• Bunları biliyor musunuz?
  *Hüseyin Rahmi Gürpınar, kadınları kendine daha yakın bulur ve onlarla birlikte oturup sohbetler eder, danteller, örgüler örermiş.
  *Guiness Rekorlar kitabına göre, devlet kütüphanelerinden en çok çalınan kitap Guiness Rekorlar kitabıymış.
  *Mary Shelly unutulmaz eseri Frankenstein'ı yazdığında 19 yaşındaymış.
  *Mark Twain'in yazdığı Tom Sawyer romanı daktiloda yazılan ilk kitapmış.
  *Virginia Woolf, kitaplarının çoğunu ayakta yazarmış.
  *Ülkemizde hâlihazırda toplam 1500'e yakın yayınevi, 6000 adet kitap satış noktası ve kitapları satışta olan 24303 yazar varmış.
  *Cemil Meriç 38 yaşındayken, yazarlığının en verimli çağında gözlerini kaybetmiş.
  *Dostoyevski, kitaplarını mum ışığında yazar ve çalışırken koyu demli çay içermiş.
  *Tolstoy zaman kaybı oluyor diye üniversite tahsilini terk etmiş.
  *Ünlü Fransız şairi Rimbaud, birlikte oturduğu yine ünlü bir şair olan Verlain'ı bastonla evire çevire dövmüş, sonra da ona uzun uzun özür mektupları yazmış.
  *Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım, Yahya Kemal'in sevgilisiymiş. Evlenmemişler, fakat beraberlikleri uzun süre devam etmiş.
  *Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan kişi William Hogarth'mış.
  *Gustave Flaubert yazdığı bir sayfada aynı kelime iki kere geçerse sayfayı baştan sona yeniden yazarmış.
  *Dünyada kitap okuma oranı en yüksek olan ülke İzlanda imiş.
  *Bilinen en eski destan, Gılgamış Destanıymış.
  *Peyami Safa, sevgilisine çikolata götürebilmek için iki ceketinden birini satmış.
  *Kafka beş kez evlenmeyi denemiş fakat olmamış.
  *İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazan ilklerin babası Şinasi, aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan, noktalama işaretlerini ilk kullanan, ilk fabl çevirisini yapan, ilk atasözleri kitabı olan Durub-ı Emsal-i Osmaniye'yi hazırlayan kişiymiş ve "edebiyat" kelimesini de ilk kez o kullanmış...
  *Dickens uykusuzluk hastalığına yakalanmış ve sadece kuzeye döndüğünde uyuyabileceğine inanıyormuş.
  *Cervantes, Osmanlı'ya esir düştüğü dönemde Kılıç Ali Paşa camiinin yapımında çalışmış.
  *Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk bilinen ilk Türkçe sözlükmüş.
  *Bilinen ilk Türk yazar, Orhun Abideleri'nin yazarı Yollug Tigin'miş.
  *Bilinen ilk Türk şair, Arpmur Tigin'miş.
  *Meşhur Fransız şairi Baudelaire, bir hayat kadınıyla birlikte yaşıyor, onun çalışıp kazandıklarıyla geçiniyormuş.
  *Âşık Veysel ilk olarak Ahmet Kutsi Tecer tarafından halka tanıtılmış.
  *Türk masalları ilk defa yurt dışında On Altıncı Lui döneminde Fransa'da yayınlanmış.
  *Yahya Kemal "Ok" adlı şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz vezni ile yazmış.
  *Türk Edebiyatındaki ilk edebî tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuş.
  *Türklerin kullandığı ilk alfabe 'Göktürk Alfabesi'ymiş.
  *Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızların Manas Destanı'ymış...
 • Kırgızların Manas Destanı günümüzde de canlılığını korumaktadır. Bu destan 500.000 mısra olup, dünyanın en büyük destanıdır.
 • Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'dır.  
 • Aytmatov'un mito-poetiğini kuran üç temel unsur vardır; bunlardan ilki, Manas Destanı başta olmak üzere Kırgız kültürünün binlerce yıllık sözlü geleneği ( masallar, efsaneler, türküler, inanmalar ); ikincisi, Rusça aracılığıyla tanıdığı Rus ve dünya yazarlarının eserleri ( Tolstoy, Dostoyevski, Puşkin vs. ); üçüncüsü ise yazma yeteneği ile doğmuş, bu büyün potansiyeli akademik anlamda yönlendiren, biçimlendiren Gorki Edebiyat Enstitüsü ve orada aldığı yüksek yaratıcı yazarlık dersleridir.
  Ramazan Korkmaz
  Sayfa 18 - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı