Profil
Değer bileni ve değer bilene, oksijen gibi elzem; zaafına yenik düşeni ve zaffına yenik düşene, karbondioksit kadar zehirli...
"Hiç şüphesiz düşünce eşitliğiyle tatmin olmayacak kendi irade veya istekleri tek geçerli söz oluncaya kadar huzur bulmayacak erkekler olduğu kadar kadınlar da vardır. Bu tür insanlar boşanma yasası için uygun öznelerdir. Bu kişiler yalnız yaşamaya uygundur ve hiç kimse hayatlarını onlarla birleştirmek konusunda taviz vermeye zorlanmamalıdır."
Reklam
"Her zaman kocasının kötü muamelesinden şikayet eden kadınlar olmuştur. Eğer şikayetler kocalarının bu kötü davranışlarını tekrar etmesine ve arttırmasına neden olmasaydı onlardan çok daha fazlaları olurdu."
"Doğal olmayanın genellikle sadece alışılmış dışı olması ve alışılmış olan her şeyin doğal görünüyor olması ne kadar da doğrudur."
"Erkeklerin kadınların zihinleri üzerindeki etkisi gerçekleştiğinde, bencillik içgüdüsü en çok faydayı al­mak için kadınlara uysallığın, itaat etmenin ve tüm bi­reysel isteklerin erkeğin ellerine bırakılmasının cinsel cazibenin temeli olduğunu söyleyerek erkeklerin, ka­dınları bağımlılıkları altında tutmalarına yol açtı."
"Tarih ve deneyimler bize en tutkulu kişilerin, bu tutku eğitildiği zaman görev duygularında en katı davranan kişiler haline geldiğini anlatır."
Reklam
"En erken yıllarından itibaren bütün kadınlar, karakterlerinin erkeklerinkinden çok farklı olduğu inancıyla yetiştirilir: irade ve kendine hakim olma gücü değil bağlılık ve diğerlerinin idaresine teslim olmak. Bütün töreler onlara başkaları için yaşamanın, kendilerinden tamamen feragat etmenin ve duyguları dışında hiçbir hayatlar olmamasının onların görevi, bütün güncel duygusallıklar ise bunun kadınların doğası olduğunu söyler. Duyguları da sadece onlara izin verilenlerle (bağlı oldukları erkekler veya onlarla bir erkek arasında ilaveten ve feshedilemez bir bağ teşkil eden çocukları) sınırlıdır."
"Edebi kadınlar daha açık sözlü ve gerçek duygularını daha fazla ifade etmeye heveslidir."
"Günümüzde güç daha nazik bir dile sahiptir. Kimi eziyor ve baskılıyorsa, onların iyiliğini düşünüyormuş gibi yapar."
"Okuyan ve daha da fazlası yazan kadınlar, var olan koşullar altında, çelişkili ve huzur bozucu unsurlardır; kadınları bir odalık veya ev kölesinin hünerlerinin ötesini vererek yetiştirmek yanlıştır."
Reklam
"En erken yıllarından itibaren bütün kadınlar, karakterleri­nin erkeklerinkinden çok farklı olduğu inancıyla yetişti­rilir: İrade ve kendine hakim olma gücü değil bağlılık ve diğerlerinin idaresine teslim olmak."
"Kimileri erkek iktidarının diğer adaletsiz iktidar biçimleriyle karşılaştırılmasını, birinin doğal ve diğerlerinin ise keyfi ve yalnızca gaspa dayalı olduğu gerekçesiyle haksız bulacaktır. Ama herhangi bir tahakkümde iktidara sahip olanların onu doğal görmediği bir durum var mıdır?"
"Kişisel bağımsızlığını bir mutluluk unsuru olarak gö­ren kişi, bu bağımsızlığa kendinden kattıklarının öne­mini de değerlendirmelidir."
"Eğer bir şey kadınların doğasına aykırıysa, doğalarını esneterek o şeyi yapmalarını sağlayamazsınız."
"Doğal olmayanın genellikle sadece alışılmış dışı olması ve alışılmış olan her şeyin doğal görünüyor olması ne kadar da doğrudur. Kadın­ların erkeklere bağımlılığı (subjection of women to men) genel geçer bir gelenek olduğu için ondan uzaklaşmak doğal olarak doğa dışı görünür."
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.