Adı:
Gazel Şerhleri
Baskı tarihi:
Ağustos 2014
Sayfa sayısı:
300
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054117796
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kesit Yayınları
Türkçenin ince işçiliğidir gazeller. Adeta klasik Türk edebiyatı geleneğine asırlar boyu dökülmüş alın teri, göz nuru, gözyaşlarından damıtılmışlardır. Cem’in kadehi, İskender’in aynası gibi; insan, güzellik, aşk, ıstırap, fedakârlık, hâsılı kâinata anlam katan her şey bir zamanlar onlardan seyredilirmiş. Aşığın mihneti gibi şairin şöhreti de gazelsiz bilinmezmiş bir zamanlar.
Klasik şiirimizin üç değerli bilgini tarafından kaleme alınan Gazel Şerhleri, edebiyat tarihimizin “büyük” vasfını hak etmiş şairlerinden seçilmiş gazelleri öğrencilerimizin beğenisine ve istifadesine sunuyor. Eser, mısralara dizilmiş kelimeleri, kavramları, zengin hayalleri, şairane buluşları tek tek ele alarak ülkemizin her köşesinde, üniversitelerimizin amfilerinde, sınıflarında yapılan doyumsuz dersleri evlere, yurtlara taşıyor.
Gazel Şerhleri, eski şiir meraklıları için uzman elinden çıkmış gerçek bir kılavuz…
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
(...) Fuzûlî'nin deyimiyle "âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşân"dadır; yani gönül kuşunun yuvası, sevgilinin saçlarındadır.
Menderes Coşkun
Sayfa 66 - Kesit yay., 3. Baskı
Dârü'l-fenâya her kişi 'üryân gelür 'üryân gider
Bir lahza handân olmayup giryân gelür giryân gider


(Bu) fenâ yurduna herkes çıplak gelir, çıplak gider. (Gelenlerin hiçbiri) mutlu olmaz; (herkes) ağlayarak gelir, ağlayarak gider.
Menderes Coşkun
Sayfa 100 - Kesit yay., 3. Baskı
"Akıllı ve irfan sahibi kişinin nazarında yeşil ağaçların her bir yaprağı Allah'ı bilme-tanıma kitabının bir sayfasıdır."
Menderes Coşkun
Sayfa 141 - Kesit yay., 3. Baskı
Gül yüzünden gayr yüze dîde kılmaz iltifat
Bu meseldür gün var iken kimsene yakmaz çerağ


Göz, gül yüzünden başka yüze iltifat etmez. Bu meseldir: Kimse, gün varken çerağ (mum) yakmaz.
Menderes Coşkun
Sayfa 56 - Kesit yay., 3. Baskı
Yâ Rab hemîşe lutfunı et rehnümâ bana
Gösterme ol tarîki ki gitmez sana bana

Rabbim! Lutfunu bana sürekli kılavuz eyle. Sana gitmeyen/lâyık olmayan yoluna bana gösterme.
Menderes Coşkun
Sayfa 116 - Kesit yay., 3. Baskı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Gazel Şerhleri
Baskı tarihi:
Ağustos 2014
Sayfa sayısı:
300
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054117796
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kesit Yayınları
Türkçenin ince işçiliğidir gazeller. Adeta klasik Türk edebiyatı geleneğine asırlar boyu dökülmüş alın teri, göz nuru, gözyaşlarından damıtılmışlardır. Cem’in kadehi, İskender’in aynası gibi; insan, güzellik, aşk, ıstırap, fedakârlık, hâsılı kâinata anlam katan her şey bir zamanlar onlardan seyredilirmiş. Aşığın mihneti gibi şairin şöhreti de gazelsiz bilinmezmiş bir zamanlar.
Klasik şiirimizin üç değerli bilgini tarafından kaleme alınan Gazel Şerhleri, edebiyat tarihimizin “büyük” vasfını hak etmiş şairlerinden seçilmiş gazelleri öğrencilerimizin beğenisine ve istifadesine sunuyor. Eser, mısralara dizilmiş kelimeleri, kavramları, zengin hayalleri, şairane buluşları tek tek ele alarak ülkemizin her köşesinde, üniversitelerimizin amfilerinde, sınıflarında yapılan doyumsuz dersleri evlere, yurtlara taşıyor.
Gazel Şerhleri, eski şiir meraklıları için uzman elinden çıkmış gerçek bir kılavuz…

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Selma

Kitap istatistikleri