Türkiye'nin Anayasa Krizi

·
Okunma
·
Beğeni
·
27
Gösterim
Adı:
Türkiye'nin Anayasa Krizi
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
282
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759000141
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kadim Yayınları
282 syf.
·10 günde·10/10 puan
Yazarlarının da belirttiği gibi bu kitap çalışmasında amaçlanan temel husus hukuki analizlerde bulunmak olmamış; demokratikleşmenin önündeki engeller açıklanmaya çalışılırken gerektiği kadar hukuki değerlendirmeler yapılmış. Yani dili sade, anlaşılır ve sürükleyici. Anayasa, anayasal kurumlar ve 2010 Anayasa değişikliği hakkında bilgi edinmek isteyen her ilgilinin rahatlıkla okuyacağı bir eser. Ben burada kitabın içeriği ve okuduktan sonra size kazandıracakları hakkında bilgi vermek istedim.


Kitap esas olarak beş bölümden oluşuyor.

İlk bölümde 'anayasa kavramı, modern anayasacılığın gelişimi ve anayasanın meşruluğu' dünya üzerinden çeşitli örneklerle anlatılmakta. Anayasanın ne olduğunu, oluşumunun altında yatan ideolojik düşünce ve fikir insanlarını, Amerika'daki ilk anayasa süreci ve kurucularını ayrıntılı olmasa da genel olarak tanımış oluyorsunuz. Anayasanın bugünkü halini hangi gelişmeler sonucu aldığını öğreniyorsunuz. Son kısımda da anayasanın en büyük sorunlarından biri olan meşruluk sorunu ele alınmış.

İkinci bölümde 'anayasal kriz ve yeni anayasa' başlığı altında ilk olarak yeni anayasanın temelleri nasıl olmalı tartışılmış sonrada Türkiye'de anayasal kriz, yeni anayasa tartışmalarında medya ve yeni anaysa önerileri üzerinde durulmuş. Kitap 2010 değişikliği süreci döneminde yazılmış. Yani 2017 hakkında bir bilgi sunmuyor. Ayrıca 22.03.2010 tarihinde hükümet tarafından kamuoyuna açıklanan 26 maddelik anayasa değişikliği paketi üzerinde tartışmaların devam ettiği dönemde kitabın yazılması ve paketle ilgili mecliste komisyonlarca tartışılıp son şeklin verilmemiş olması, bunun yanında genel kurulda muhtemel değişikliklerin olabileceğine dair beyanlar nedeniyle detaylı bir değerlendirmede bulunulmamış.

Üçüncü bölümde 'anayasal kurumlar' başlığı altında anayasal yargının gerekliliği, anaysa mahkemelerinin yapısı ve işleyişi ve anayasa mahkemesinin meşruluğu ilk olarak dünyadaki gelişimi ve örnekleri üzerinden anlatılmış; sonra da Türkiye'deki yansıması ve Türk sistemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunulmuş.

Dördüncü bölümde 'hukuk devleti ve yasama kısıntısına' değinilmiş. Hukuk devleti kavramı, hukuk devletinin unsurları tanımlanmış. Hukuk devleti dendiğinde, ilk olarak idarenin hukuka bağlılığı ve yürütme işlemlerinin yargı denetimine tabi olması akla gelir; bu nedenle idarenin yargısal denetimi ve yasama kısıntısı Türk sistemi açısından incelenmiş. 2017 değişikliği ve sonrasında çıkan yönetmeliklerle kitapta yer edinen bazı kısımlar artık hukuk hayatında olmasa da eski sistem hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz.

Beşinci ve son bölümde ise 'üniversite ve YÖK' başlığı altında modern yaşamda üniversite, Türkiye Cumhuriyet Dönemi üniversite reformları ve günümüzde YÖK ve üniversitelerdeki sorunlar üzerinde durulmuş. 82 Anayasası ile hayatımıza giren YÖK ve anayasanın ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerle kurumun işlevi tartışılmış. Üniversitelerdeki rektör problemi, liyakata dayanmayan atamaların nedenleri saptanmış; bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuş.
Yıllardır tarihten coğrafyaya ezbere dayalı milli bir sistem sürdürülmüş ve Batı'daki gelişmeler göz ardı edilmekle birlikte bilgiler, analiz edilmediğinden muhakemesi körelmiş ve sadece bilgileri kopya ederek üniversite diplomasına sahip olan bir gençliğin yetiştirilmesi sağlamıştır.
Bilim insanının ve bilim kurulunun dediğini dinleyecek araç, para veya ticaret değildir. Bilim insanının, tankı ve tüfeği de yoktur. Onun tek savunma aracı vardır. O da bilgisi ve düşüncesidir. Bilgisinin otantikliği, düşüncesinin özgünlüğü ve içtenliğidir.
Vatandaşlar, evrensel değerler çerçevesinde eğitildikçe, değişime uyum daha hızlı gerçekleşmektedir. Ancak evrensel değerler model değil, geç kalmış toplumların dönüşümünü sağlamada örnek olmalıdır. Aksi halde evrensel değerler üzerinden de toplumlara baskı yapılabilir ve toplumlar dayatmalar karşısında geleneksel değerler konusunda daha tutucu hale gelebilmektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkiye'nin Anayasa Krizi
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
282
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759000141
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kadim Yayınları

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • ezgi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0