Benim hiç sevgilim olmadı anne
Ne bir yuva kurdum
Ne bir gün şansım güldü
Öpemeden bir bebeğin gidişini
Tükendi gitti çağım
Kimi yürekten sevdiysem
Yüreğini başkasına böldü
Bir muhabbet kuşum vardı
O da yalnızlıktan öldü

Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
9 saat önce

"Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen in'am ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalâtının âsârıyla manevî cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hâtem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eser-i desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bîhemta tanıyınız ve kabul ediniz.

Sözler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 134)Sözler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 134)
K.., bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Nasıl bir dünya mı? Haksızlıkların olmadığı bir dünya... İnsanların hepsinin mesut olduğu bir dünya, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya... Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı... Pardon efendim! Bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya... Sevilmeye layık, küçücük kızların orospu olmadığı, geceleri hacıağaların minicik kızları caddelerden yirmi beş lira pazarlıkla otellere götüremediği, her genç kızın namuslu bir delikanlıyla konuşabildiği, para için namus, ar, haya, hayat, gece, gündüz satılamadığı bir dünya... Muhabbet tellallarının günde otuz lira kazanamadığı bir dünya... Kafanın, kolun çalışabildiği zaman insanın muhakkak doyabildiği, eğlenebildiği bir dünya... İçinde iyi şeyler söylemeye salahiyetle kıvranan adamın, korkmadan ve yanlış tefsir edilmeden bu bir şeyleri söyleyebildiği bir dünya...

Havada Bulut, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 21)Havada Bulut, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 21)
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bir Müslümanda Olması Gereken Vasıflar
"Âile durumu, hele eşi ile olan münâsebeti tabudur, dışarı sızmaz. Kadınlarına mahrem oluşu tek sebep değil elbette. Müslümanlıkta sır tutmak, söylenecek sözü sıkı kontrol etmek, gevezelikten kaçınmak, terbiye ve muâşeret esaslarından da ileri âdeta akîde icâbı sayılır. Böylece dînin emrettiği şartlar yanı sıra bir nevi moral titizlik hâsıl olur ki, müslümanın az konuşması, rastgele açılmaması, her işinde ihtiyat göstermesi bu yüzdendir. Şımarıklığı sevmez, etrâfa hafif çatıkça bakar, tebessümü ölçülüdür, ondaki muhabbet hazînesi gönül ehlinin sûret perdesi arkasında keyfiyetler sezebilen gönül gözü içindir. Böyle bir karşılaşmada iki müslümanın bakışlarından birbirinin rûhuna nur ve hayat akar. Bana sorulsa eğer, insan müslümanlığı hangi kabahatle kaybeder? İnsan müslümanlığı galiz olduğu zaman kaybeder."

Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol (Sayfa 99 - Kubbealtı Neşriyâtı, 6.baskı, 2016.)Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol (Sayfa 99 - Kubbealtı Neşriyâtı, 6.baskı, 2016.)
Yasee, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Charlıe Brooker
36 yaşındayım ve kulüplere gitmek için çok yaşlı olduğumu hissediyorum. Belki de bu yüzden nefret ediyorum. Ama bir dakika, 19 yaşındayken de nefret ederdim. Özelikle sigara yasağından sonra, kim ter ve jöle kokusu içinde, muhabbet edilemeyecek kadar sesli bir ortamda 7 saat geçirmek ister ? Eğer amacınız dans pistinde ilkel danslarınızla sevgili bulmak ya da çiftleşmekse, korkarım medeniyeti tersine çevireceksiniz. Bir sonraki hareketiniz ne olacak, ateşi bulmak mı?

OT Dergi Sayı: 61, KolektifOT Dergi Sayı: 61, Kolektif
Kübra A., bir alıntı ekledi.
13 saat önce

İnsanlar mesleki kariyerlerini, genellikle hem alanın normlarını, gerekli kıldığı şeyleri veya ihtiyaçlarını hem de kendi yapabileceklerini hesaba katarak planlarlar. Bu ikisinin birlikteliğinden sağlam ve doğru sonuçların çıkmasını, en azından boşuna yaşamamış veya kürek çekmemiş olmak adına isterler. Böyle bir planlamayı, doktorayı bitirdiğim sene ben de yaptım. Aslında tam olarak yaptığım bile söylenemez. Çünkü aldığım eğitimin mahiyeti, biriktirdiğim kültürün düzeyi, sahip olduğum araçlarla yeteneklerin ölçüsü ve bu arada, biraz da karakterimden ayrılmaz olan ahlakçı tutum, bana çalışma doğrultumu ve tarzımı adeta empoze etti. Diyeceğim o ki bu topraklara beslediğim muhabbet, hayatımı önemli ölçüde ve pozitif yönde değiştiren felsefeye duyduğum borçluluk ve bu ülkede hayatın felsefenin ve felsefi kültürün yaygınlaşmasıyla daha güzel, barışçıl ve zengin hâle geleceğine olan naif inancım, beni dar bir alanda üst düzey bir uzmanlık tesis etmektense, Türkiye’deki felsefe eğitimiyle araştırmalarına biraz daha geniş bir alanda ve nispeten daha mütevazı veya daha az iddialı eserler üzerinden katkı yapmaya sevk etti.

Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci (Sayfa 4 - Say Yayınları (E-kitap))Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci (Sayfa 4 - Say Yayınları (E-kitap))
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Dost kim? Müslüman kişi buna kestirme cevap veremez, çünkü 've bil kaderi hayrihu ve şerrihî minallahi ta'alâ' hayır da şer de Allah'tandır, ölüm de dirim de Allah'tan olduğu gibi. Bâzı çehrelere yakınlık duyarız. Aynı hamurdan, eşit mayadan yaratıldığımızı, kalplerimizin müşterek âhenkte çarptığını bize belli ederler, bize muhabbet ve aynıyet demleri yaşatırlar. Yine o çehreler hıyânet istemeyi, bir pula satmayı, can yakmayı ne güzel bilirler."

Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol (Sayfa 58 - Kubbealtı Neşriyâtı, 6.baskı, 2016.)Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol (Sayfa 58 - Kubbealtı Neşriyâtı, 6.baskı, 2016.)
Resul, bir alıntı ekledi.
 16 saat önce · Kitabı okuyor

Evet insan, bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki, tarafeyn, aralarında, hayatlarına lâzım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler ve rahmetten neş'et eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler ve gamlı kederli zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler.
Zâten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 131 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 131 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Helin Borak, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Var mı beni içinizde tanıyan? 
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. 
Kalmasa da şöhretimi duymayan, 
Kimliğimi tarif etmek zor benim... 

Bülbül benim lisanımla ötüştü. 
Bir gül için can evinden tutuştu. 
Yüreğine Toroslar'dan çığ düştü. 
Yangınımı söndürmedi kar benim... 

Niceler sultandı, kraldı, şahtı. 
Benimle değişti talihi bahtı, 
Yerle bir eylerim taç ile tahtı, 
Akıl almaz hünerlerim var benim... 

Kamil iken cahil ettim alimi, 
Vahşi iken yahşi ettim zalimi, 
Yavuz iken zebun ettim Selim'i, 
Her oyunu bozan gizli zor benim... Yeryüzünde ben ürettim veremi. 
Lokman Hekim bulamadı çaremi. 
Aslı için kül eyledim Kerem'i. 
İbrahim'in atıldığı kor benim...

Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. 
Hat'rım için yüce dağlar delindi. 
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. 
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim... 

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. 
Yunus'umla öfkeleri dindirdim. 
Günahımla çok ocaklar söndürdüm. 
Mevla'danım, hayır benim, şer benim... 

Benim için yaratıldı Muhammet! 
Benim için yağdırıldı o rahmet! 
Evliyanın sözündeki muhabbet
Enbiyanın yüzündeki nur benim... 

Kimsesizim hısmım da yok, hasmım da 
Görünmezim cismim de yok, resmim de 
Dil üzmezim, tek hece var ismimde 
Barınağım gönül denen yer benim... 

Cemal Safi

Sufi Sözlük, Hikmet Anıl Öztekin (Sayfa 108)Sufi Sözlük, Hikmet Anıl Öztekin (Sayfa 108)