Dış Politikada Oyunun Kuralları

·
Okunma
·
Beğeni
·
15
Gösterim
Adı:
Dış Politikada Oyunun Kuralları
Baskı tarihi:
1998
Sayfa sayısı:
243
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754947564
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilgi Yayınevi
Sağlıklı bir dış politika yönetimi için uluslararası ilişkilerin teorik yönünü bilmek lazımdır. Ancak, salt teori yeterli değildir.

Bu işin uygulaması hakkında da bir fikir sahibi olmak gerekir.

Dış politikanın bilinçli olması için teoriye, gerçekçi olması için de uygulamadaki durumu bilmeye ihtiyaç vardır.

Bu kitapta, Dışişleri Bakanlığında çeşitli düzeylerdeki görevlerimde dış politika uygulaması ile ilgili gözlem ve saptamalarımı kağıda dökmeye çalıştım. Yani bu işin, deyim yerindeyse, "mutfağından" nasıl göründüğünü anlatmak amacını güttüm.

Kitabın ismindeki "oyunun kuralları"ndan kastedilen, uygulamada mevcut gerçeklerin, bana göre, göz önünde tutulmasını zorunlu kıldığı kurallardır.

Uzun bir meslek yaşamında görülüp, yaşanılmış olanların, bunları bilmek isteyeceklere belki bir yararı olabileceği düşüncesiyle...
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Örneğin Nixon ABD Başkanlığına seçildiğinde, dış politikayı bizzat yürütmek amacıyla, kendisine güçsüz bir dışişleri bakanı aramış ve bu göreve, uluslararası politika alanında birikim ve deneyimi olmayan William Rogers'ı getirmişti. Ona göre Rogers'in konuya yabancı olması bir avantajdı. Çünkü bu, dış politikanın Beyaz Saray tarafından yürütülmesinin bir teminatı olacaktı. Uygulamada Rogers - ve tabii onunla birlikte başına getirildiği Dışişleri Bakanlığı - hep devre dışı kaldı. Dış politikayı Nixon, Beyaz Saray'dan kendi Milli Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger ve ona bağlı büro aracılığı ile yürüttü. Bunun yarattığı kargaşadan ABD diplomasisi, genelde bir hayli zarar gördü. Dışa yansıyan manzara da pek hoş olmadı. Daha sonra, Kissinger Dışişleri Bakanlığına getirildi ve başta yapılması gereken, gecikmeyle de olsa, bu şekilde yapıldığı için, dış politika yönetimi iki başlılığın neden olduğu kargaşadan kutrulmuş oldu.
İngiltere'de, son dönemlerdeki istisnalar hariç, uzun yıllar, birisi Savunma Bakanlığı olmak üzere, en az iki bakanlıkta daha önce bakan olarak görev yapmamış kişilerin Dışişleri Bakanlığına getirilmesi söz konusu olamazdı. Çünkü bu görev için, yabancı dil bilgisi ve görevin gerektirdiği diğer entelektüel niteliklere ilaveten, devlet yönetiminde deneyim sahibi olmak da son derece önemli bir koşul olarak görülürdü. İngiltere'nin asırlarca, uluslararası alanda ağırlıklı bir rol oynamayı başarabilmiş olması, İngiliz insanının diğer millet mensuplarından daha akıllı olmasından değil, bütün konularda olduğu gibi, devlet yönetimindeki görevlere, bunların önemlerinin gerektiği ciddiyet ve titizlikten yana kaynaklanmıştır.
Bir devletin dış politikasını izleyen ve onu değerlendirmeye çalışan yabancılar için, resmi sıfat taşıyan üst düzey yöneticilerin beyanları büyük önem taşır. Genelde, bu kişilerin ağzından çıkan her cümle, hatta kelimelerin iyice düşünülüp, tartışılmış olduğu varsayılır ve satır aralarında o ülkenin nasıl bir mesaj vermek istediği hakkında sonuçlar çıkartılmaya çalışılır.
Bir hükümette,tabii her bakan önemlidir. Ancak, yapılacak hataların telafisinin en zor, hatta bazen imkansız olacağı ve bu hataların bazı hallerde ülkenin kaderine asırlarca ipotek bile koyabileceği bir kaç bakanlık vardır. Dışişleri Bakanlığının da uğraştığı konunun ülkenin kaderine doğrudan etki yapabilecek nitelikte olması dolayısıyla - bunların en başta geleni olduğunu söylemek, herhalde mübalağa sayılmaz. Bunun böyle olduğunu anlayabilmek için siyasi tarihe bakmak yeterlidir.

Hal böyle olunca, hükümetleri kuracak başbakanların,bu görevi verecekleri bakanın seçimini yaparken çok titiz ve ciddi davranmaları, hizmetin gerektirdiği kriterlerin dışına çıkmamak ve her durumda, iç politikadan kaynaklanan mülahazaların etkisinde kalmamak hususunda büyük çaba harcamaları son derece önemli olmaktadır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dış Politikada Oyunun Kuralları
Baskı tarihi:
1998
Sayfa sayısı:
243
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754947564
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilgi Yayınevi
Sağlıklı bir dış politika yönetimi için uluslararası ilişkilerin teorik yönünü bilmek lazımdır. Ancak, salt teori yeterli değildir.

Bu işin uygulaması hakkında da bir fikir sahibi olmak gerekir.

Dış politikanın bilinçli olması için teoriye, gerçekçi olması için de uygulamadaki durumu bilmeye ihtiyaç vardır.

Bu kitapta, Dışişleri Bakanlığında çeşitli düzeylerdeki görevlerimde dış politika uygulaması ile ilgili gözlem ve saptamalarımı kağıda dökmeye çalıştım. Yani bu işin, deyim yerindeyse, "mutfağından" nasıl göründüğünü anlatmak amacını güttüm.

Kitabın ismindeki "oyunun kuralları"ndan kastedilen, uygulamada mevcut gerçeklerin, bana göre, göz önünde tutulmasını zorunlu kıldığı kurallardır.

Uzun bir meslek yaşamında görülüp, yaşanılmış olanların, bunları bilmek isteyeceklere belki bir yararı olabileceği düşüncesiyle...

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Hakan Karamanlı
  • Y.Emre İŞLEK

Kitap istatistikleri