Giriş Yap
Esas ağrıyan göz sizinki değil benim gözlerim imiş
Bir zaman Cüneyd-i Bağdâdî’nin gözlerinde ağrı meydana geldi. Tabib çağırdılar, gelen tabib, hıristiyan idi. Muâyene edip; “Gözlerinize su değdirmeyeceksiniz.” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî; “Su değdirmesem nasıl abdest alırım?” deyince, tabib; “Gözleriniz size lâzım ise su değdirmeyeceksiniz.” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî abdest alıp namaz kıldı ve namazdan sonra bir miktâr uyudu. Uyandığında gözlerinde hiç ağrı kalmamıştı. O anda duyduğu ses; “Yâ Cüneyd! Sen bizim için gözlerini fedâ ettiğin için, biz de senden o ağrıyı aldık.” diyordu. Bir zaman sonra hıristiyan tabib tekrar geldi. Baktı ki gözleri tamâmen iyi olmuş. Hayret edip; ”Nasıl yaptın da iyi oldu?” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî olanları anlatınca, Cüneyd-i Bağdâdî’nin elini öpüp îmân etti ve; “Esas ağrıyan göz sizinki değil benim gözlerim imiş. Hakikatleri göremiyen ben imişim” dedi.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
"Hakikat ruhumuzun kulağına fısıldayarak der ki: Boş durma insanoğlu, imanını imtihan ettir..."
Bakara,144
"Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu elbette görüyoruz."
Reklam
·
Reklamlar hakkında
"Âhlak, Müslüman'ın en güçlü silahıdır."
Allahım sen kalbimizi İslam, hayatımızı da İslam üzerine kıl. Amin
İnsanlar şu üç sözü söylerler ama davranışlarını sözlerine ters düşer. Birincisi; "Biz Allah'ın kuluyuz" derler, fakat başıboşlar gibi davranırlar, bu durum sözlerine ters düşer. "Allah bizim rizkimiza kefildir" derler, fakat kalpleri yalnız dünya varlığı biriktirmekle tatmin olur. Bu davranişta sözlerine ters düşer. "Ölümden kurtuluşumuz yoktur" derler, fakat hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ederler, bu durumda hiç süphesiz sözlerine ters düşer.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
602
6bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14