Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı

·
Okunma
·
Beğeni
·
229
Gösterim
Adı:
Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı
Yazar:
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051590004
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Mostar Yayınları
17. yüzyılın ortaları ile 18. Yüzyılın başlarında yaşamış olan Yusuf Nâbî, devrinin en önemli sanatkârlarından birisidir. Hikemî tarzda şiirin güçlü temsilcilerinden olan Nâbî, Hz. Peygamber’e (s.a.v) olan muhabbetiyle gönüllerde yer etmiş bir şairdir.
Tuhfetü’l Harameyn kitabı, Urfalı Yusuf Nâbî’nin genç yaşta çıktığı hac yolculuğunu, düz yazı türüyle kaleme alıp hatıralarını anlattığı eserdir. Nazımda büyük bir usta olan Nâbî’nin nesir türünde de ne denli usta olduğu bu kitapta görülüyor. Yazıldığı
devirde dahi ağır bir dile sahip olan Tuhfetü’l Harameyn, Mahmut Karakaş tarafından sadeleştirilerek okuyucunun okurken zevk alacağı, rahat bir şekilde anlayacağı düzeye getirildi.
Tuhfetü’l Harameyn Mostar Yayınları’ndan okuyucuyla buluşuyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Sakın terk-i edebden kûy-i mahbûb-i Hudâ'dır bu
Nazargâh-ı ilahîdir makâm-ı Mustafa'dır bu
""Saygıyı terketmekten sakın! Burası Allah'ın Sevgilisinin mahallesidir. Burası Allah'ın nazar ettiği yer, Muhammed Mustafa (sallahu aleyhi vesellem) makamıdır."
Rızâyı sora sora Kâbe'yi bulur âdem
Hemân yola düşelim kûy-ı dil-rubâ diyerek
" İnsan, rızâyı sora sora Kâbe'yi bulur. Gönül alan sevginin mahallesi diyerek hemen yola düşelim."
Şevk-i teniyIe cûde olup pare pare mevc
Aguş açtı hasret ile kadd-i yare mevc

Bassan kenar-i cuye kadem paybus içün
Birbirini basup gelür ey dil kenare mevc

Aguşe çekti cû seni asma ki sevkden
Cû-yi sirişk-i didede gelmez şümare mevc

Zevk-i visal cûlara amedşüd ettirir
Durmaz heva-yi vasIın ile bir karare mevc

Düşmüş hava-yi cism-i lâtifiyle Nabiya
Leyl ü nehar keşmekeş-i intizare mevc
Mâ-hâsal şehr-i Hamâ bir mâye-i sevdâ imiş
Âb-ı Âsî bir şarâb-ı âfiyet bahşâ imiş
" Neticede Hamâ şehri, bir sevda mayası; Asi'nin suyu, sağlık bahşeden bir şarap imiş."
Eğer kaldımsa nâalûde damansızlığımdandır.
Giribançâksizlikler giribansızlığımdandır.

Tekâsülden değil terk-i şitabım rah-i gülşende.
Benim reftar-i bîcanane canansızlığımdandır.

Gehi bîihtiyar üftadelikler pay-i canane.
Değil küstahlıktan lîk dermansızlığımdandır.

Bana böyle perestişkârlık eshab-i unvandan.
Benim peygule-i uzlette unvansızlığımdandır.

Zeban-i bülbül ü tutî bilür nayabdır Nabî.
Sükûtum sanma aczimden zebandansızlığımdandır.
Gerçi zinangir-i teng-i mahbes-i tendir gönül
Şehnisin-i arş ile revzen berevzendir gönül

Tengnayi sineye künçidelikden teng iken
Vüs’atinden sahib-i arşa neşimendir gönül

Şemme her bînîde yok kudret gül-i esrarını
Dide-i bîganeden derbeste gülşendir gönül

Cilvegâh-i varidat-i kuds-i gaybül gaybdir
İlme mecla gevher-i esrare mahzendir gönül

Mühr-i beyn-el-isba’in-i kabza-i icaddır
Nam-i sultan-i hakikatle müzeyyendir gönül

Mülki vasi’ leşkeri bîhad hazain bîkıyas
Alem-i ma’nade sultan-i muanvendir gönül

Tîrehal ü zahmdar ü pürgubar olsa n’ola
Kerde-i nakş-i tecelligâh-i Eymendir gönül

Vüs’atâbad-i devairhane-i icade
Nokta-i merkez makamında muayyendir gönül

Nabiya meşhududur pest ü bülend-i kâinat
Alem-i envare meşrık kasr-i ruşendir gönül

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı
Yazar:
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051590004
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Mostar Yayınları
17. yüzyılın ortaları ile 18. Yüzyılın başlarında yaşamış olan Yusuf Nâbî, devrinin en önemli sanatkârlarından birisidir. Hikemî tarzda şiirin güçlü temsilcilerinden olan Nâbî, Hz. Peygamber’e (s.a.v) olan muhabbetiyle gönüllerde yer etmiş bir şairdir.
Tuhfetü’l Harameyn kitabı, Urfalı Yusuf Nâbî’nin genç yaşta çıktığı hac yolculuğunu, düz yazı türüyle kaleme alıp hatıralarını anlattığı eserdir. Nazımda büyük bir usta olan Nâbî’nin nesir türünde de ne denli usta olduğu bu kitapta görülüyor. Yazıldığı
devirde dahi ağır bir dile sahip olan Tuhfetü’l Harameyn, Mahmut Karakaş tarafından sadeleştirilerek okuyucunun okurken zevk alacağı, rahat bir şekilde anlayacağı düzeye getirildi.
Tuhfetü’l Harameyn Mostar Yayınları’ndan okuyucuyla buluşuyor.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Şeyda

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0