·
Okunma
·
Beğeni
·
6
Gösterim
Adı:
Bend
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054427666
Kitabın türü:
Dil:
Kürtçe
Yayınevi:
Do Yayınları
Seve u Huso beyi ku bipeyvin, li nive çave hev dinerin u dile wan bi teneti, melui u bekesiya wan dişewiti. Seve ji Heso pirs kir:

-Huso, ka ev çi hale me ye? Ma em li vi welati çi dikin? Ka em vegerin gunde xwe. Bila zike me birçi, le dile me geş be. Em herin nav miroven xwe! Em li vir bimirin kese terme me rake ji nin e Huso! Qene ewe me rakin, bişon u bingor bikin. Ka em vegerin nav xwedi u xwedana. Bihuşt ji welate me peştir li ve cihane nin e...

- Te vegeri ku dere?

- Gunde xwe...

- Ma tu nizani gund kavil kirine...

- Wili... Ew çima?

- Ji ruye teroristan...

- Ew çima?

- Dewlet dibeje ew hemu terorist in, yan ji alikariya wan dikin.

- Ew çawa çe dibe? Gundi bi ku ve çun?

- Çawa çe dibe? Zaroken wan bune terorist u hevale ermeni u qomunistan.

- Wiii. Weyla rebene. Ew çi ne veca? Na, na ez nikarim bawer bikim. Le ye mayi bi ku ve çun?
184 syf.
·2 günde·Beğendi·Puan vermedi
- Huso, ka ev çi hale me ye? Ma em li vi welati çi dikin? Ka em vegerin gundê xwe. Bila zikê me birci, le dileme gey be. Em herin nav mirovên xwe! Em li vir bimirin kese termê me rake ji nin e Huso! Qene ewê me rakin, bison u bingor bikin. Ka em vegerin nav xwedi û xwedana. Bihuşt ji welatê me péstir li vê cihane nin
-Te vegeri ku dere?
-Gundê xwe..
-Ma tu nizani gund kavil kirine...
-Wi. Ew çima?
-Ji rûyê teroristan...
-Ew çima?
-Dewlet dibêje ew hemû terorist in, yan ji alikariya wan dikin.
-Ew çawa çê dibe? Gundi bi ku ve çün?
-Çawa çê dibe? Zarokên wan bûne terorist û hevalê ermeni û qomunistan.
-Wii. Weyla rebene. Ew çi ne vêca? Na, na ez nikarim bawer bikim. Lê yê mayi bi ku ve çün?
-Li nava Tirkiyê û li bajara belav bûne. O hinek ji wan hatine Elmanya a li vir dewleta me Tirkiyê xerab nişan didin...
Ma ev xwede gotiye?
Bi ve kule te, kul a xemeke din li kulen Seve zêde bûbů..
Pirtukeķé pir xweş bû. Lé malbata ke li almanya çi te sèrê vàn kala vi dike. Ji tevara baş xwendin bê.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bend
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054427666
Kitabın türü:
Dil:
Kürtçe
Yayınevi:
Do Yayınları
Seve u Huso beyi ku bipeyvin, li nive çave hev dinerin u dile wan bi teneti, melui u bekesiya wan dişewiti. Seve ji Heso pirs kir:

-Huso, ka ev çi hale me ye? Ma em li vi welati çi dikin? Ka em vegerin gunde xwe. Bila zike me birçi, le dile me geş be. Em herin nav miroven xwe! Em li vir bimirin kese terme me rake ji nin e Huso! Qene ewe me rakin, bişon u bingor bikin. Ka em vegerin nav xwedi u xwedana. Bihuşt ji welate me peştir li ve cihane nin e...

- Te vegeri ku dere?

- Gunde xwe...

- Ma tu nizani gund kavil kirine...

- Wili... Ew çima?

- Ji ruye teroristan...

- Ew çima?

- Dewlet dibeje ew hemu terorist in, yan ji alikariya wan dikin.

- Ew çawa çe dibe? Gundi bi ku ve çun?

- Çawa çe dibe? Zaroken wan bune terorist u hevale ermeni u qomunistan.

- Wiii. Weyla rebene. Ew çi ne veca? Na, na ez nikarim bawer bikim. Le ye mayi bi ku ve çun?

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Güneş

Kitap istatistikleri