Kapitalizm, Ataerklilik ve Kadın Emeği (Neoliberal ve Muhafazakar Dönem)

·
Okunma
·
Beğeni
·
53
Gösterim
Adı:
Kapitalizm, Ataerklilik ve Kadın Emeği
Alt başlık:
Neoliberal ve Muhafazakar Dönem
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059816069
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı)
2000’ler Türkiye’sinde kapitalizm ve ataerkillik ekseninde biçimlenen kadın emeğinin yönelimlerini tayin eden temel unsurlar, siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberal politikalardır. Farklı alanların kesişimi ve gerilimi sonucunda kadınlar, bir yandan muhafazakâr ideoloji tarafından anne ve eş olarak bakım işleriyle eve hapsedilmeye çalışılmakta, diğer yandan da ucuz işgücü talebinin yükselmesiyle fabrikalara taşınmak istenmektedir.
 
Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem başlıklı derlemede muradımız, kadın emeğinin çeşitli veçhelerine odaklanarak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ortaya koymaktır. Kitapta yer alan yazılarda, sanayide, hizmet sektöründe, tarımda ve sağlık alanında kadınların çalışma koşullarına kapı aralayarak, esnek ve güvencesiz çalışmanın giderek nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyoruz. Çalışma hayatındaki eşitsizliklerin yanı sıra, sosyal politikalara, finans ilişkilerine, mikro kredilere, yerel yönetimlere göz atıyor; bu alanların  kadınların bakım ve iş yükünü arttırdığını, kadın yoksulluğunu ve kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu yeniden üretip derinleştirdiğini göstermeye çalışıyoruz.  
384 syf.
Toplumsal cinsiyet rolleri diye adlandırdığımız, toplum tarafından belirlenmiş olan, genel ahlak kuralları çerçevesinde değerlendirilen bu roller bugün içinde debelenip durduğumuz sistemin işeyişinin kilit noktalarından biridir. Bu roller çerçevesinde erkek muhakkak evini geçindiren, kadın mutlak suretle ev içi üretimde kalan ebeveynler olarak sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma elbette doğal süreç içerisinde gelişmiş ve kendiliğinden oluşmuş bir rolleme değil. Ekonomiyi şekillendiren politik sistemin tutum ve yaklaşımları bu toplumsal rolleri ortaya çıkarmakta ve kitleler bu rolleri kendi ahlak kuralları olarak kabullenmekteydiler. Bu roller sonucunda ekonomik hayat şekillenmeye başlamış ve erkek ev dışı üretimde kadın ise ev için dönüşümde bulunmaya başlamış oldu. Bu bağlamda ataerkillik ve kapitalizm arasındaki tarihi ittifak kurulmuş, kadın ve kadın emeği yetersizlikle, değersizlikle eşdeğer tutulmuş ve kadın, toplum için üretime katıldığı süreçte ücret ayrımcılığı ortaya çıkmış ve kadın emeği değersiz görüldüğü için erkeğin aldığı ücretle denk olmamıştır.

Kapitalizmin bu ataerkil felsefesi genel kural halini almış ve kadının ev içi döngüden çıkıp toplum için üretime katılması sürecinin önüne geçmek ve sabote etmek için Neoliberal politikalar ışığında muhafazakar bir düşünce kisvesi altında kadının yerinin kocasının yanı, yaşam alanının ev içi şartlardan oluştuğu savunulmuş ve toplum için üretim alanları ataerkinin tekeline bırakılmaya çalışılmıştır.

Kadın emeğinin kapitalizm ve ataerkillik kıskacında nasıl bir durumda olduğu, "muhafazakar dönem" altbaşlığıyla da kadını ve emeğini silikleştirme yolunda dini argümanların nasıl kullanıldığı üzerine çok güzel bir analiz kitabı yazmış Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk. Adaletsiz dünyanın kökenine dair sizlere çok güzel satır araları verecektir. Her yönüyle okunması gereken kitaplardan... Adaletsiz bir hayatı reddeden her insanın okuması gerekenlerden.
Ataerkil toplumsal ilişkilerin kadın işi ile erkek işi arasında yaptığı kategorik ayrım ev işlerinin ve bakım hizmetlerinin kadın işi olarak görülmesine zemin hazırlamaktadır.
Sosyolog Emile Durkheim mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişte otaya çıkan işbölümünden söz ederken cinsiyete dayalı bir işbölümünden ziyade, uzmanlığa dayalı bir işbölümünden söz ediyordu.
Ataerkil ilişkiler sermayeye ‘ucuz’, ‘güvenilir’, ‘sabırlı’, ‘itaatkar’ bir emek havuzu olarak kadınları sunuyor. Ataerkiye yaslanan sermaye birikimi ataerkil ilişkileri yeniden üreterek ona güvence sağlıyor.
Esneklik kapitalistin çalışma yeri, çalışma zamanı, çalışma süresi, işgücü miktarı ücret düzeyi, gibi konularda serbestlik kazanması anlamına gelmektedir.

Yani kapitalist, ihtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu sayıda işçiye, ihtiyaç duyduğu süre ihtiyaç duyduğu üretimi yapma serbestisine sahip olacaktır.
Kadınların istihdama katılımı ilk olarak sermayenin istediği biçimde yani iş güvencesinden yoksun, sosyal güvencesiz ve esnek biçimde, daha sonra da ataerkil normlar uyarınca yani erkeklerin istediği şekilde kadınların ev içi sorumluluklarını da devam ettirerek katılımı öngörülmektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kapitalizm, Ataerklilik ve Kadın Emeği
Alt başlık:
Neoliberal ve Muhafazakar Dönem
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059816069
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı)
2000’ler Türkiye’sinde kapitalizm ve ataerkillik ekseninde biçimlenen kadın emeğinin yönelimlerini tayin eden temel unsurlar, siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberal politikalardır. Farklı alanların kesişimi ve gerilimi sonucunda kadınlar, bir yandan muhafazakâr ideoloji tarafından anne ve eş olarak bakım işleriyle eve hapsedilmeye çalışılmakta, diğer yandan da ucuz işgücü talebinin yükselmesiyle fabrikalara taşınmak istenmektedir.
 
Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem başlıklı derlemede muradımız, kadın emeğinin çeşitli veçhelerine odaklanarak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ortaya koymaktır. Kitapta yer alan yazılarda, sanayide, hizmet sektöründe, tarımda ve sağlık alanında kadınların çalışma koşullarına kapı aralayarak, esnek ve güvencesiz çalışmanın giderek nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyoruz. Çalışma hayatındaki eşitsizliklerin yanı sıra, sosyal politikalara, finans ilişkilerine, mikro kredilere, yerel yönetimlere göz atıyor; bu alanların  kadınların bakım ve iş yükünü arttırdığını, kadın yoksulluğunu ve kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu yeniden üretip derinleştirdiğini göstermeye çalışıyoruz.  

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Uğur De Molinari

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0