Milli Mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yenibahçeli Şükrü'ye, Hamza Grubu'ndan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim Grubu'ndan Topkapılı Mehmet Cambaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci Grubu'ndan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat Grubu'ndan Mustafa İzzet' selam olsun. Kuva'cı kahramanlar; Yahya Kaptan'a Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Conkbayırı'nda, Kemalyeri'nde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun, selam olsun, selam olsun..

N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
 5 saat önce

La Mort Dest Amants
Yatağımız olacak, hafif kokuyla dolu,
divanımız olacak, bir mezar gibi derin;
bizim için açılmış, en güzel iklimlerin
o garip çiçekleri süsleyecek konsolu.

Son sıcaklıklarını sarfedecek hovarda,
birer ulu meşale olacak kalblerimiz;
çifte ışıklarından gidip gelecek bir iz
ikimizin ruhunda, o ikiz aynalarda.

Pembe, lâhuti mavi bir akşam saatinde,
veda'la dolu, uzun bir hıçkırık halinde
yanacak aramızda bir tek şimşeğin feri;

Nihayet kapıları biraz aralıyarak,
sadık ve şen bir melek gelip uyandıracak
buğulu aynaları ve ölmüş alevleri.

Şiirler, Charles BaudelaireŞiirler, Charles Baudelaire
Aslı Baki, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Sık sık işlediğimiz bir günah bu,
Örnekleri tümen tümen,
Melek yüzü, din iman kisvesi takınıp
Şeytanı bile kafese koyabilir insan.”

Hamlet, William Shakespeare (Sayfa 71)Hamlet, William Shakespeare (Sayfa 71)

Saliha Sultan'a, Aşk, hürmet ve de hicranla...
Cennetin beşinci mevsimisin sen,
Ve arşın altında yalın ayak gezinen melek!
Yaşmağının altında saklanan lepiska saçlı çiçeğim;
İçimin en büyük muhtaçlığısın Anneciğim!

Birkaç buket çiçek armağan ediyorum sana,
Gökkuşağının renklerini çalıyorum senin için...
Yine de solgundur her şey senin yanında,
Bekle beni ruy-i zemin'im, cemre düşmeden geleceğim;
Bekle beni Anneciğim!

Elindeki nasırlar, emeğinin şehadetçisi...
Ve saçlarındaki her beyaz bir evlat bakiyesi!
Ödeyemem hakkını; çarığına astar olacak olsam,
Hanidir müsrifim, öpüp öpüp doyamadığım için;
Ben sana nasıl doyabilirim Anneciğim!

Cetin Demirkiran, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

Kitabin onbirinci sayfasinda gecen iki kelime Kanonik ve Apokrif

Kanonik : sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır.
Sadece dinde olmayıp günlük hayatta da olan kavram. default, bir başka deyişle fabrika ayarları... Teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Dinde bu kavram başlıca Roma Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Anglikan Kilisesi tarafından olmak üzere, ekümenik konsiller tarafından kabul edilen kilise kanun ve kurallarından (kanon) bahsederken kullanılır. Ayrıca dini belge ve kitapların dini otoritelerce orijinal kabul edildiğini belirtir.
Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.
Ayrıca matta, markos ve luka incillerine birbirleriyle uyumlu olmalarından dolayı sinoptik inciller denir.

Sinoptik : Yuhanna incili yer yer sinoptik incillerle çelişir.
sin=aynı, optik=bakış, görüş açısı anlamlarına gelir.
Yuhanna dışındaki üç incil sinoptiktir, yani aynı çizgide ilerlerler ki bunlar genel olarak simgeleri; matta=melek, yuhanna=kartal, luka=boğa ve markos=aslan

Apokrif : Hristiyanlıkta apokrif, kanonik (dini otoritelerce genel kabul görmüş) dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes'e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir.

Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı.

Kabil, José Saramago (Sayfa 11 - Kirmizi Kedi Yayinevi)Kabil, José Saramago (Sayfa 11 - Kirmizi Kedi Yayinevi)
esir şehrin insanı, bir alıntı ekledi.
16 Mar 22:59

Benim için her şey hala yaşıyor gibi. Yaprakların hışırtısını duyuyor ve görüyorum, elbisesini, en ufak kıvrırnına kadar görüyorum; sesinin tınısını işitiyorum, bir melek yanıbaşımda şarkı söylermiş gibi yumuşak ve duru ses, sizi sarhoş eden ve sizi aşktan öldüren, bir bedeni olan ses, o derece güzel, ve kelimelerinde bir büyü varmışçasına baştan çıkaran ...

Bir Delinin Anıları, Gustave FlaubertBir Delinin Anıları, Gustave Flaubert
Resul Üstünbaş, bir alıntı ekledi.
16 Mar 22:14 · Kitabı okuyor · Beğendi

Henüz tanışmamıştık ama o günler de gelecekti. İlk harfi morfin son harfi sülfattı. Ve doğum yerimiz aynıydı: Acı. Çünkü beni, annem değil, ama doğum sancıları getirmişti dünyaya. İstendiğim için değil, sancıdan doğmuştum. Kasılmalar ve ağrıların arasından geçip ilk nefesimi öyle almıştım. Hepsinin de üzerimde lekesi kalmıştı. Bütün o sancıların ve ağrıların... Her yanım, doğum lekesiydi. İçim, dışım, her yerim. Morfin sülfatı damarlarımda hisseder hissetmez anlayacaktım her şeyi. Ben, beni kendi acısından doğuran kadının çocuğu değildim, hayır! Gerçek annemin, morfin sülfat olduğunu anlayacaktım. Kırmızı reçeteyle satılan bir melek tarafından evlat edinilmeme az kalmıştı! O da aramıza katılınca, benim de bir ailem olacaktı sonunda! Hem de müthiş bir aile:

Artık var olmayan iki Buda heykeli,
O heykellerden çok önce ölmüş olan, Dordor ve Harmin adındaki gölgeleri,
Morfin sülfat diye bilinen bir opioid,
Bir daha ne zaman duyacağımı bilmediğim Cuma'nın sesi,
Beşinci bir mevsim gibi girdiği hayatımdan sonsuza dek çıkıp gitmiş olan Felat'tan kalan bir boşluk...
Ve ben!

Olağanüstü bir aile! Mükemmel bir aile! Evcil bir hayvanımız bile vardı. Kâğıttan bir kurbağaydı, ama vardı!

Daha, Hakan Günday (Sayfa 246)Daha, Hakan Günday (Sayfa 246)
enesbayram, bir alıntı ekledi.
16 Mar 21:43 · Kitabı okuyor

Çünkü biliyormuş ki asıl olan başarmak değildir, gayret etmektir. Gayret eden kişi eninde sonunda Rabbin rahmetini üzerine çeker.

Deyim Mi Demeyim Mi?, Melek Çe (Sayfa 85)Deyim Mi Demeyim Mi?, Melek Çe (Sayfa 85)

Melek Mi Şeytan Mı?
Güzel gözlerin var senin,çok güzel.Bir ormanın engin derinlikleri kadar yeşil, yıldız yıldız .Ama ne yazık ki körsün . Senin gözlerin daha güzel aysız geceler kadar karanlık,şahane büyüleyici ama hain..