Gizemli Aşk

·
Okunma
·
Beğeni
·
19
Gösterim
Adı:
Gizemli Aşk
Baskı tarihi:
Eylül 2018
Sayfa sayısı:
117
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057979100
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cinius Yayınları
“İn­san­lı­ğın yö­ne­til­me­ye ve ça­lış­ma­ya ih­ti­ya­cı yok­tur. İn­san­lı­ğın icat et­ti­ği dev­let de­ni­len bu ma­ki­na­ya ih­ti­yacı yok­tu. Dü­şün­ce­si­nin nes­ne­ye in­dir­ge­di­ği yo­rum­la­rı dün­ya­yı, ya­şa­mı ze­hir­le­miş­tir in­san­lık. İn­san dün­ya­nın en ze­hir­li bit­ki­si­dir. Su­la­rı, bit­ki­le­ri, ye­ri, gö­ğü ze­hir­le­miş­tir. Dün­ya­nın has­ta­lı­ğı­nın adı in­san­dır; inan­cı­nın ha­ya­let­le­ri­ne tu­tuk­lu. Ka­be­si nes­ne­ler­dir. İn­san­lı­ğın inan­cı­nın ha­ya­let­le­ri­ne tu­tuk­lu. İn­san­lı­ğın has­ta­lı­ğı, kro­nik şi­zof­re­ni­dir. Şim­di­ki anın için­de ya­şı­yor ol­sa da ida­re eden dü­şün­ce­le­ri geç­miş­le­ri­dir. Anı­nı pas ge­çen.

Her şey bi­ter, an bit­mez. An son­suz­lu­ğun ta ken­di­si­dir. Atı­lı ol­du­ğu dün­ya­nın di­ni öz­gür­lük­tür. İn­san öz­gür­lü­ğü­ne iha­net et­miş­tir.

Bu ma­sa­da bul­du­ğum def­ter ba­na bir pey­gam­ber teb­li­ği gi­bi gel­miş­ti.

De­fa­lar­ca oku­dum. Bu def­ter ba­na ay­na tut­muş­tu. Yı­kıl­mış­tı zih­nim­de­ki umut­la­rım.”
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Gizemli Aşk
Baskı tarihi:
Eylül 2018
Sayfa sayısı:
117
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057979100
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cinius Yayınları
“İn­san­lı­ğın yö­ne­til­me­ye ve ça­lış­ma­ya ih­ti­ya­cı yok­tur. İn­san­lı­ğın icat et­ti­ği dev­let de­ni­len bu ma­ki­na­ya ih­ti­yacı yok­tu. Dü­şün­ce­si­nin nes­ne­ye in­dir­ge­di­ği yo­rum­la­rı dün­ya­yı, ya­şa­mı ze­hir­le­miş­tir in­san­lık. İn­san dün­ya­nın en ze­hir­li bit­ki­si­dir. Su­la­rı, bit­ki­le­ri, ye­ri, gö­ğü ze­hir­le­miş­tir. Dün­ya­nın has­ta­lı­ğı­nın adı in­san­dır; inan­cı­nın ha­ya­let­le­ri­ne tu­tuk­lu. Ka­be­si nes­ne­ler­dir. İn­san­lı­ğın inan­cı­nın ha­ya­let­le­ri­ne tu­tuk­lu. İn­san­lı­ğın has­ta­lı­ğı, kro­nik şi­zof­re­ni­dir. Şim­di­ki anın için­de ya­şı­yor ol­sa da ida­re eden dü­şün­ce­le­ri geç­miş­le­ri­dir. Anı­nı pas ge­çen.

Her şey bi­ter, an bit­mez. An son­suz­lu­ğun ta ken­di­si­dir. Atı­lı ol­du­ğu dün­ya­nın di­ni öz­gür­lük­tür. İn­san öz­gür­lü­ğü­ne iha­net et­miş­tir.

Bu ma­sa­da bul­du­ğum def­ter ba­na bir pey­gam­ber teb­li­ği gi­bi gel­miş­ti.

De­fa­lar­ca oku­dum. Bu def­ter ba­na ay­na tut­muş­tu. Yı­kıl­mış­tı zih­nim­de­ki umut­la­rım.”

Kitap istatistikleri