Kadastroda Maddi Hataların Düzeltilmesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Kadastroda Maddi Hataların Düzeltilmesi
Baskı tarihi:
Kasım 2017
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052328545
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Savaş Yayınları
“Hataların güzel yanı, düzeltilebilir oluşudur.” Kitabımızın konusu, kadastrodan kaynaklanan maddi hataların düzeltilmesidir. Söz konusu hataların düzeltilmesi, hukuki açıdan ve özellikle KK m. 41 hükmü bağlamında ele alınmıştır. Bu konunun seçilmesinde bu alanda herhangi bir monografik çalışmaya rastlanılmaması ve sınırlı sayıda teknik içerikli kitap dışında konuyu hukuki boyutu ile irdeleyen bir incelemenin bulunmaması etkili olmuştur.
Halbuki maddi hataların düzeltilmesi veya düzeltilmemesi yüzünden mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi önüne çok sayıda bireysel başvuru taşınmıştır. Bu sebeple, konunun teknik esasları olmakla birlikte, kadastronun hukuki açıdan taşıdığı önem dikkate alınarak, bu konu tercih edilmiştir. Konu, ayrıntılı olarak ve ilgili yargı içtihatları da dikkate alınarak incelenmiştir. Böylelikle, ileride yapılacak bir kanun değişikliğinde kanun
koyucuya yol göstermek de konunun seçiminde başka bir sebeptir. Kitabın ilk bölümünde, konunun anlaşılmasına yardımcı olması açısından hata kavramı, türleri ve terminoloji üzerinde durulmuştur. Ayrıca, kadastro türlerine değinilmiş ve farklı kadastro türlerinde yapılan hataların düzeltilmesi de bu bölüm içerisinde ele alınmıştır. Bu bölümde son olarak, maddi hataların düzeltilmesine ilişkin daha önceki kadastro mevzuatında yer alan düzenlemeler tartışılmıştır. İkinci bölümde, kadastrodan kaynaklanan maddi hataların düzeltilmesinin usul ve esasları ele alınmıştır. Düzeltmenin genel çerçevesi ve ilgili mevzuat ortaya konulduktan sonra idari yoldan düzeltmenin ve bu düzeltme işlemine karşı açılacak davanın usulüne değinilmiş ve son olarak da düzeltme esasları tartışılmıştır. Bu konular incelenirken, Kadastro Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelerin nasıl uygulanacağı sorusuna doktrin ve Yargıtay kararları ışığında cevap aranmıştır. Üçüncü bölümde ise, kadastrodan kaynaklanan maddi hataların düzeltilmesinin hüküm ve sonuçları irdelenmiştir. Bu kapsamda sözleşme hukuku çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve Devletin sorumluluğuna ilişkin Türk Medeni Kanunu hükümleri tartışılmıştır. Özellikle bu hataların düzeltilmesi yüzünden mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediği konusu, düzeltmenin sonuçları bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sebeple, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve
Anayasa Mahkemesi içtihatları çerçevesinde de konunun incelenmesine gerek duyulmuştur. Bu çalışma, uzun süreli ve yoğun bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, konusunun seçilmesinden başlayarak çalışmanın her aşamasında büyük emek ve katkıları olan değerli hocam Prof. Dr. Veysel Başpınar’a çok müteşekkirim. Ayrıca görüş, eleştiri ve katkılarıyla
çalışmanın daha nitelikli olmasını sağlayan Prof. Dr. Mehmet Ünal ve Doç. Dr. Yıldız Abik’e teşekkürü bir borç bilirim. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden mezun oldum ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev yaptım. Dolayısıyla bu çalışma, benim açımdan aynı zamanda tapu ve kadastro camiasına bir vefa borcu niteliği de taşımaktadır. Ayrıca, hakim olarak kadastro, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde çalıştım. Halen Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görev yapmaktayım. Bu görev ve çalışmalarda edindiğim tecrübelerin çalışmamıza önemli katkıları olmuştur. Bu vesileyle, birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitabın basımını ve dağıtımını sağlayan Savaş Yayınevine ve ayrıca emeği geçen bütün Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın tamamlanması için sürekli olarak beni teşvik eden ve özellikle yabancı dil gerektiren kısımlarıyla ilgili olarak eleştiri ve önerileriyle katkı veren kardeşim Yrd. Doç. Dr. Zeynep Betts ve eşi Richard Trevor Betts’e de teşekkür ediyorum. Halen Almanya’da doktorasını yapmakta olan kardeşim Özer Duman, kardeşim Hakim Feride Perçin ve eşi Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Murat Perçin’in destekleri de benim için son derece büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, hukuk dünyasına naçizane katkı verebilme noktasına
gelmemi sağlayan kişiler olan babam Emekli Öğretmen Mehmet Duman ve annem Elif Duman’ın emeklerinin karşılığı ise hiç kuşkusuz ödenemez. Son olarak her şeyden öte, sıkıntılı günlerimde her zaman yanımda olan ve beni her zaman her koşulda destekleyen sevgili eşim Nursen Duman ve biricik kızım İrem Duman’a çok teşekkür ederim. Kitapta yer alan hususlar ile ilgili olarak her türlü görüş, eleştiri ve öneriler, benim açımdan son derece büyük bir kıymet ve önem taşımaktadır. Bu kitabın kadastro hukukuna bir katkı sağlaması dileğiyle...
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kadastroda Maddi Hataların Düzeltilmesi
Baskı tarihi:
Kasım 2017
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052328545
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Savaş Yayınları
“Hataların güzel yanı, düzeltilebilir oluşudur.” Kitabımızın konusu, kadastrodan kaynaklanan maddi hataların düzeltilmesidir. Söz konusu hataların düzeltilmesi, hukuki açıdan ve özellikle KK m. 41 hükmü bağlamında ele alınmıştır. Bu konunun seçilmesinde bu alanda herhangi bir monografik çalışmaya rastlanılmaması ve sınırlı sayıda teknik içerikli kitap dışında konuyu hukuki boyutu ile irdeleyen bir incelemenin bulunmaması etkili olmuştur.
Halbuki maddi hataların düzeltilmesi veya düzeltilmemesi yüzünden mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi önüne çok sayıda bireysel başvuru taşınmıştır. Bu sebeple, konunun teknik esasları olmakla birlikte, kadastronun hukuki açıdan taşıdığı önem dikkate alınarak, bu konu tercih edilmiştir. Konu, ayrıntılı olarak ve ilgili yargı içtihatları da dikkate alınarak incelenmiştir. Böylelikle, ileride yapılacak bir kanun değişikliğinde kanun
koyucuya yol göstermek de konunun seçiminde başka bir sebeptir. Kitabın ilk bölümünde, konunun anlaşılmasına yardımcı olması açısından hata kavramı, türleri ve terminoloji üzerinde durulmuştur. Ayrıca, kadastro türlerine değinilmiş ve farklı kadastro türlerinde yapılan hataların düzeltilmesi de bu bölüm içerisinde ele alınmıştır. Bu bölümde son olarak, maddi hataların düzeltilmesine ilişkin daha önceki kadastro mevzuatında yer alan düzenlemeler tartışılmıştır. İkinci bölümde, kadastrodan kaynaklanan maddi hataların düzeltilmesinin usul ve esasları ele alınmıştır. Düzeltmenin genel çerçevesi ve ilgili mevzuat ortaya konulduktan sonra idari yoldan düzeltmenin ve bu düzeltme işlemine karşı açılacak davanın usulüne değinilmiş ve son olarak da düzeltme esasları tartışılmıştır. Bu konular incelenirken, Kadastro Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelerin nasıl uygulanacağı sorusuna doktrin ve Yargıtay kararları ışığında cevap aranmıştır. Üçüncü bölümde ise, kadastrodan kaynaklanan maddi hataların düzeltilmesinin hüküm ve sonuçları irdelenmiştir. Bu kapsamda sözleşme hukuku çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve Devletin sorumluluğuna ilişkin Türk Medeni Kanunu hükümleri tartışılmıştır. Özellikle bu hataların düzeltilmesi yüzünden mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediği konusu, düzeltmenin sonuçları bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sebeple, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve
Anayasa Mahkemesi içtihatları çerçevesinde de konunun incelenmesine gerek duyulmuştur. Bu çalışma, uzun süreli ve yoğun bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, konusunun seçilmesinden başlayarak çalışmanın her aşamasında büyük emek ve katkıları olan değerli hocam Prof. Dr. Veysel Başpınar’a çok müteşekkirim. Ayrıca görüş, eleştiri ve katkılarıyla
çalışmanın daha nitelikli olmasını sağlayan Prof. Dr. Mehmet Ünal ve Doç. Dr. Yıldız Abik’e teşekkürü bir borç bilirim. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden mezun oldum ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev yaptım. Dolayısıyla bu çalışma, benim açımdan aynı zamanda tapu ve kadastro camiasına bir vefa borcu niteliği de taşımaktadır. Ayrıca, hakim olarak kadastro, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde çalıştım. Halen Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görev yapmaktayım. Bu görev ve çalışmalarda edindiğim tecrübelerin çalışmamıza önemli katkıları olmuştur. Bu vesileyle, birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitabın basımını ve dağıtımını sağlayan Savaş Yayınevine ve ayrıca emeği geçen bütün Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın tamamlanması için sürekli olarak beni teşvik eden ve özellikle yabancı dil gerektiren kısımlarıyla ilgili olarak eleştiri ve önerileriyle katkı veren kardeşim Yrd. Doç. Dr. Zeynep Betts ve eşi Richard Trevor Betts’e de teşekkür ediyorum. Halen Almanya’da doktorasını yapmakta olan kardeşim Özer Duman, kardeşim Hakim Feride Perçin ve eşi Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Murat Perçin’in destekleri de benim için son derece büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, hukuk dünyasına naçizane katkı verebilme noktasına
gelmemi sağlayan kişiler olan babam Emekli Öğretmen Mehmet Duman ve annem Elif Duman’ın emeklerinin karşılığı ise hiç kuşkusuz ödenemez. Son olarak her şeyden öte, sıkıntılı günlerimde her zaman yanımda olan ve beni her zaman her koşulda destekleyen sevgili eşim Nursen Duman ve biricik kızım İrem Duman’a çok teşekkür ederim. Kitapta yer alan hususlar ile ilgili olarak her türlü görüş, eleştiri ve öneriler, benim açımdan son derece büyük bir kıymet ve önem taşımaktadır. Bu kitabın kadastro hukukuna bir katkı sağlaması dileğiyle...

Kitap istatistikleri

  • 7 defa gösterildi.