Şeyda Vural, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

İnan ki, yaşamın en küçük eziyetlerinin bile bir değeri var. İnsan kimi kez korkunç umutsuzluğa kapılıyor, sanki cehennemdeymiş gibi hissediyor kendini, ama başka, çok daha iyi şeyler de var işin içinde. Üş aşama var: sevmemek ve sevilmemek, sevmek ve sevilmemek, sevmek ve sevilmek. Bana sorarsan ikinci aşama birinciden daha iyi, ama üçüncüsü! En harikası o!

Theo'ya Mektuplar, Vincent Van Gogh (Sayfa 51)Theo'ya Mektuplar, Vincent Van Gogh (Sayfa 51)

Sevmek, güzel birinde aşkı aramak değil; o kişide, bilmediğin bir zamanın beklenmedik bir anında kendini bulmaktır...

( Fyodor Mihayloviç Dostoyevski )

Mert Hamdi, bir alıntı ekledi.
Dün 00:20 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sevmek kendini hiçbir güvence olmaksızın adamak, sevgimizin sevdiğimizde sevgi uyandırmasını umarak kendimizi bütünüyle ona vermek demektir .

Sevme Sanatı, Erich Fromm (Sayfa 120)Sevme Sanatı, Erich Fromm (Sayfa 120)
Kaneki, bir alıntı ekledi.
17 Mar 18:03 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Başkasını sevmek her zaman kendini acıya karşı savunmasız bırakmaktır.

Başka Dilde Aşk, Mia SheridanBaşka Dilde Aşk, Mia Sheridan
Mert Hamdi, bir alıntı ekledi.
17 Mar 13:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kendini sevme
Başkalarını sevmekle kendimizi sevmek birbirinin yerini alacak sevgiler değildir . Tersine başkalarına sevebilen herkeste kendisine karşı da sevgi vardır .

Sevme Sanatı, Erich Fromm (Sayfa 61)Sevme Sanatı, Erich Fromm (Sayfa 61)

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu' nun Duruş Konuşmalarından 11 Altın Kural
1. Kendini tanımak
2. Mekanı muhabbetle sevmek
3. Zamanı anlık yaşamaktan ziyade, anın hakkını vermek
4. Tarihin öznesi olmak, tarihin arkasında değil içinde koşmak
5. Bilginin öznesi olmak, bilgiye sahip çıkmak
6. Kariyer planlaması peşinde koşmak yerine, müktesebat peşinde koşmak
7. Düşünce yönteminde zihni özgür kılmak
8. 'Ahlakçı' olmak yerine ahlaklı olmak
9. Güçlü olmak ancak gücü mülk edinmemek
10. Yoldan önce yoldaş seçmek
11. Gönül diliyle konuşmak

Dosto'nun Müridi, Antigone'yi inceledi.
15 Mar 18:05 · Kitabı okudu · Puan vermedi

''Nefret etmek için değil, sevmek için yaratıldım.''

Antigone...Antik Yunan oyun yazarı Sophokles'in M.Ö. 440'lı yıllarda yazdığı eseri. Eserin dayandığı temel çatışma, günümüzün 'doğal hukuk-pozitif hukuk' tartışmalarının ilksel karşılıklarıdır denebilir. Bugünün Avrupa uygarlığı, sahip olduğu, büyüttüğü yönetim sistemini ve felsefesini, Antik Yunan toplumunun politik öğreti ve pratiklerine borçludur. Her ne kadar bu düzenin içselleşmesi için milyonlarca insanın ölmesi gerekse de.

Lannetli kral Oidipus, yaşadığı felaketten sonra kendini kör edip, Thebai'den ayrılınca, oğulları Polyneikes ve Eteokles yönetime dönüşümlü olarak geçmeyi ve biri tahttyaken ötekinin ülkeyi terketmesini kararlaştırırlar. Fakat Eteokles sözüne sadık kalmaz ve kardeşine hakkını vermez.Bunun üzerine Polyneikes kardeşine savaş ilan eder. İki kardeşin birbirlerini öldürmeleriyle tahta, Oidipus'un kardeşi Kreon geçer. Kreon Eteokles'e, krallara yaraşır bir cenaze töreni düzenlerken; Polyneikes'i vatan haini ilan edip cesedinin gömülmesini yasaklar, ve şehrin dışında vahşi hayvanlara parçalattırma kararı alır. Ve oyuna konu olan asıl olay yani Antigone'nin trajedisi bu krizle başlar.

Antigone, Kral'ın buyruğuna karşı çıkıp Tanrıların buyruğunu seçer. Burada önemli olan detay, Antigone gibi bir kadın karakterin, o dönemde bu şekilde destansı ve devrimci işlenmiş olmasıdır. Zira Hellenlerin kadına ve kölelere bakışı arasında pek de fark yoktu. Eserde Antigone'nin tam zıddı, ezik, edilgen kadın tipini Antigone'nin kardeşi İsmene temsil eder.

Fakat burada belirtmem gereken önemli bir diğer husus, Antigone'nin haklı öfkesinin ve İsmene'nin edilgenliğinin, günümüzün ve genel olarak modern edebiyatın birçok isminin yaptığı gibi, ''Feminist bir dille'' okunamayacağıdır. Evet, Antigone'nin direnişi ve eserin sonundaki tavrı, o dönemde bir kadın karakter için aykırı bir duruştur ve sonraki yüzyıllarda birçok eser için esin kaynağı olacak kadar güzel ve acıdır fakat bu tavrın kökeninde ''erkeğe'' değil ''yapay iktidarlara'' bir tepki söz konusudur. Çünkü Antigone, teşbihte hata olmasın ''cümlenin rızkını veren ol gani Zeus iken, yeryüzünün halifesi Kreon'a minnet eylemem!'' deyip tanrısal yasaların kutsiyetinden yana tavrını koyar. Eser ait olduğu zamanın mantığına göre değerlendirilmezse, hak ettiği kavrayış yolundan da sapılmış olur. Fakat hikaye ve karakterlerin günümüz psikoloji bilimi ve edebiyatı için birer simge olarak alınması doğaldır.

Kreon'un temsil ettiği sosyolojik durum, Avrupa'da insan haklarının kökeni ve iktidar bağlamında gerçekleşen ''stigma, ötekileştirme'' gibi politik davranışların çözümlenmesi konusunda fikir vericidir. Polyneikes'in vatan haini ilan edilmesi, cesedinin gömülmesine izin verilmemesi, Antigone'ye göre korkunçtur. Çünkü o artık bir ölüdür ve o haliyle ne bir hain ne bir düşman ne de bir tehdittir. Sonsuz bir karanlıkta başıboş bir hiçliktir ve her insan gibi gömülmeyi hak eder. Dikkat çeken bir başka detay Antigone'nin ''genç, küçük'' gibi sıfatlarla yaftalanmasıdır. Antigone'nin bir çocuk olması bu şekilde örtük ifade edilerek onun zayıflığı vurgulanır ve onun ''büyümeyi'' seçtiği an yok oluşu seçtiği görülür. Büyümek tanrısallıktan kopuk iktidara başkaldırı girişimidir Sophokles'e göre ve tanrıdan uzaklaştığı ölçüde vicdan ve mantıktan da uzaklaşması kaçınılmazdır.

Sevmek için yaratılan Antigone'nin İktidarın doğasında yer alan nefretle savaşı...

Yunanlılar bunu nasıl başardı? Bu edebî kalitenin hinterlandı neydi? Doğal hukuk mu yoksa insan aklının ürünü olan pozitif hukuk mu? İnsan yasaları kusura mahkûm mu? Bu sorular artırılabilir fakat kesin olan şey eserin değeri ve yarattığı yüzyılları aşan ölümsüz etkidir. Okuyun dostlar!

Kalabalıkta kaybolurken bir anda boşluğa düşmek.
Yüzünü anımsarken bir anda tekrar sevmek.
Sana gelirken bir anda kendini uçrumda bulmak.
Eskileri tekrar yaşamak isterken bir anda ölmek...

Her şey çabayla ya da zorla elde edilebilir, nefret bile. Sevilmek hariç. Ne kadar çabalarsan çabala, sevmek istemeyene kendini sevdiremezsin. Emeğin böyle güzel bir duyguda bu kadar değersiz olması ne üzücü.