·
Okunma
·
Beğeni
·
353
Gösterim
Adı:
Yaşayabilseydim
Baskı tarihi:
Nisan 2011
Sayfa sayısı:
191
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055598280
Kitabın türü:
Çeviri:
Asena Yalınız
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dharma Yayınları
Jeremy, hep Victoria'nýn onu seveceðine ve hayatlarýný birlikte geçireceklerine inanmýþtý. Victoria'nýn onu reddettiði 8 Mayýs 2001 günü hayatýna son vermeye karar verdi; hem de mutsuzluðundan Tanrý'yý sorumlu tutarak. Uyandýðýnda tuhaf bir þekilde, Victoria hala yanýndaydý. Onu seviyordu. Tarih 8 Mayýs 2002'ye gelmiþti. Aradan bir yýl geçti, þüphelerine ve endiþesine raðmen Jeremy dünyadaki cenneti keþfetti... Tuhaf bir günün ardýndan, aðýr bir uyuþukluk onu ele geçirdi ve çok derin bir uykuya daldý. Gözlerini açtýðýnda, bir sene daha geride kalmýþtý. Hakkýnda hiçbir þey hatýrlamadýðý bir sene. Victoria hamileydi... 8 Mayýs 2004'te uyandýðýnda ise, baba olmuþtu...

Zaman hýzla akýp geçiyor gibiydi, uyanýþlarý gittikçe daha karmaþýk bir hal almaya baþlamýþtý. Ve 8 Mayýs 2010 sabahý, gözlerini açtýðýnda Victoria gitmiþti. Onu acýmasýz, rezil, bencil ve kötü olmakla suçlayarak terk etmiþti. Bu korkunç gelgitlerle sürüklenen Jeremy hayallerinden ve mutluluðundan uzaklaþan kaderini görüyordu. Arkadaþlarýndan kaçýyor, yakýnlarýndan çekiniyor, ailesinin daðýlýþý ve kendi yýkýlýþý karþýsýnda etkisiz kalýyordu. Ta ki kendini dünyada yalnýz baþýna buluncaya kadar.

Jeremy, bu çýkmazdan kurtulabilecek mi? Jeremy öldü mü? Deli ya da bunamýþ olabilir mi? Ya da meydan okumaya cesaret ettiði Tanrý tarafýndan lanetlendi mi?

Tuhaf ve güzel bir aþk hikâyesi.
Ölüm ve yaþam arasýnda gidip gelen...
8 Mayýs 2011 günü, 20 yaþýna bastýðýnda Jeremy intihar eder. Çünkü sevdiði kadýn onu reddetmiþtir.
8 Mayýs 2002 günü Jeremy uyanýr.
Yanýnda ona sýrýlsýklam âþýk Victoria vardýr.

Gerçekten ölmüþ müdür? Cennette midir? Cehennem? Gerçek nedir? Aradan geçen bir yýlý neden hatýrlayamaz?

Ardýndan baþka günler gelir, baþka uyanýþlar... Ve Jeremy avuçlarýndan kayýp giden bir yaþamýn izleyicisi durumuna düþmüþtür. Tuhaf bir yaþamýn girdabýnda sürüklenmektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İnsanlar çok büyük şeyler yapabilme güçüne sahiptir.Kendi hayatlarını kurabilir,başka hayatlar ortaya cıkarabilir ya da başkalarının bir hayat kurmasına yardım edebilirler.Asla yalnız yaşayamayiz. Yalnızlik bir hayaldir.Umutsuzluk tuzaktır. "Yalnızlık,diğerlerine doğru gitmeyi reddetmek demektir. Umutsuzluk ise umudu reddetmektir. Ölmeye karar vererek başka insanlari ,senin de bir parçası olduğun başka hayatları da etkileyecek bir secim yapmış oldun. Hem kendi hayatını, hem de hayatlarını senin sayende sürdürmeyi tercih edenlerin yaşamını mahvettin. Buna pişmanmisin? Pişmansan ne kadar?"
Azrail yakamıza yapışmadan önce yaşayacak çok az zamanımız kaldı.Hayat çok kısa Gençken hiçbir şeyi umursamıyoruz.Umutlarla dolu, gelecek adını verdiğimiz yere doğru ilerliyoruz hep.Bu sözcük insanı aldatıyor .Bir sonsuz ; bir yolculuğu , kısaltıyor sanki. Ama hayat henüz bir anlam bulamadan sona eriyor. Bir bakotorsun elinde bir sürü geçmiş var ama gelecek bomboş.Bu gün elimdeki bütün varlık bir baba , bir eş ve bir arkadaş olmanın verdiği gurur.Sevdiklerime bırakacağım miras da bu ;

gelecek için çalımak yerine, kendilerine iyi bir geçmiş inşa etsinler.
''Uzay günü" adı verilen bir gün icat etmeliyiz. Bu günde, gece boyunca hiçbir ışık çalışmasın ve hep birlikte gözlerimizi uzaya dikelim. Emin olun, insanlığın birbirine ve hayata bakış açısı değişecektir...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yaşayabilseydim
Baskı tarihi:
Nisan 2011
Sayfa sayısı:
191
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055598280
Kitabın türü:
Çeviri:
Asena Yalınız
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dharma Yayınları
Jeremy, hep Victoria'nýn onu seveceðine ve hayatlarýný birlikte geçireceklerine inanmýþtý. Victoria'nýn onu reddettiði 8 Mayýs 2001 günü hayatýna son vermeye karar verdi; hem de mutsuzluðundan Tanrý'yý sorumlu tutarak. Uyandýðýnda tuhaf bir þekilde, Victoria hala yanýndaydý. Onu seviyordu. Tarih 8 Mayýs 2002'ye gelmiþti. Aradan bir yýl geçti, þüphelerine ve endiþesine raðmen Jeremy dünyadaki cenneti keþfetti... Tuhaf bir günün ardýndan, aðýr bir uyuþukluk onu ele geçirdi ve çok derin bir uykuya daldý. Gözlerini açtýðýnda, bir sene daha geride kalmýþtý. Hakkýnda hiçbir þey hatýrlamadýðý bir sene. Victoria hamileydi... 8 Mayýs 2004'te uyandýðýnda ise, baba olmuþtu...

Zaman hýzla akýp geçiyor gibiydi, uyanýþlarý gittikçe daha karmaþýk bir hal almaya baþlamýþtý. Ve 8 Mayýs 2010 sabahý, gözlerini açtýðýnda Victoria gitmiþti. Onu acýmasýz, rezil, bencil ve kötü olmakla suçlayarak terk etmiþti. Bu korkunç gelgitlerle sürüklenen Jeremy hayallerinden ve mutluluðundan uzaklaþan kaderini görüyordu. Arkadaþlarýndan kaçýyor, yakýnlarýndan çekiniyor, ailesinin daðýlýþý ve kendi yýkýlýþý karþýsýnda etkisiz kalýyordu. Ta ki kendini dünyada yalnýz baþýna buluncaya kadar.

Jeremy, bu çýkmazdan kurtulabilecek mi? Jeremy öldü mü? Deli ya da bunamýþ olabilir mi? Ya da meydan okumaya cesaret ettiði Tanrý tarafýndan lanetlendi mi?

Tuhaf ve güzel bir aþk hikâyesi.
Ölüm ve yaþam arasýnda gidip gelen...
8 Mayýs 2011 günü, 20 yaþýna bastýðýnda Jeremy intihar eder. Çünkü sevdiði kadýn onu reddetmiþtir.
8 Mayýs 2002 günü Jeremy uyanýr.
Yanýnda ona sýrýlsýklam âþýk Victoria vardýr.

Gerçekten ölmüþ müdür? Cennette midir? Cehennem? Gerçek nedir? Aradan geçen bir yýlý neden hatýrlayamaz?

Ardýndan baþka günler gelir, baþka uyanýþlar... Ve Jeremy avuçlarýndan kayýp giden bir yaþamýn izleyicisi durumuna düþmüþtür. Tuhaf bir yaþamýn girdabýnda sürüklenmektedir.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Selver Koçer
  • hayat bayram olsa
  • Emek Bulut
  • Betül yardım
  • BS
  • KADİR İ
  • Mustafa

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%16.7 (1)
9
%16.7 (1)
8
%33.3 (2)
7
%16.7 (1)
6
%0
5
%16.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0