Kitabü’z Zühd (Hadislerle İslami Hayat)

·
Okunma
·
Beğeni
·
8
Gösterim
Adı:
Kitabü’z Zühd
Alt başlık:
Hadislerle İslami Hayat
Baskı tarihi:
Haziran 2017
Sayfa sayısı:
704
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059603683
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beka Yayınları
Ahmed b. Hanbel ve İbn Ebî Şeybe gibi âlimlerle aynı dönemde yaşayan ve Kütüb-i Sitte müelliflerinin tamamına hocalık yapan Hennâd b. es-Serî, bu eserinde, bir Müslümanın dünyada nasıl bir yaşantıya sahip olması gerektiğini Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, müfessirlerin sözleri, nebevî hadisler, sahâbenin, tâbiûnun ve onlardan sonrakilerin önde gelenlerinin rivayetleri ve önceki peygamberlerin zühd hayatına dair nakilleri ile ortaya koymaktadır. Ayrıca zühd merkezli bir hayat yaşayan kişinin cennette elde edeceği nimetlerden, günahkâr kişilerin ise cehennemde karşılaşacakları korkunç hâllerden ayrıntılı olarak söz etmektedir.
Eserin en temel konusu dünya-ahiret dengesinin gözetilmesi ve Müslümanın dünyada, dünyaya çok bağlanmadan yaşaması gerektiğidir. Ayrıca iyi bir zahid olmak için ahlâkî açıdan da kişinin kendisini belirli bir seviyeye getirmesi ve böylelikle Allah’ın sevdiği bir kul olması da şarttır. Bunun için de tevazu ve vera sahibi olmak, anne-baba başta olmak üzere akrabalara, komşulara ve misafirlere iyilik yapmak, dili korumak, tartışmadan kaçınmak, güzel ahlâklı olmak, hayâlı ve merhametli davranmak gibi güzel huylara sahip olmak ve koğuculuk, kibir, riya, yalancılık, öfkelenmek, haset, zulüm, azgınlık ve lanet etmek gibi kötü huylardan sakınmak gerekmektedir.

Bir zühd, rikâk, ahlâk ve edep çalışması olan Kitâbü’z-Zühd bu yönleriyle zühd konusunda önemli bir yere sahiptir ve her Müslüman için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ensârdan bir kişi, Allah Rasûlü'ne geldi. Ağlıyordu. Allah'ın Rasûlü 'Ey falan, neden ağlıyorsun?' diye sordu. O kişi şöyle dedi:
Ey Allah'ın Rasûlü, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki, sen bana ailemden ve malımdan daha sevimlisin. Ailemle beraberken seni hatırlıyorum ve sana gelinceye kadar sanki aklım başımdan gidiyor. Senin de benim de öleceğimizi düşündüm. Anladım ki, ben seninle sadece dünyada bir araya geleceğim. Zira sen peygamberlerle birlikte yüksek makamlara çıkarılacaksın. Yine anladım ki, ben cennete girsem de senden daha aşağı bir makamda bulunacağım.
Allah Rasûlü ona herhangi bir şey söylemedi. Ardından Allah Teâlâ 'Kim Allah'a ve Rasûl'e itaat ederse onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.(4 Nisâ 69)' âyetini indirdi. Bunun üzerine Allah Rasûlü 'Ey falan, sana müjdeler olsun' buyurdu ve bu âyeti okudu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kitabü’z Zühd
Alt başlık:
Hadislerle İslami Hayat
Baskı tarihi:
Haziran 2017
Sayfa sayısı:
704
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059603683
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beka Yayınları
Ahmed b. Hanbel ve İbn Ebî Şeybe gibi âlimlerle aynı dönemde yaşayan ve Kütüb-i Sitte müelliflerinin tamamına hocalık yapan Hennâd b. es-Serî, bu eserinde, bir Müslümanın dünyada nasıl bir yaşantıya sahip olması gerektiğini Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, müfessirlerin sözleri, nebevî hadisler, sahâbenin, tâbiûnun ve onlardan sonrakilerin önde gelenlerinin rivayetleri ve önceki peygamberlerin zühd hayatına dair nakilleri ile ortaya koymaktadır. Ayrıca zühd merkezli bir hayat yaşayan kişinin cennette elde edeceği nimetlerden, günahkâr kişilerin ise cehennemde karşılaşacakları korkunç hâllerden ayrıntılı olarak söz etmektedir.
Eserin en temel konusu dünya-ahiret dengesinin gözetilmesi ve Müslümanın dünyada, dünyaya çok bağlanmadan yaşaması gerektiğidir. Ayrıca iyi bir zahid olmak için ahlâkî açıdan da kişinin kendisini belirli bir seviyeye getirmesi ve böylelikle Allah’ın sevdiği bir kul olması da şarttır. Bunun için de tevazu ve vera sahibi olmak, anne-baba başta olmak üzere akrabalara, komşulara ve misafirlere iyilik yapmak, dili korumak, tartışmadan kaçınmak, güzel ahlâklı olmak, hayâlı ve merhametli davranmak gibi güzel huylara sahip olmak ve koğuculuk, kibir, riya, yalancılık, öfkelenmek, haset, zulüm, azgınlık ve lanet etmek gibi kötü huylardan sakınmak gerekmektedir.

Bir zühd, rikâk, ahlâk ve edep çalışması olan Kitâbü’z-Zühd bu yönleriyle zühd konusunda önemli bir yere sahiptir ve her Müslüman için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Kitap istatistikleri