Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Müslüman Akaidi

Ahmed Kalkan

Müslüman Akaidi Sözleri ve Alıntıları

Müslüman Akaidi sözleri ve alıntılarını, Müslüman Akaidi kitap alıntılarını, Müslüman Akaidi en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
"Şefâat, bir mü'minin günahlarının bağışlanması için Allah'a duâ edip yalvarmaktır."
"Mü'mini vesileye ulaştıracak yol iman ve takvâdır. Asıl vesile de, Allah'a yaklaşma niyeti ve O'nu sevme arzusudur."
Reklam
Şefaat, sadece Allah'tan istenmelidir. Ölmüş kimseler isterse peygamber olsun, direkt olarak onlardan asla şefaat istenemez. "Yani, "şefaat yâ Rasulallah" demek hem “şefaatin tamamının Allah'a ait olduğu" âyetine, hem de “ancak Senden yardım isteriz" âyetine ters düşeceği için câiz değildir.
"Şefâat, aynı zamanda aracı olmak, yardım etmek, öncülük yapmak gibi anlamlara da gelir. Bu çeşit şefaat, âhiretle ilgili değil; dünyada olan aracılıktır."
"Şefaati, bir kimseyi azaptan kurtarmak için Allah'a aracı olmak şeklinde düşünürsek; bu, olmayacak bir şeydir. Hiç kimsenin bir başkasını azaptan kurtarmaya yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur."
Put, kişinin Allah'ın dışında hayatının amacı kıldığı maddi-manevi her şeydir ve putları bu yönleriyle hayatın amacı kılmakta şirktir. Put sadece tapılan bir takım nesneler değildir. Eğer hayatın amacı haline gelir ve insanı Allah'a isyana sevkederse, yerine göre makam, para, kadın ve insanlar için değerli herhangi bir şey insanlar için put olabilir.
Sayfa 64
Reklam
Gerçek hürriyet, ancak iman sayesinde tevhid sayesinde gerçekleşir. Tevhidi imana sahip olamayanlar; maddeye, eşyaya, mala,çevreye,dünyaya,,zaaflara,... görünmez zincirlerle bağlı ve bağımlıdırlar; özgür değillerdir. Kölenin kölesi, kulun kulu, acizim emrindeki zavallıdır onlar.