Semerkand - Sayı 209 (2016 Mayıs)

·
Okunma
·
Beğeni
·
47
Gösterim
Adı:
Semerkand - Sayı 209
Alt başlık:
2016 Mayıs
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
58
Format:
Karton kapak
ISBN:
9771302507009
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayıncılık
Mazeretimiz Yok
Cami ve cemaate dair ne kadar konuşulsa, yazılsa az. İslâm’ın ilk yıllarından itibaren müslüman hayatının merkezinde yer alan cami ve cemaat, yaşadığımız çağda, içinde...

Camilerimiz Nasıl Dolacak?
Tarih boyunca İslâm toplumlarında camilerin son derece önemli bir yeri vardır. Mescid-i Nebevî’den itibaren mescitler sadece ibadet edilen değil, önemli maksatlar için bir araya...

Üç Aylar Takvimi
Yüceleri Bulmak Başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü yüceliğin, sonsuzluğun sembolüdür. O kadar ki yukarıya bakmadan izah edemeyiz yüceliği. Cenab-ı Hakk’a yakarırken, dua ederken ellerimizi semaya kaldırmamızın...

Hal Dili
ESARETTEN HÜRRİYETE Büyük alim ve sûfî İmam-ı Şarânî k.s. şöyle der: "Oruç, namaz, hac ve diğer farzları tam olarak yerine getirdiğin vakit, bu farz ibadetler senin...

Kapımızın Önünde Bir Nehir
(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen buyuruyor ki: "...Namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisa, 103) Yine Cenab-ı Mevlâ...

Her Benzer Aynı Değil
İçerisinde bulunduğumuz zaman, sathîliğin başını alıp gittiği, maddenin hiç olmadığı kadar manaya galebe çaldığı, suretlere rağbet olunup sîretlerden bihaber olunduğu bir zaman. Ahir zaman....

Sohbet
Katışıksız Zikir Bir kul yaptığı ibadetten lezzet alamıyor, ibadeti ona şevk ve iştiyak vermiyorsa, bu nefsinin kusurundandır. İbadetin lezzetini bulmak, Allah yolunda ilahî sırlara ulaşmak,...

Tasavvuf Klasikleri
Vaad ve Vaîd (Mükâfat ve Tehdit) Mutlak vaadin (mükâfatın) güzel amel sahibi müminler için, mutlak vaîdin (tehdidin) de kâfir ve münafıklar için söz konusu...

Karz-ı Hasen Güzel Borç
"Karz-ı hasen” kavramı Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. "Karz”, bedelinin geri ödenmesi şartıyla verilen mal, para veya benzerlerine mala denir. Yani karz, "borç/ödünç” demektir. "Güzel...

Güldeste
Velînin Valiye Duası Osmanlı devlet erkânı hemen her dönemde, bireysel istisnalar dışında, tasavvuf ehliyle yakın bir bağ kurmuştur. Şüphesiz ki bu durum Osmanlı devlet adamlarının...

Allah, Melekler ve İlim Sahipleri Şahitlik Ederler ki…
"ALLAH, MELEKLER VE İLİM SAHİPLERİ O’NDAN BAŞKA İLAH OLMADIĞINA ADALETLE ŞAHİTLİK ETTİLER. O’NDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. O MUTLAK GÜÇ VE HİKMET SAHİBİDİR.” (ÂL-İ İMRAN, 18) Bu...

Hikmet
Hicrî sekizinci asrın tanınmış alimlerinden Abdullah el-Müncebî rh.a. bela ve musibetlere sabır hususunda şöyle demiştir: "Başına bir musibet gelen kimse bilmelidir ki, bu musibeti ona veren Allah...

İslamofobi ve Gönüllerin Fethi
Asırlar önce batıdan Haçlı seferleri, doğudan Moğol istilaları müslümanlara zor zamanlar yaşatıyordu. Belh’ten Konya’ya göç eden Mevlâna Celâleddin-i Rumî k.s. böyle buhranlı bir dönemde...

Kemalâtın Dört Basamağı
Kemalât veya olgunluk denince hepimiz isimleri ve hizmetleri yüce olan zatları anlarız. Bu tabiidir. Kâmil zatlar büyük örneklerdir. Fakat kemalât hepimiz içindir. Hepimizin şu...

Zülkarneyn a.s. Seddi
"VAR SALÂT-I HAMS İLE SEDD ET HAVÂSS-I HAMSENİ, LEŞKER-İ YE’CÜC-İ NEFS ‘ALLAHU EKBER’DEN KAÇAR.” (NEV’Î) Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Huzur-ı ilahîde Hak Tealâ ile mülaki olmaktır;...

Arşivden
Batı’nın İslâm Dünyası Hedefi İslâm âleminin hayli zamandır içine düştüğü sorunlardan biri de, azim ve gayretin yerini miskinliğe ve tembelliğe bırakmasıdır. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde...

Dünya Hali
"Birlik”ten Ne Anlamalıyız? İslâm dünyası, medeniyet çapında bir krizle karşı karşıya. Oluk oluk kan akarken, milyonlarca masum herkesin gözleri önünde vahşice yok edilirken "Ne medeniyeti, ne...

Kitaplık
Hayatü's-Sahabe Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz s.a.v. zamanında yaşamış, O’nun tebliğine bizzat şahit olmuş müminler topluluğudur. Onlar, Allah Rasulü’nü görmüşler, tebliğ ve davetine muhatap ve destek...

Şiir
Ayırma Gönlümü İlahî senden ayırma Aşkına sultanım benden ayırma. Masivâ hubbunu çıkar kalbimden Her ne sana yarar ondan ayırma. Ehl-i hal ile beni haldaş eyle Zâkir kulların ile koldaş eyle Âhir...

Tencere
Ekşın Hocam Ekşın – Vedat, nerede kaldın, al abdestini de çıkalım. Cumayı kaçıracağız bak! – Kaçırmayız merak etme Heyhat dayı. – Yahu kaçırmasak da yer bulamayız, bilmediğimiz...

Kapak
Gafletli Namazın Faydaları Kulluğumuzun anahtarlarından biri olan namazın manevi faydaları üzerine konuşmak, üzerime vazife değil. Bedenimize ve psikolojimize olan faydaları üzerine ise her geçen gün...
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Semerkand - Sayı 209
Alt başlık:
2016 Mayıs
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
58
Format:
Karton kapak
ISBN:
9771302507009
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayıncılık
Mazeretimiz Yok
Cami ve cemaate dair ne kadar konuşulsa, yazılsa az. İslâm’ın ilk yıllarından itibaren müslüman hayatının merkezinde yer alan cami ve cemaat, yaşadığımız çağda, içinde...

Camilerimiz Nasıl Dolacak?
Tarih boyunca İslâm toplumlarında camilerin son derece önemli bir yeri vardır. Mescid-i Nebevî’den itibaren mescitler sadece ibadet edilen değil, önemli maksatlar için bir araya...

Üç Aylar Takvimi
Yüceleri Bulmak Başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü yüceliğin, sonsuzluğun sembolüdür. O kadar ki yukarıya bakmadan izah edemeyiz yüceliği. Cenab-ı Hakk’a yakarırken, dua ederken ellerimizi semaya kaldırmamızın...

Hal Dili
ESARETTEN HÜRRİYETE Büyük alim ve sûfî İmam-ı Şarânî k.s. şöyle der: "Oruç, namaz, hac ve diğer farzları tam olarak yerine getirdiğin vakit, bu farz ibadetler senin...

Kapımızın Önünde Bir Nehir
(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen buyuruyor ki: "...Namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisa, 103) Yine Cenab-ı Mevlâ...

Her Benzer Aynı Değil
İçerisinde bulunduğumuz zaman, sathîliğin başını alıp gittiği, maddenin hiç olmadığı kadar manaya galebe çaldığı, suretlere rağbet olunup sîretlerden bihaber olunduğu bir zaman. Ahir zaman....

Sohbet
Katışıksız Zikir Bir kul yaptığı ibadetten lezzet alamıyor, ibadeti ona şevk ve iştiyak vermiyorsa, bu nefsinin kusurundandır. İbadetin lezzetini bulmak, Allah yolunda ilahî sırlara ulaşmak,...

Tasavvuf Klasikleri
Vaad ve Vaîd (Mükâfat ve Tehdit) Mutlak vaadin (mükâfatın) güzel amel sahibi müminler için, mutlak vaîdin (tehdidin) de kâfir ve münafıklar için söz konusu...

Karz-ı Hasen Güzel Borç
"Karz-ı hasen” kavramı Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. "Karz”, bedelinin geri ödenmesi şartıyla verilen mal, para veya benzerlerine mala denir. Yani karz, "borç/ödünç” demektir. "Güzel...

Güldeste
Velînin Valiye Duası Osmanlı devlet erkânı hemen her dönemde, bireysel istisnalar dışında, tasavvuf ehliyle yakın bir bağ kurmuştur. Şüphesiz ki bu durum Osmanlı devlet adamlarının...

Allah, Melekler ve İlim Sahipleri Şahitlik Ederler ki…
"ALLAH, MELEKLER VE İLİM SAHİPLERİ O’NDAN BAŞKA İLAH OLMADIĞINA ADALETLE ŞAHİTLİK ETTİLER. O’NDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. O MUTLAK GÜÇ VE HİKMET SAHİBİDİR.” (ÂL-İ İMRAN, 18) Bu...

Hikmet
Hicrî sekizinci asrın tanınmış alimlerinden Abdullah el-Müncebî rh.a. bela ve musibetlere sabır hususunda şöyle demiştir: "Başına bir musibet gelen kimse bilmelidir ki, bu musibeti ona veren Allah...

İslamofobi ve Gönüllerin Fethi
Asırlar önce batıdan Haçlı seferleri, doğudan Moğol istilaları müslümanlara zor zamanlar yaşatıyordu. Belh’ten Konya’ya göç eden Mevlâna Celâleddin-i Rumî k.s. böyle buhranlı bir dönemde...

Kemalâtın Dört Basamağı
Kemalât veya olgunluk denince hepimiz isimleri ve hizmetleri yüce olan zatları anlarız. Bu tabiidir. Kâmil zatlar büyük örneklerdir. Fakat kemalât hepimiz içindir. Hepimizin şu...

Zülkarneyn a.s. Seddi
"VAR SALÂT-I HAMS İLE SEDD ET HAVÂSS-I HAMSENİ, LEŞKER-İ YE’CÜC-İ NEFS ‘ALLAHU EKBER’DEN KAÇAR.” (NEV’Î) Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Huzur-ı ilahîde Hak Tealâ ile mülaki olmaktır;...

Arşivden
Batı’nın İslâm Dünyası Hedefi İslâm âleminin hayli zamandır içine düştüğü sorunlardan biri de, azim ve gayretin yerini miskinliğe ve tembelliğe bırakmasıdır. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde...

Dünya Hali
"Birlik”ten Ne Anlamalıyız? İslâm dünyası, medeniyet çapında bir krizle karşı karşıya. Oluk oluk kan akarken, milyonlarca masum herkesin gözleri önünde vahşice yok edilirken "Ne medeniyeti, ne...

Kitaplık
Hayatü's-Sahabe Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz s.a.v. zamanında yaşamış, O’nun tebliğine bizzat şahit olmuş müminler topluluğudur. Onlar, Allah Rasulü’nü görmüşler, tebliğ ve davetine muhatap ve destek...

Şiir
Ayırma Gönlümü İlahî senden ayırma Aşkına sultanım benden ayırma. Masivâ hubbunu çıkar kalbimden Her ne sana yarar ondan ayırma. Ehl-i hal ile beni haldaş eyle Zâkir kulların ile koldaş eyle Âhir...

Tencere
Ekşın Hocam Ekşın – Vedat, nerede kaldın, al abdestini de çıkalım. Cumayı kaçıracağız bak! – Kaçırmayız merak etme Heyhat dayı. – Yahu kaçırmasak da yer bulamayız, bilmediğimiz...

Kapak
Gafletli Namazın Faydaları Kulluğumuzun anahtarlarından biri olan namazın manevi faydaları üzerine konuşmak, üzerime vazife değil. Bedenimize ve psikolojimize olan faydaları üzerine ise her geçen gün...

Kitap istatistikleri