Pelin levent, bir alıntı ekledi.
18 May 00:14 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Olduğuna inanmadığınız bir seyi yok edemezsiniz. Ama bir seyin varligini zedelemek istiyorsaniz ona olan inancı yok ederek ise baslayabilirsiniz.
Paradoksal nevroz.
Ya da nevrotik paradoks
Ne eğlence!

Beş Sevim Apartmanı - Rüya Tabirli Cinperi Yalanları, Mine SöğütBeş Sevim Apartmanı - Rüya Tabirli Cinperi Yalanları, Mine Söğüt

Nevroz Ateşi Sevdiğim Olsun Kara Bulutlar Sevdalım Olsun Üstümdeki Elbise Kefenim Olsun Seni Unutursam Bitlis Toprakları Mezarım Olsun

Sevinç, bir alıntı ekledi.
14 May 22:56 · Kitabı okuyor

İnsanların yararlı sabır erdemini geliştirmeleri için, Rabbin yarattığı tıpkı sinekler ve zararlı böcekler ne işe yarıyorsa, nevroz da o işe
yarar.
Doğa bilimleri açısından bu düşünce budalaca görünse de, psikolo­ji açısından «zararlı böcekler» yerine «sinir arazlarını koymak yerinde olur belki.

Analitik Psikoloji, Carl Gustav JungAnalitik Psikoloji, Carl Gustav Jung
Toprak, bir alıntı ekledi.
14 May 00:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aşırı evhamlı bir annenin çocuklarının düzenli olarak rüyalarında annelerini kötü bir hayvan ya da bir cadı olarak görmeleri,çocuk ruhunda bir bölünmeye ,böylelikle de nevroz olasılığına yol açar.

Dört Arketip, Carl Gustav Jung (Sayfa 24)Dört Arketip, Carl Gustav Jung (Sayfa 24)

Psikodrama 1
Psikodrama Nedir?

Moreno, eylemin insan yaşamındaki öneminden hareketle, insanların duygu ve düşüncelerini eylem halindeyken ifade edebilecekleri bir tedavi yöntemi geliştirmek istemiş ve böylece psikodrama ortaya çıkmıştır.

Moreno’ ya göre, insanlar kendileri ve çevreleri ile anlamlı, sevgiye dayanan, yaratıcı ilişkiler kuramazlarsa nevroz ortaya çıkar.

Görüldüğü gibi, psikodramanın temel yaklaşımı insanın spontanlık ve yaratıcılık kaynaklarını harekete geçirerek, onu, kendisi, toplum ve çevre için sorumluluğunu alacak duruma getirmektir. Genel anlamı ile psikodrama, insanın sosyal beceri kazanmasına yardımcı olur.

Psikodramada işlenen konu ve sorunlar bir zamanla sınırlı değildir; geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili olabilirler. Oyunun içinde ölüm yoktur, ölmüş bir insan, bir koltuk gibi her şey canlanıp bir ruh ve kişiliğe bürünebilir. Belli bir yerle de sınırlı değildir; tüm evren, mitoloji ve masallar, rüyalar psikodrama’nın ortamını oluşturabilirler. Klasik bir psikodrama oturumu ortalama bir buçuk saat sürer, en uygun grup üyesi sayısı 8-10 arasındadır.

Psikodramanın beş temel öğesi vardır: Sahne, protogonist, yönetici/terapist, yardımcı egolar ve grup.

Sahne: Psikodramanın geçtiği yerdir. Mekanın nasıl kullanılacağına karar veren kişi protagonisttir.

Protagonist: Psikodramada kendi yaşantısını getiren “baş oyuncu”dur

Yönetici/Terapist: Psikodramanın tüm aşamalarından ve çalışmasından sorumlu olan en üst düzeydeki profesyonel kişidir.

Yardımcı Egolar: Psikodrama oturumlarında, protagonistin yaşamındaki önemli kişiler, duygular ve olgular protagonistin gruptan seçtiği kişiler yardımı ile sahnede canlandırılır. Bu kişilere “yardımcı egolar” denir. Protagonistin hayatındaki önemli birinin (annesi, babası, çocuğu, eşi gibi) rolünü oynayan yardımcı egolar, “antagonist” adını alırlar. Protagonistin kendisinin rolünü alan yardımcı egolar ise “eş” olarak adlandırılır.

Grup: Grup izleyicilerle birlikte gruba katılanların tümüdür. Psikodramada verilen geri bildirimler ve paylaşımlarla her bir grup üyesinin değişimi, gelişimi ve tedavisinde grup oldukça etkin bir role sahiptir. Grupta, ortak amaçlar, uyum, ait olma duygusu vb. özellikler ile sürekli olan ve gelişen grup kohezyonu söz konusudur .


Bir psikodrama oturumunun üç temel aşaması vardır: Isınma, oyun aşaması ve grup görüşmesi.

Psikodramada kullanılan pek çok teknik olmasına rağmen burada en temel olan üç tanesinden sözedilecektir.

Eşleme: Protagonistin söyleyemediği, söylemek istemediği ya da o anda bilincinde olmadığı, bastırdığı duygularını açığa çıkarmayı amaçlayan bu teknikte, yönetici ya da grup üyeleri onun ağzından bu duyguları dile getirirler.

Rol Değiştirme: Protagonistin, antagonistin rolüne geçerek “o” olması anlamına gelmektedir. Diğer temel teknikleri gibi, doğrudan iyileştirici ve tedavi edici bir etkiye sahiptir.

Ayna: Ayna tekniği, protagonistin, hayatının bir bölümünü ya da bazı bölümlerini sahnede canlandırarak, bunu dışarıdan gözleyebildiği ve kendi davranışlarını değerlendirme ve gerektiğinde değiştirme fırsatını bulabildiği önemli bir tekniktir. Protagonist farklı zamanlarda geçen farklı sahnelerdeki kendisine ve yaşadıklarına bakıyorsa, buna “çoklu ayna tekniği” denmektedir. Bu teknikte ayna rolünde olan “eş”tir. Bu teknik özellikle geleceğin prova edildiği oyunlarda önemlidir.

İstanbul Psikodrama Derneği Başkanı
Prof. Dr. Gül Şendil
2014 Nisan

*Bu yazı, "Psikodrama Nedir?" adlı makalenin kısaltılmış halidir.

Sevinç, bir alıntı ekledi.
10 May 00:52 · Kitabı okuyor

Nevroz, Özben’in bölünmesidir. Çoğu kimsede bunun nedeni bilinç eski ahlâk idealine sımsıkı tutunmaya devam ederken, bilinçdışının bilincin yadsımaya çalıştığı —çağdaş anlamında— ahlâkdışı ideal peşinde koşmasıdır.

Analitik Psikoloji, Carl Gustav JungAnalitik Psikoloji, Carl Gustav Jung
sözdehayat, bir alıntı ekledi.
06 May 16:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

aciziz
Nevroz belirsizliğe tahammül gösterme acizliğidir.

Mutluluk Dediğimiz Şey, Sigmund Freud (Sayfa 37 - Aylak Adam)Mutluluk Dediğimiz Şey, Sigmund Freud (Sayfa 37 - Aylak Adam)
Sezgi, bir alıntı ekledi.
01 May 18:24

Egzistansiyalizmin
temelinde de hayata karşı derin bir bıkkınlık, gerçek
bir nevroz vardır. Bir yazarın dediği gibi,
egzistansiyalist filozof, hayattan nefret eder ve
insanlardan tiksinir.
Sizif masalında, Anlaşmazlık'ta, Yabancı'da, cana kıyılır
veya intihar edilir. Kahramanlar marazi bir keyf duyar
cana kıymaktan. Kör bir kaderdir bu. Deniz kıyısında
yaşamak isteyen parasız bir genç kız, para elde etmek
için adam öldürür ve en küçük bir nedamet duymaz.
Sonunda intihar eder, ama öfkesinden. Egzistansiyalist
roman kahramanları bir eser yaratmak, faydalı olmak için harekete geçmezler. Eylemleri ister caniyane
olsun, ister kahramanca, var olduklarını isbat için bir
imkân, bir araç Sızif, boyuna kayayı kaldırır, bunu
yaparken kendi varlığını vurgulamaktadır. Abesmiş!
olsun. Gücünü göstermek için bir kurallar dehlizine
kapanan sanatkârın aradığı da bu buruk tatmin değil
mi? Kendilerini, hür olduklarına inandırmak için kan
ter döken bu kahramanların gözünde mühim olan tek
şey bu saçma sapan davranışlardır.

Bir Facianın Hikayesi, Cemil MeriçBir Facianın Hikayesi, Cemil Meriç
Sevinç, bir alıntı ekledi.
30 Nis 13:06 · Kitabı okuyor

Sağlığımızı davranış ya da işlev tipimizin bilincine varmakla
sağlamak, aşırı gelişmiş bilincimizi bilinçdışınm derinliklerine başvurarak dengelemek zorunda kalsak da, süreç hep bilincin yani kişiliğimizin genişlemesine ve derinleşmesine yöneliktir.

Böylece nevroz, daha yüksek bir otoritenin uyarısı gibidir; bize kişiliğimizin çabuk genişlemesi gerektiğini, bunu ancak nevrozumuza karşı doğru davrandığımızda gerçekleştirebileceğini anımsatır.

Analitik Psikoloji, Carl Gustav JungAnalitik Psikoloji, Carl Gustav Jung