Profil
MevlânaHazretleri, Mesnevi-i Şerîf'inde şunları söylemektedir: «Ey Hak yolunun yolcusu! Senin bedenin ve hâllerin bir mektup gibidir; ona dikkatle bak! Pâdişaha (yâni Hakk'a) layık olup olmadığını anla da, onu, ondan sonra yerine gönder! Bir köşeye çekil, kendini sorgula; mektubu, yani kendini, iç dünyanı aç da oku bakalım! İçindeki hislerine hâller. Rabbine lâyık mıdır? Eğer o mektuptaki yazıı(senin bedenindeki huylar) velîlere lâyık değilse, o mektubu parçala, yırt at da, (kendini islah edip) baska birmektup yazma çâresini ara!
Sayfa 145Kitabı okudu
İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür ama insanı insan yapan, ağızdan çıkan sözdür.
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
*Yani sen, aynadaki son nakşa bak! Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve bir binânın harâbe hâlinegeleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma!,
"Güzelliği ile iftihar eden, ay gibi parlak olan her güzelin yüzüne bak! Sonra da onun burada nasıl karaltoprağa döndüğünü gör!"
"Unutma ki, insan da aynı bu mâcerayı yaşar. Kemâli ve cemâli, zevâle mahkûmdur.
"Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce,gurûb zamanı, onun ölümü demek olan batışını hatırla!"
Ey Rüzgar ! Daha yavaş es, Çünkü güzel kokuyorsun. Bu Gönül işidir Kafa işi değil. Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim Bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim Bu sözleri sana, herkesin içinde söyleyeceğim, Ama senden başka kimse duymayacak, Kimse anlamayacak. Şimdi sorarım sana, Hangi aşk daha büyüktür ? Anlatılarak dile düşen mi, Anlatılmayıp yürek deşen mi?
"Öldükten sonra bizim mezarımızı yeryüzünde aramayınız, Bizim mezarımız bizi sevenlerin gönlündedir."
Sayfa 77 - Sûfî kitapKitabı okudu
"Eşek olduğunu bilmeyen, gerçekten eşektir! "
"Neye, nasıl bakarsan o da sana öyle bakar."
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.