Giriş Yap
Abdullah es-Sakafi (r. a. ) diyor ki : Resûlûllah (s. a. v.) 'e "Benim en çok korkmamı (sakınmamı) istediğin şey nedir?" diye sordum. Resûlûllah (s. a. v.) dilini tuttu ve şöyle buyurdu : "Işte bu (dil)" İMAM GAZÂLİ
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Kâinatın bütün zerratı müctemian ve münferiden lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakîm'e hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kâinatın tılsımını açıp âyâtını keşif ve beyan eden Resulü ile âl ü ashabına ve sair enbiya ve mürselîn ihvanına ve ibad-ı salihîne salât ü selâmlar olsun.
Bir Avuç Kadındılar-||
"Söylemeseler ölürdüler.Söyleyince de ölürdüler.Söylemeden yapamayınca ,dili olmayan bir kalp ,dediği hissettiğine uymayan bir lisan geliştirdiler."
Aşk ile Allah dese lisan Dökülür cümle günah misl-i hazan
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Mâdem O var, sana bakar; sana her şey var..
Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karşı en katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse; acaba Kur'ânın bütün sûrelerinin başlarında kendini "Rahmânü'r-Rahîm" sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem'a-i şefkatıyla umum yavrulara karşı umum vâlideleri, o hârika şefkatıyla terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nîmetlerle dolduran ve ebedî bir hayattaki Cennet, bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hàlık-ı Rahîm'ine îman ile intisabın ve O'nu tanıyıp hastalığın lisân-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, her şeye bedel O'nun nazar-ı rahmetini sana celbeder.
1 yorumun tümünü gör
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.5