Modernleşme Devrinde ilmiye (Cevdet Paşa - İbnülemin Örneği)

·
Okunma
·
Beğeni
·
312
Gösterim
Adı:
Modernleşme Devrinde ilmiye
Alt başlık:
Cevdet Paşa - İbnülemin Örneği
Baskı tarihi:
Aralık 2011
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9759952624
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergâh Yayınları
Asırların oluşrurduğu kültür birikiminin inkar edilmeye yahut da tanınamayacak şekilde değiştirilmeye başlandığı modernleşme devrinde, en cezbedici ve geçer tavır; ıslah ve tanzim etmek fikridir. Osmanlı'yı acze düşüren, ulemanın durumunu, zihniyeti ve nitelikleri olduğuna göre, bu acziyeti giderecek olan kaynak da ilmiye tarikinin ta kendisidir. Hayatı, ıslahat fikrinin idare ettiği bu dönemde, ulemanın asıl çehresi, ilmiye üzerinden yerli kalarak modernleşmenin imkanlarını yoklayan Cevdet Paşa ile İbnülemin'in teşhis, tahlil ve tenkitlerindendir.
168 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10
Elinizdeki kitap, kısaca, modernleşme hareketleri çerçevesinde Türk aydınlarının köklerini inkar etme, her türlü kötülük için geleneği suçlama yoluna gittikleri bir dönemde Türk kalarak modernleşmenin yollarını arayan, geleneğe bağlı ama yenilikçi iki kişi, Cevdet Paşa ve İbnülemin üzerinden ilmiye sınıfının değerlendirilmesidir.
Alim sıfatını taşıyan, özellikle de ıslahatları İslam tarih tecrübesinde hareketle meşrulaştıran isimler ve Cevdet Paşa'nın kendisi, hâlâ devlete istikamet vermekte dolayısıyla da esasında medresenin çökmüş olduğu iddialarının gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 80 - Dergâh Yayınları
Hala terkip ve tahlil imkanı verdiğine göre ilmiye yolunun son sözü söylediğini ifade etmek çok su götürür. Ulemâyı besleyen hayat suyu çekilse de devir zannedildiğinin aksine kısır değildir, âlimler mevcuttur. Devam etmesi lazım gelen ise işte bu taraflardır. Bu açıdan Cevdet Paşa ile İbnülemin, ilmiyenin bir daha kurarlar, meseleye belirli problemler zaviyesinden bakan akranlarından farklı olarak dikkat kesilirler. Ümidin aydınlık dili ile ümitsizliğin kuyu gibi karanlık ıstırabı arasında gidip gelseler de ilmiyeden vazgeçmezler.
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 81 - Dergâh Yayınları
Cevdet Paşa'nın tenkidlerinde ilk dikkat çeken hususa göre konulmuş aslî kanunlara uygun davranılmadığı için ehil olmayanların silsileye girmesiyle bu yolun şerefi ortadan kalkmıştır.
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 105 - Dergâh Yayınları
Bir başka ifadeyle bütün modern yönlerine rağmen siyasi mağlubiyetlerin fikri boyutunu gözden kaçırmadıkları ve eskiye karşı zihni bir hazımsızlık sergilemedikleri için modernist değildirler
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 45 - Dergâh Yayınları
Paşa'nın bu vadide devamlı surette tekrarladığı şey şudur: Kanun ve nizam devletin ruhu olduğu için bu vadide hatır gönül işine dayanarak, en küçük bir maddenin istisnaya tâbi tutulması, devletin lütuf ve merhamet göstermesi, kanunları yok hükmüne koyarak düzeni yıkar.
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 106 - Dergâh Yayınları
Tanpınar'ın da işaret ettiği gibi medrese pıhtılaştığı devirde bile büyük imkanlar hazinesine, Cevdet Paşa çapında alimler çıkarabilecek vasıflara sahiptir.
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 68 - Dergâh Yayınları
İbnülemin'in bu vadideki tenkidleri üç maddede hulasa edilebilir: "Milletin kuvve-i akılesi hükmünde" olması gereken devletin, bu sıfatı haiz olmayanların eline geçmesi, işlerin zamanında yapılmaması, tedbirlerin geç alınması.
Fatih Mehmet Şeker
Sayfa 126 - Dergâh Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Modernleşme Devrinde ilmiye
Alt başlık:
Cevdet Paşa - İbnülemin Örneği
Baskı tarihi:
Aralık 2011
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9759952624
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergâh Yayınları
Asırların oluşrurduğu kültür birikiminin inkar edilmeye yahut da tanınamayacak şekilde değiştirilmeye başlandığı modernleşme devrinde, en cezbedici ve geçer tavır; ıslah ve tanzim etmek fikridir. Osmanlı'yı acze düşüren, ulemanın durumunu, zihniyeti ve nitelikleri olduğuna göre, bu acziyeti giderecek olan kaynak da ilmiye tarikinin ta kendisidir. Hayatı, ıslahat fikrinin idare ettiği bu dönemde, ulemanın asıl çehresi, ilmiye üzerinden yerli kalarak modernleşmenin imkanlarını yoklayan Cevdet Paşa ile İbnülemin'in teşhis, tahlil ve tenkitlerindendir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Alperen Arslan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0