• Aile, Hz.Adem ile Hz.Havva'nın yaratılmasıyla oluşmuş dünyanın en eski kurumlarından bir tanesidir, Hangi inanca inanıyor olsanız da; ister müslüman, ister gayrimüslim veya her hangi bir ideolojiye sahip olsanız da yine de, iyisiyle kötüsüyle bir aileye sahipsinizdir.. Söz konusu aile kurumu olunca kadın erkek eşitliğinde hak hukuk yönüyle aile kurumunu en sağlam zemine oturtan düzen islam düzenidir.

  Bu kitapta gerek erkek olsun, gerek kadın ve gerekse aile içinde mevcut olan anne baba ve çocuklar olsun hepsinin hak ve hukuku dile getirilmiştir.

  Erkeğin erkeklik görevleri, erkeğin babalık görevleri, erkeğin eş olma görevleri aynı şekilde; kızın kızlık görevleri, kızın annelik görevleri, kızın eş olma görevleri bu kitapta bir bir açıklanmış şekilde ayetlerle hadislerle önümüze sunuluyor.

  Bu kitap hem bekarlara ve evlilere, hem de gençlere ve yaşlılara aile konusunda, çoğu şeyi islam düzeni içinde hak hukuk çizgisinde ayet ve hadislerle açıklayan yol gösterici bir pusula niteliğindedir...

  Ayrıca kitabın yazarı hakkında sürekli eleştiri mesajları aldım, nedeni ise ''Kadın dövülür fetvası'' vermiş olmasıdır, videosu varmış da, gazetede çıkmış da... bu gibi kırpılmış kesilmiş yayılmış kulaktan dolma aslı astarı olmayan çamur at izi kalsın cinsinden haberler ve yorumlar... Sanırsınız kadın dövülür fetvası hoca vermiş; mademki on numara biliyorsunuz, mademki on numara müslümansınız. mademki on numara hocasınız. o halde kuran'ı kerimde Nisa suresinin 34. ayetinin tefsirini siz yapın...

  Bugün batı ve cahil kesim islama saldırılarını bu ayet üzerinden yapıyor, halbuki bunun farkında olan bir müslüman bu ayeti direk dövme olarak algılamaz, zaten ayetin açıklaması '' uyar-ceza-döv '' şeklindedir... Biz çocuklarımızı bile uyarırız uslanmadılar ceza veririz uslanmadılar döveriz, hangi anne baba çocuğunun sorunlu zamanlarında dövmedim yalanını uydurabilir, hangi erkek eşinin aşırı sorunları yüzünden dövmedim yalanını uydurabilir.

  Eşini sokak ortasında döven adam da bu ayete karşıdır.

  Eşini sokak ortasında öldüren adam da bu ayete karşıdır.

  Sabah akşam kahvelerde pavyonlarda sabahlayan adam da bu ayete karşıdır.

  kadınını kızını pazarlayan adam da bu ayete karşıdır.

  Tanrım beni kadın yaratmadığın için sana şükür ederim
  diyen adamda bu ayete karşıdır.

  Söz konusu islam olunca cımbızını alan geliyor, ama o cımbızı alan beyinsizler islamın köse olduğunu bilsinler.

  Bu kitabı okuyun okutun,

  Allah yazandan da okuyandan da paylaşandan da razı olsun.


  - vesselam -
 • Kitap yayınlanmadan önce de inceleme şansı bulduğum Metin Sevil kardeşimin Cevap Bekleyen Sorular (Güncel Dini Meselelere Farklı Bir Bakış) isimli kitabının öncelikle yayın camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Metin kardeşimiz içimizden biri, herhangi bir akademik ünvanı olmasa da dini meselelere kafa yoran, ümmetin dertleriyle dertlenen, dünyayı ben mi kurtaracağım bana ne deyip kenara çekilmeyen Tevhid ehli samimi bir kardeşimiz. Cevap Bekleyen sorular kitabını okumaya başladığınızda bu samimiyeti siz de hissedeceksiniz. Hayatın her alanında olduğu gibi din alanında da ne yazık ki her sorunun net cevapları yok. Bunun arka planında elbette Kuranın yanına getirilen bir sürü kaynakla şişirilen din olgusunun yanında farklı mezhep, cemaat ve tasavvufi yapıların dini kendi perspektiflerinden açıklama, kendi görüşlerine deliller bulma çabaları var. Herkes konuya Kuran merkezli bakmayınca uzlaşıp bir sonuca varmak mümkün olmuyor ortaya bir sürü cevap bekleyen soru ve sorunlar çıkıyor. Özellikle günümüzde din adına yapılan tartışmalarda geleneksel din anlayışını savunan nakil merkezli Kuranı tek başına yeterli görmeyen , Kuranın yanı sıra hadis, icma ve kıyası koyan anlayışla; Kuranı merkeze alıp Allahın kelamına aykırı olan söylemleri kabul etmeyen anlayışın üzerinde ittifak edemeyip ayrıldığı konular kitap da çok güzel tespit edilmiş. Tabi bütün sorunların kitapta yer alması da elbette mümkün değil ve bu eser bir başlangıç çalışması olarak en çetrefilli konular belirlenerek iki grubun bu konulara getirdiği deliller ortaya koyulmuş. Geleneksel anlayış A grubu Kuran Merkezli anlayış B grubu olarak isimlendirilmiş. Yazar da bu meseleleri ortaya koyup zaman zaman her iki tarafa da tutarsız bulduğu çıkarımlar için sorular yöneltmiş. Özellikle her iki kesimden insanların bu kitabı okuması, soruları karşı tarafın delillerine de bakarak tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü herkesin ben haklıyım dediği, Müslümanım diyenlerin birbirini tekfir ettiği, bölünüp parçalanmaya sebep olan bu tartışmalardan hepimiz bıktık. Onun için ben bu çalışmayı aynı zamanda birlikte cevap arama adına değerli buluyorum. Meseleler halının altına süpürüldükçe artık gelen pis kokulardan eve girmeye kimse cesaret edemiyor. Deizm ve Ateizme savrulan gençlerimizle dolu ortalık.
  Kitabın sonuç bölümünde çok yerinde bir tespit var onu paylaşarak değerlendirmemi bitirmek istiyorum. Metin kardeşime de çalışmalarında başarılar diliyor emeğinin hak ettiği karşılığı bulmasını Cenabı Mevla’dan niyaz ediyorum…
  “ Arapçaya ve diğer tüm İslami ilimlere öylesine hakim olan bu kadar alim, bu kadar çok konuda ittifak edemiyor, işin içinden çıkamıyorsa bizim gibi cühela takımı ne yapacaktır?”
 • “İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi” adlı eserinde Prof. Dr. Mehmet Erdoğan şöyle der:

  “Helal ve Haram kılma yetkisini sadece Allah’a tanıyan Kur’an bu yetkiyi kendisinde görenleri tanrılık iddiasında bulunmakla nitelemiş; haramı helal, helali de haram kılmayı şirkle eş tutmuştur…” 34

  34. İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, sf. 130. Marmara İlahiyat Yayınları.
 • Emir sultan hz:

  https://i.hizliresim.com/V9220n.jpg

  “Ey oğlum! 
  Peygamber efendimizi, baban­dan, anandan daha fazla sevmelisin. 
  Soyunla öğünmemelisin, ağzından hiç yalan çıkmamalı. 
  Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamla­maya çalışmalısın. 
  İlim öğrenmekte aslâ erinip üşenmemelisin. 
  Ak sa­kallı da olsan, düşmanla cihâdı bırakmamalısın. 
  Selâm vermeden hiç bir topluluğa girmemelisin. 
  Nikâhsız bir kadınla oturma­malısın. 
  Kur´ân-ı ke­rîm rehberin, hadîs-i şerîfler ise yol göstericin olacaktır.
  Hayat her yönü ile senin için bir mekteptir. 
  Hayıra koş, kötü­lükten kaç. 
  En büyük silâhın, Allahü teâlâya ettiğin duândır. Bunu aslâ unutma!”
 • Şüphesiz insan o çok zalimdir, çok cahildir.
 • Dini sömürme yolunda islamcılar İslamın içteki düşmanları ile yarışmaktadırlar. Dine karşı olanlarla birlikte onlar da halkı büyülemek için radyoda mevlid ve Kuran okutuyor, Allah'ıb nefret ettiği iğrenç haykırışlarla dua diye ısmarlanmış kimseleri bağırtıyorlar.
 • "Tevhid ve şirk insanlık tarihi boyunca insanların bağlama geldiği iki dinin adıdır. İnsanlık tarihi şirkle tevhid arasındaki mücadeleden ibarettir. Bütün Peygamberlerin tebliğlerinde vurguladıkları temel esas tevhiddir. Kur’an’ Kerim'in üzerinde en çok durduğu konu tevhiddin önemi ve şirkten uzak durulması konusudur.
  Şirk sadece putlara tapmak değildir. Nefsin istekleri peşinde koşmak, Allah'ın sevgisi yerine dünya sevgisini tercih etmek, bunların sonucunda Allah'ın hükümlerinden birini dahi reddetmek şirktir."
  < < İnsanın Dünya ve Ahiretini Mahveden Virüs Şirk /Ahmed KALKAN > >