğun kesilmesi, tinin tenden (bedenden) ayrılması olarak algılanır. İnsan tini genelde kuş simgesindedir.

Tin ortak, tenler farklıdır. Hayvan ruhları da insan ruhları gibi ölümsüzdür. Hayvanın ayrı, insanın ayrı evreni yoktur. Evren ve yaşam birliği vardır. Bu tümlük ve ortak acun düşüncesi, kaynağını “Kök Tengri” Gök Tanrı’dan alır. İnsan Gök’ün verdiği yaşam gücünü korumaya ve çoğaltmaya çalışır. Bu yaşam gücü veya yaşam ruhuna “Kut” denir. Kut, “uğurlu, kutsal, şanlı” anlamlarına da gelir. (Kutlu olsun deriz).

Gök, gökyüzü, gökler sadece tinlerin yerleşkesi değil, yaşam gücü olan Kut’un da çıkış yeridir. Edilen dualarda para, pul, servet yerine Tanrı’dan daha çok Kutsal Tin olan Kut’u vermesi istenir. Uzun yaşamın kaynağı Kut’tur. Örneğin, toprağın çoraklaşması Kut’un kaybolması olarak yorumlanır. Geyiklerin, kurtların, hayvanların yavrulaması, doğum olayı, bereket, bolluk Kut’un gücüdür. Hristiyanlıktaki Kutsal Ruh (Ruhulkudüs) gibi Kut doğrudan Tanrı’dan gelir.

Gök Tanrı acunu, göklerdeki yıldızları, güneşi, ayı kapsayan bir varlıktır. Tengri sözcüğü hem somut gökleri, hem de soyut göklerin ruhunu betimler. “Kök Tengri” Gök Tanrı anlamına geldiği gibi “Mavi Gök” anlamına da gelir. Bu aynı zamanda insan soyunun, tüm canlı ve cansız varlıkların kök ve kökeninin “Gök Tanrı” olduğunun gizli bir imgesidir. Bu tanrı-acun-insan-canlılar tümlüğü ileriki yüzyıllarda -Platonizm’in de etkisiyle- Tasavvuf (Mistisizm, Gizemcilik) ve Sufi felsefesindeki “Varlık Birliği” (Vahdeti Vücut) inancının temellerini oluşturacaktır.

Gök Tanrı’nın yeryüzüne yansıması olan Umay bir bereket tanrıçasına özgü tüm özellikleri taşır. Ürünler, ekinler, hayvanlar ve yavruları, analar, gebeler, bebekler, çocuklar yeryüzü Tanrıçası Umay’ın koruması altındadır. İnsan ölünce göğe uçar. “Öldü” yerine “sunkar boldı” (sungur kuşu oldu), ya da, “uçuverdi” denir. Cennet’in adı “uçmag” dır. Kötülerin gittiği “tamag” denilen cehennemde suçlular cezaları bitene dek katran kazanlarına atılır.

Ertağ Duru