Mukadderat ve İcabat (Özet)

·
Okunma
·
Beğeni
·
339
Gösterim
Adı:
Mukadderat ve İcabat
Alt başlık:
Özet
Baskı tarihi:
1980
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ruh ve Madde Yayınları
Baskılar:
Mukadderat ve İcabat
Mukadderat ve İcabat
347 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Deneysel Ruhçuluğun öncü ismi Dr. Bedri Ruhselman tarafından kaleme alınan bu kitap Neo-spiritualizm ile ilgili yapıtlarının beşincisidir. Ve diğerlerinde olduğu gibi burada da, yüksek ruh aleminden alınmış tebliğat yazıları temel olarak kabul edilmiştir.
Tabiatta her şey maksatlı, her şey bir gaye içindir. Bu gaye daima tekâmüle doğru giden bir yoldur. Bu yoldaki pürüzler ve duraklamalar daima bir sarsıntı ile mukabele görür. Buna mukabil, bu yolda icap eden bütün hadiselerin vukuu tekâmül gayesine doğru atılmış adım olur.
Ruh kemal yolundadır. Ölüm bu kemalin tahakkukuna yarar şekilde ölçülmüş, biçilmiş olmasa da gene mukadder bir safhada tükenmeğe mahkûmdur. Yani mukaddere bağlıdır. O halde ömrünüzün her saniyesi, ruhunuzu bir takım servetler kazandırmak sureti ile zaruri bir ahenk revşine uymak zorundadır. Saniyelerinizi israfa hiç bir zaman sahibi salahiyet değilsiniz... MUSTAFA MOLLA: Eylül 18, 1948
İlahi irade kanunları değişmez ve katidirler. Allah'ın iradesinin tezahürleri hiçbir tesire tabi olarak istikametlerini değiştirmezler. Ve aksi istikamette hiçbir iradenin ve hareketin onlar üzerinde müessir olabileceği de düşünülemez. Zira böyle bir düşünce, her şeyden evvel Ondan daha üstün ve müessir bir kudretin mevcudiyeti vehmine kapılmış bulunmanın bir ifadesi olur. Saniyen bu hal, Allah'ın mutlak ismi ile telifi kaabil olmıyan bir durumu meydana getirir. Mutlak ismile kendisine tapılan Kudretin ismindeki azametin en küçük ve beşerin ancak anlamağa yaklaşabileceği bir zerresinin manası üzerinde durabilecek kudreti gösterenler, ilahi kudretin tezahürü olan faaliyetlerin; alelade bir insanın, bir varlığın ve herhangi bir mahlukun faaliyeti gibi zamanla, mekanla, hadisatla mukayyet olmayacağını az çok takdir etmeğe çalışır...
Her hareketinizin gösterdiği neticeler, yani o karşılaştığınız şeylere karşı hareket tarzınız, sizin ruhi kudretinizle karşılaştığı zaman vermiş olduğu intibaın neticesidir ki sizin yükselmenize bir nottur. Bütün işlere karşı içinizden gelen bir tepki ile hareket etmeniz gayet tabiidir. Mesela sabah işinize giderken yapmağa mecbur olduğunuz bir takım hareketler vardır. Bunlar ne kadar bir gün evvelkine benzemiş gibi görünse de aralarında çok büyük farklar vardır.
Varlıkların takip ettikleri bir takım kanunlar ve nizamlar vardır. Bunlar adeta bir ders programı şeklinde ve birbirini müteakip yapılması hazırlanmış bir halde ve muntazam olarak cereyanı temin edilmiş bir vaziyettedir. Ne olursa olsun, bu programda hiçbir şekilde fedakarlık icrasına imkan ve ihtimal mevcut değildir. Bazıları buna tabiat kanunu derler. Fakat muhakkak ve hakiki olan bir şey varsa bu, aksamadan cereyan eden bir harekettir... KADRİ : Ocak 15, 1947

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Mukadderat ve İcabat
Alt başlık:
Özet
Baskı tarihi:
1980
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ruh ve Madde Yayınları
Baskılar:
Mukadderat ve İcabat
Mukadderat ve İcabat

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

  • 1 defa gösterildi.

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0