Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
18 Mar 20:12 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Sultan'ın beyaz üzerinde altın işlemeli Aksancak'ı ve muhteşem tuğu uzaklardan görülebiliyordu. Yanındaki vezirlerinin ve üst rütbeli komutanlarının parlak renkli çadırlarının yanı sıra, kapılarının önlerindeki sancaklarıyla önemleri ve rütbeleri anlaşılabiliyordu. Kapıkulu süvarilerinin kızıl sancakları, yeniçerilerin yeşil, kızıl ve sarı renkli sancakları surların üzerinden, sabah sisleri içinde dahi seçilebiliyordu. Tüm bu kuruluş işlemleri hiçbir kesintiye uğramaksızın, göz kamaştırıcı bir sessizlik ve süratle gerçekleştirildi. Surların gerisinde olan biteni hayranlık ve korkuyla izleyen savunmacılar için asıl sinir bozucu olan bu sükunetti iste.

Kuşatma - 1453, Okay Tiryakioğlu (Sayfa 82)Kuşatma - 1453, Okay Tiryakioğlu (Sayfa 82)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 14 Mar 02:53 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Sultan Abdülhamîd'in siyaseti, devleti muhâfaza etmek, Türk milletini inkırazdan ve esaretten kurtarmaktı. Jön Türkler Abdülhamîd'e ağır ithamlarda bulundular. Ona câhil, zâlim, müstebid, korkak, inkılab düşmanı, evhamlı dediler. Hatta, daha ileri giderek ona "Kızıl Sultan" adını taktılar. Annesinin Ermeni olduğunu söylediler. Fakat bütün bunlara rağmen, bulunduğu şartlar içinde ehliyetsiz bir devlet adamı olmadığını zaman zaman bize isbat etti."

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 97 - Enver Behnan Şapolyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, İstanbul 1974, s. 156.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 97 - Enver Behnan Şapolyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, İstanbul 1974, s. 156.)
Şule Harmankaya, bir alıntı ekledi.
13 Mar 22:29 · Kitabı okudu · Puan vermedi

" Elimde tüfek, gönlümde iman, / Dileğim iki: Din ile Vatan... / Ocağım ordu, büyüğüm sultan... "

Kızıl Elma, Ziya GökalpKızıl Elma, Ziya Gökalp
Oğuzhan Afacan, bir alıntı ekledi.
11 Mar 00:36 · Kitabı okuyor · Beğendi

Abdülhamit'in Enver Paşa'ya Nasihatleri
Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, Enver Paşa’nın damat olmasına sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Abdülhamit burada durmuş, Enver Paşa’nın yüzüne bakmış, onun dikkatle kendisini dinlediğini görünce sözüne devam etmişti.

“Oğlum Enver, otuz üç sene saltanat sürdüm, padişahlığım süresince bireyin özgürlüğüne, kişiliğine daima saygılı oldum. Fakat herkesin gönlünce bir özgürlüğü, gelişigüzel bir serbestliği de hiçbir zaman hoş görmedim. Hele basında çok geçerli olan açık saçık resim ve yazılara, sinsi düşüncelerin egemen olmasına asla izin vermedim. Milli değerlerimizin bozulmasına da taraftar olmadım. Avrupalıların uygarlığına daima saygı duydum. Fakat Hristiyanlığı hiçbir zaman Müslümanlığa yeğlemedim ve üstün tarafını da görmedim. Başkalarını gelişigüzel taklit etmekten hoşlanmam. Ustalık bu uygarlığı kendi bünyemize uydurabilmektir. Ben de bu uygarlığın iyi yönlerini sarayıma getirdim. Yıldız’da cuma ve pazartesi geceleri temsiller, konserler verilmesini emretmiştim. Batının sanatçılarını bizzat sarayda hem izledim, hem de müziklerini dinledim. Bu toplantılara haremi, sultanları, damatları, hatta haremağalarımla kalfalarımı dahi davet ettim. Ben de güldüm, onlar da güldüler; ben de dinledim, onlar da dinlediler, izlediler, neşelendiler veya hüzünlendiler. Amacım saray, halka örnek olsun, batının gelişmesi yukarıdan aşağıya ülkeye kontrollü girsin diyeydi. Dileğim Rumeli ve Anadolu halkının sosyal hayatının gelişmesini sağlamaktı.

Padişah olarak bu ülkenin tarihinde ilk Vekiller Meclisi’ni ben açtırdım. Fakat milletvekillerinin yeter derecede olgunlaşmamış olduğunu görünce, aynı Meclis’i ben kapattırdım. Bilir misin ki Meclis-i Mebusan’ın verdiği savaş ilanı kararı bize neye mal oldu?

Bu Rus savaşı yüzünden tüm Balkanlar’ı, Rumeli’yi kaybettik. Bu kararı hiç beğenmedim. Fakat önleyemedim. Mithat Paşa bu konuda çok dayatmıştı. Savaşın korkunç sonuçlarını çabuk gördüm. Plevne’nin şanlı savunmasına, Kars’ın kahramanca savaşına rağmen yenildik. Rus orduları Ayastefanos’a kadar geldiler. Su baylar İstanbul’a girdi ve bize onursuz bir antlaşma imza ettirdiler. Bunu imzalarken Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Saffet Paşa’nın hüngür hüngür ağladığını işittiğim zaman son derece kederlenmiştim.

Şimdi sizler de bir savaşa girmiş bulunuyorsunuz. Bu da acele olmuş, duygusal davranılarak ülke tehlikeye atılmıştır. İnşallah devletimiz ve milletimiz için hayırlı ve onurlu sonuçlanır. Fakat Allah korusun yıkımla biterse ister misiniz ki bu da bize bir Anadolu’ya mal olsun, o zaman elimizde ne kalır damat?”

Enver Paşa’yı derin bir düşünce almıştı. Abdülhamit Kızıl Sultan, zalim padişahtı, söylediklerini kısmen kendisini temize çıkarmak gayretiyle değiştiriyor, atlıyor, bazı gerçekleri değiştiriyordu. Fakat uzakları pekala görüyordu. Padişahın sözleri asla yabana atılamazdı. Abdülhamit tekrar sözüne devam etti:

“Hareket Ordusuyla İstanbul üzerine yürüdünüz, başardınız, şehri ele geçirdiniz, saraya kadar dayandınız, beni tahttan indirdiniz, hepsi güzel. Unutmayınız ki emrimdeki kuvvetlere asla ateş etmemelerini, kan dökmemelerin bildirmiştim. Eğer bir direniş görseydiniz bu size çok pahalıya mal olacaktı. Ancak bu sayede hiç kimsenin burnu kanamamıştır. Fakat arkadaşlarınızın gözü hiçbir şeyi görmemişti. Önlemlerimi beğenmediler. Beni kaldırıp bir paçavra gibi sokağa attılar. Üstelik 31 Mart Olayı’nı benden bildiler. Hâlbuki bu olayla hiçbir ilgim yoktu. Ayaklananları kışkırtanlar elbette vardı.

Fakat bunlar asla saraya bağlı kimseler değillerdi. Her dönemde devletin düşmanları olacaktır. Bunları araştırmaksızın, kanıtsız ve asılsız suçlamalarla herkese bulaştırmak vicdani bir hareket değildir. Beni en çok üzen şey, huzurumdan kovduğum bir insanı, beni saltanattan uzaklaştıran kararı bildirmekle görevlendirilen bir kurula katmanız olmuştur. Bu, Emanuel Karasu’dur. Bu Yahudi’yi ne diye karşıma çıkardınız? Bununla hilafet makamı ve saltanatı elin Yahudi’sine aşağılattınız. Selanik’te bir Mason locasının büyük üstadı olan bu kişi ile Hazreti Peygamber’den beri el üstünde tutula gelen hilafet, sonuçta bir Yahudi’nin bildirmesiyle yüce Osmanlı hanedanının elinden alınmış oldu, övünebilirsiniz. Şimdi iktidardasın, neşen yerinde ve rahat içindesin, geleceğin parlak görünmektedir. Fakat bütün bunlara güvenme oğlum, sana son bir öğüt vereyim: ‘Bugün insanı alkışlayanlar, yarın onu paralamasını da bilirler!’ Dikkat et! Allah yolunu açık etsin! Allah millete, devlete yok olmayı göstermesin!”

İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 166 - Parola)İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 166 - Parola)

Kanlarımız süslenir Mete Han’ın kanıyla,
Çıkarız kabirlerden Fatih Sultan şanıyla.
Kızıl Elma’ya doğru yürüyen Harbiye’li,
Budin’e doğru taşar içimden erlik seli.
Alparslan’la birlikte çelikleşen yurdumuz,
Adı görklü Ahmet’ten kut aldı gök kurdumuz.
Toprağı eze eze, yürüyoruz Roma’ya;
İhanet eden rumu sokuyoruz komaya!!

Bana kızıl sultan deselerdi, hakkımı helal ederdim
...
"Beni lime lime etseler
Evimi başıma yıksalar
Evlatlarımı benden alsalar
..
Hakkımı helal ederdim.

Lakin devletime saldıranlara
Mukaddesime saldıranlara
Bunlara uyanlara hakkımı helal etmem!

Helal etmiyorum!!

Bana kızıl sultan deselerdi,
Bana hakaret etselerdi
..
Hakkımı helal ederdim

Lakin peygamberime hakaret etmek için oyun tertip edenlere
Hakkımı helal etmiyorum!!

Din-i mubin Islama saldıranlara Hakkımı Helal Etmiyorum!

Beni fakir koysalar
Bir lokma ekmeğe muhtaç etseler
..
Hakkımı Helal Ederdim

Lakin milletimin rızkıyla oynayanlara
Milletimin ekmeğine göz dikenlere

Hakkımı helal etmiyorum!

Sizler bunu bilip batının uşağı
Batının dili olursanız
Devletinizi, dininizi, dilinizi, namusunuzu
Başınıza taç etmezseniz

Hakkımı helal etmiyorum! !

Mukaddes emanete sahip çıkmazsanız
Gençliğinizi şeytanın fisildadiklariyla geçirirseniz

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!!!"

-Ulu Hakan

Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
03 Mar 11:25

Dikkat edilirse Sultan Abdülhamid'in,
Batılıları atlattığı, menfaatlerine hizmet etmediği
ölçüde yerildiği görülür. Doğu Anadolu'da bir
Ermenistan kursa idi kendisine "kızıl sultan" lakabı
bile verilmeyecekti. Filistin'de Yahudiler'e yurt
verse, tahttan indirilmesi çok zorlaşırdı. Zira
İngiltere bile, Yahudileri yanına alan bir kişi ile fazla uğraşmak istemezdi. Hindistan'daki Müslümanlar'a bundan böyle adının Cuma günleri hutbede okunmasını istemediğini bildirir bir beyanname yayınlasa, herhalde Londra'da çok övülürdü Balkanlar'da Ruslar ile işbirliği yapsa, Boğazlar'da Rusya'ya bazı haklar tanısa, Rusya'nın kendisiyle bir alıp vereceği kalmazdı. Bunları Türk'ü, Osmanlı’yı, İslam'ı temsil ettiği için yapamadı.
Devrin çok kötü iç ve dış şartları içinde bu temsili
vekarla yapmaya çalıştı.

2. Abdülhamid, Yılmaz Öztuna2. Abdülhamid, Yılmaz Öztuna
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
03 Mar 01:46 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"İkinci Abdülhamîd'ın hayat ve icraatının akisleri, kendisine karşı açılan bir mücâdele devrinin sarsıntılarının hatıraları, o devirde beliren fikir ve siyaset hareketlerinin bugünlere kadar ulaşan kalıntıları, bu pâdişâhı, yalnız dünün değil, bugünün bile en aktüel siması haline getirmiş, adı üzerinde en çok konuşulan ve yazılan bir târihî şahsiyyet olmuş, bir insan olarak şahsiyeti kadar, bir idareci ve siyâset adamı olarak yaptıkları da daha yumuşak veya insaflı çizgilerle tasvir edilmeye, birçoklarımızın çocuklarının kabusu haline getirilen bir "Kızıl Sultan" portresi arkasından yavaş yavaş mazlum ve vatanperver bir başka İkinci Abdülhamîd'in birçokları yadırgatan, birçoklarının da merakını tahrik eden yeni bir kişiliği ve portresi belirmeye başlamıştır."

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 95 - Atsız, Türk Ülküsü, s. 77.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 95 - Atsız, Türk Ülküsü, s. 77.)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 03 Mar 01:39 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Cemiyetin en büyük haksızlığına uğramış târihî şahsiyetlerden biri, İkinci Abdülhamîd'dir. Kendinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihânetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu otuz üç yıl zekâ ve hamiyyeti ile ayakta tutan bu büyük pâdişâh, kâtil, kanlı, müstebid, kızıl sultan, câhil ve korkak olarak tanıtılmış, dâimâ aleyhine işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış tâlihsiz bir insandır."

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 94 - Sir Henry Woods, Osmanlı Bahriyesinde 40 Yıl, İstanbul 1976, s. 72.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 94 - Sir Henry Woods, Osmanlı Bahriyesinde 40 Yıl, İstanbul 1976, s. 72.)