Bahri'nin Kapak Resmi
Bahri tekrar paylaştı. 16 Oca 19:07
Bahri, bir alıntı ekledi.
01 Eki 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Yatak odasındaki boy aynasının karşısına geçti, kendini seyretti: yaşlanmıştı. Herkes yaşlanır. Ama gözleri biraz geriden bakıyormuş gibi geldi ona. Yıkıntıların ve eski heyecanların arasından bir yerden.

Baharda Yine Geliriz, Barış Bıçakçı (Sayfa 98)Baharda Yine Geliriz, Barış Bıçakçı (Sayfa 98)
Bahri tekrar paylaştı. 09 Oca 22:51
Elif, bir alıntı ekledi.
19 Nis 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Bence bu dünyadaki en masum mutluluk sebeplerinden biri; duygularını,düşüncelerini ve fikirlerini başkalarıyla paylaşabilmektir."

Bir Delinin Hatıra Defteri, Nikolay Vasilyeviç Gogol (Sayfa 19)Bir Delinin Hatıra Defteri, Nikolay Vasilyeviç Gogol (Sayfa 19)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:50 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Devleti Yeniden Yapılandırma, Anayasa, Başkanlık Sistemi
Türk devleteinde, icrada otoritenin birliği prensibi, öyle görünüyor ki, başkanlık veya Fransa'da olduğu gibi bir yarı-başkanlık sistemiyle garanti altına alınabilir; idarede karşıtlık, dağınıklık ve istikrarsızlık ve darbelere yol açan kilitlenmeler önlenebilir.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 238 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 238 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:48 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Devleti Yeniden Yapılandırma, Anayasa, Başkanlık Sistemi
Türkiye'de tek parti sisteminin son bulmasıyla ortaya çıkan ideolojik karşıtlık, özellikle şu alanlarda kendini gösterdi: Bir tarafta laik Cumhuriyetin savunulması, Atatürk döneminde çıkarılan devrim kanunlarının ödünsüz uygulanması, öbür tarafta Demokrat Parti ve onu devam ettiren partiler döneminde halkın destek verdiği gelenekçi akımın benimsenmesi, bu siyasetin dayanağı olarak da söz milletindir sloganı ile herhangi biçimde bir vesayet rejimine karşı çıkılması ve CHP'yi safdışı bırakan seçim sonuçlarıyla halk iradesinin gelenekçi politikayı benimsediği iddiası, İslamcılık akımının gittikçe güçlenmesi, bu akımın özellikle Özal döneminden sonra anayasal rejime saygılı ılımlı-uzlaşıcı grup yanında Şeriatçı-militan, kışkırtıcı bir grubun faaliyeti, hatta yeraltı örgütlenmelere gitmesi. Açıkça görülüyor ki, Cumhuriyet dönemini bunalımlara götüren ana problem, Türk halkının birbiriyle uzlaşmaz görünen iki kampa ayrılmış olmasıdır.

Abartmasız görünen gerçek şudur ki, Türk milleti birbirini anlamayan, anlamak istemeyen, zihniyeti, değer sistemi, yaşam tarzı, dili, giyim-kuşamı, selamlaşması bile farklı iki ayrı toplum haline gelmiştir. Tehlikeli olan şey, bu iki toplumun birbirini anlamak istememesi ve siyasi iktidarı ele geçirip ötekini baskı altına almaya çalışmasıdır.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 237 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 237 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:42 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Devleti Yeniden Yapılandırma, Anayasa, Başkanlık Sistemi
Menderes hükümetini düşüren 1960 darbesinden sonra yapılan anayasa, başbakanın aşırı yetkilerini kısıtlamayı amaç edinmiştir. 1982 anayasası, tutucu bazı grupların etkisi altında birey haklarını ve üniversite gibi bağımsız kurumları sıkı kontrol altına sokan bir nitelik kazanmıştır.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 236 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 236 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:40 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Devleti Yeniden Yapılandırma, Anayasa, Başkanlık Sistemi
Askeri darbeler peşpeşe yeni anayasalar getirmişse de, Cumhuriyet siyasi bunalım ve kilitlenmelerden kurtulamamıştır. Kabul etmek gerekir ki, Türk demokrasisi hastadır.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 235 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 235 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:39 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Devleti Yeniden Yapılandırma, Anayasa, Başkanlık Sistemi
Batı demokrasisi içi boş bir çerçeve, sadece halkın oy çoğunluğunu sağlamaktan ibaret değildir. Batı demokrasisinin, değişmez evrensel temel prensipleri, bir içeriği, muhtevası vardır.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 235 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 235 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:37 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Atatürkçülük ve İslamcılık
Tesettür tartışmasını, milli iradeci kesim şöyle karşılamaktadır: Tesettür dini bir emirdir. Toplumda birey özel yaşamında uygular; tabii hakkıdır, ona karışamasınız, devlet karışmamalıdır (Başbakan Bülent Ecevit'in beyanları). Ama bu dini emri, TBMM'de temsil edeceğim diye direnmek, devlet iradesine milli irade rejimi yerine hilafeti geri getirmeye kadar yolu açmak demektir.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 229 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 229 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:34 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Atatürkçülük ve İslamcılık
28 Şubat kararları bu karşıtlığın ifadesidir; bunalımın bir siyasi depremle sonuçlanmamasını, Cumhurbaşkanı'nın (Demirel), dünyanın siyasi konjonktürü karşısında memleketin yüksek çıkarlarını öne alan vatansever uzak görüşlülüğüne borçluyuz.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 228 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 228 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:32 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Siyasi İstikrarsızlık
1990-1998 döneminde siyasi ahlak, toplum ahlakı, Türkiye tarihinde az görülmüş bir "tagayyur ve fesad" (tabir 17. yüzyılda yaşamış Koçi Beyi'ndir) düzeyine düşmüştür.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 222 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 222 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:30 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Batılılaşma ve Laikleşmenin Tarihi Kökenleri
Eğer Türkiye, kendi kimliğini ve milli kültürünü geliştirerek modern dünyada bağımsız bir milli devlet olarak ortaya çıktıysa, bu başlıca eğitim, gazete ve bu bürokratik kuşak içinde sivilen aydın liderlerin çabaları sayesinde olmuştur. Başka bir deyişle, Türkiye bağımsız ulus devleti varlık ve gelişimini, devlet ve toplumu tam olarak batılılaştırma idealini benimseyen elit bir zümrenin liderliğine borçludur.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 211 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 211 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:27 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Batılılaşma ve Laikleşmenin Tarihi Kökeni
19. yüzyılda yönetici elit, merkezi bürokrasi, "devlet" için en iyi siyasetin, devletin bütünlüğünü korumak için Batı ile ittifak ve batılılaşmak olduğunu ileri sürüyordu.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 210 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 210 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:25 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Batılılaşma ve Laikleşmenin Tarihi Kökenleri
Bu bürokratlar, 19. yüzyıl reformcu bürokratlarını izleyerek, ilkin Tanzimat döneminde (1839-1877) başlatılmış olan demokrasi ideallerinin köktenci taraftarı oldular. 1880'lerden itibaren, bir Osmanlı toplumu yaratmak ideali ile her vilayette pozitif ilimleri öğreten idadi liselerin açılması, aydın batıcı bir kuşak yetişmesini sağladı. Atatürk nesli bu temelde kurulan yeni askeri mekteplerde yetişti.

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 211 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 211 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:17 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Osmanlı Saltanatı Sallantıda
Türkiye bu rejim bunalımlarıyla sarsılırken, 1911-1913 yıllarında İtalya Trablus'u ve Oniki Ada'yı istila etti (1911-1912). (İtalyanlar Trablus'un terki karşılığında Oniki Ada'yı boşaltmaya söz verdikleri halde, sözlerinde durmadılar ve II. Dünya Savaşı sonunda 1947'de adalar Yunanistan'a verildi.)

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 208 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 208 - Kırmızı Yayınları)
Bahri, bir alıntı ekledi.
04 Oca 13:14 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Türk Devletlerinin Servet ve Göç Kaynağı: İpek Yolu
Uygur Türklerinin dünya medeniyetine katkıları yalnız ipek ticaretiyle kalmadı, Çin'de icat edilen Çince ideogramlar kazılmış levhalarla baskı metodunu Uygurlar Türkçeye uygulayarak müteharrik harflerle baskı metodunu, yani matbaayı keşfettiler (Carter).

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 205 - Kırmızı Yayınları)Atatürk ve Demokratik Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 205 - Kırmızı Yayınları)