Ne zaman darda kalırsan, çaresiz hissedersen, ne zaman yardıma ihtiyacın olsa;
“Vec’ al lenâ min ledünke velliyen vec’ al lenâ min ledünke nasîra.” Nisâ’, 4/75
Rabbimiz , katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lütfet.”
Aminn

Kuran-ı Kerim Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet VakfıKuran-ı Kerim Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı
mucdem, Merhametli Ölüm'ü inceledi.
06 May 19:47 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 9/10 puan

Yazarın bizdeki ilk kitabı ve umarım serinin devamı da tez zamanda çevrilir. Genelde yeni bir seriye başlarken korkarak başlıyor ama yine de vazgeçemiyoruz. Goodreads'ten araştırdığım kadarıyla serinin 4 kitabı çıkmış 5. de yeni çıkacak tabi biz ikincisini ne zaman okuruz bilemiyorum. Kitap ilk çıktığında konusu bana Nora Roberts'in serisini hatırlattı açıkçası o nedenle okumak istedim, tabi bir Eve Dallas ile Roarke değiller ama onları severek okuduğum gibi FBI özel ajanı Mercy Kilpatrick ile polis şefi Truman Daly de bir o kadar severek okudum.
Yorumuma geçiyorum; çocukluğundan itibaren bir kıyamet hazırlıkçısı olan Mercy, Oregon’un kırsal bir bölgesi olan Eagle’s Nest’te yaşamıştır. Ta ki, başlarına gelen bir trajedi, ailesini parçalayana ve Mercy’nin evi terk etmesine neden olana kadar. Mağara adamı olarak adlandırılan bir cani Mercy’nin kasabasında yaşayan kıyamet hazırlıkçılarını hedef almakta, onları evlerinde öldürmekte, yıllar boyunca depoladıkları silahlarını çalmaktadır. FBI tarafından, yerel emniyet güçlerine yardım etmek için görevlendirilen Mercy, onu dışlayan ve görünüşte yasalara uyan ailesi ile yüzleşmek üzere Eagle’s Nest’e döner. Burada amcası, mağara adamının kurbanlarından biri olan polis şefi Truman Daly ile tanışır. Yaşanan cinayetlerin gizemini çözmek için birlikte çalışmaları on beş yıl önce yaşanılanlar üzerindeki sır perdesini aralıyor. Ben Truman ve Mercy ikilisini sevdim. Nora Roberts, Lena Diaz'ın yazdığı polisiyeleri sevdiyseniz Kendra Elliot da seveceğinize inanıyorum. Bir şans vermenizi tavsiye ederim.

“Seni altüst eden yük değil, onu taşıma şeklindir.” Lena Horne

Allahümme ya müfettihal ebvâb, iftah lenâ hayral bab. Allahümme Âmîn

Allahu Rabb-i lâ-yezâl yâ Vâhid ü yâ Zü'l-Celâl
Ey pâdişâh-ı bî-zevâl yessir lenâ hayra'l-umûr
*
Vakt-i seher(de) dâdımız arşa çıkar feryâdımız
Cürm ü hatâ mu'tâdımız yessir lenâ hayra'l-umûr
*
Senden irişmezse amân olur kamu işler yamân
Yâ sâhib-i kevn ü mekân yessir lenâ hayra'l-umûr
*
Yâ Hâlık-ı Hayru’l-enâm olsun habîbine selâm
Budur hulûs üzre kelâm yessir lenâ hayra'l-umûr
*
İkbâlî âsîdir garîb lütfundan itme bî-nasîb
Yâ Bâkî vü Hayy u Mücîb yessir lenâ hayra'l-umûr
**** İkbâlî – Sultan İkinci Mustafa ****
Ey varlığı sonsuz olan rabbimiz Allah! Ey biricik ve en yüce olan!
Ey hükmünün bitişi olmayan padişah! Hayırlı işleri bize kolaylaştır.
*
Seher vakitlerinde tâ arşa çıkar yakarışımız ve feryadımız.
(Hattat sanki bilerek hata yapmış burada.)
Suç ve hata işlemek olmuştur alışkanlığımız. Hayırlı işleri bize kolaylaştır.
*
Eğer affın yetişmezse bize, fenadır bütün işlerimiz.
Ey kainatın sahibi! Hayırlı işleri bize kolaylaştır.
*
Ey yaratılmışların en hayırlısı Hz. Muhammed’i yaratan! Olsun o sevgiline selam.
Budur temiz kalple, samimi kelam. Hayırlı işleri bize kolaylaştır.
*
İkbâlî günahkardır garip. Lütfundan nasipsiz bırakma onu.
Ey Baki, Hayy ve Mücib! Hayırlı işleri bize kolaylaştır.
---
Hattat: Gülşen Yıldız
---
*Lâ-yezâl / Bî-zevâl : Zevâl bulmayan, bâkî, dâim, kalıcı.
*Yessirlenâ hayra'l umûr : Bize hayırlı işleri kolaylaştır.
*Cürm: Kabahat, suç.
*Vâhid: Tek, yalnız, yektâ, biricik.
*Zü’l-Celâl: Celal sahibi, ululuk sahibi.
*Dâd : Yardım isteme, sızlanma, yakarış.
*Arş: Dokuzuncu kat gök, göğün en üst katı.
*Mu'tâd : Alışkanlık.
*Kamu : Bütün, tamamı.
*Yaman: Kötü, fena.
*Kevn ü mekân : Yaratılan her şey, mahlukat, kainat.
*Hulûs: Gönül temizliği, samimiyet.
*Bî-nasîb : Nasipsiz.
*Habîb: Sevgili.
*Hayru’l-enâm: Yaratılmışların en hayırlısı, Hz. Muhammed.
*Kelâm: Söz.
*Âsî: İsyankar, günahkar.
*Garîb: Kimsesiz, zavallı.
*Hayy: Hayat sahibi, canlı.
*Mücîb: Dualara icabet eden, karşılık veren.
*Bâkî: Yok olmayan, zeval bulmayan, sonsuz, daimi, kalıcı.

Burak, bir alıntı ekledi.
22 Nis 18:19 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Seslenir içeriden Lena;
"Çayını koydum, soğutma..."
İnsana annesi seslenir böyle bir tek. Bir de karısı. Azıcık incelmişse karısı, hayatım çayın soğumasın der...

Mehmet 'i Sakatlayan Serçe Parmağı, Güray Süngü (Sayfa 13 - Dedalus Kitap, 2015)Mehmet 'i Sakatlayan Serçe Parmağı, Güray Süngü (Sayfa 13 - Dedalus Kitap, 2015)

İkbali-17.yy (Hayırlı Cumalar)
Allahu Rabb-i la-yezal ya Vahid ü ya Zü'l-Celal
Ey padişah-ı bi-zeval yessir lena hayra'l-umur

Ey varlığı sonsuz olan rabbimiz Allah! Ey biricik ve en yüce olan!
Ey hükmünün bitişi olmayan padişah! Hayırlı işleri bize kolaylaştır.

İkbali-II.Mustafa-17.yy
Senden irişmezse aman olur kamu işler yaman
Ya sahib-i kevn ü mekan yessir lena hayra'l-umur

Eğer affın yetişmezse bize, fenadır bütün işlerimiz.
Ey kainatın sahibi! Hayırlı işleri bize kolaylaştır.