Simülakr Kuramı ve Baudrillard üzerine karalamalarım...
Başlarken şunları belirtmekte fayda görüyorum:
*Eserin aslı Fransızca yazılmıştır.
*Türkçemiz bir felsefe dili olan Fransızcanın gramerini karşılamakta maalesef yetersizdir ve bu durum çeviri işlerini zorlaştırmaktadır.
*Çok sevdiğim bir entelektüel olan Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, 'İmge Yayınları'ndan Foucault'nun eserlerini çevirme girişimini -ki kendisi Galatasaray Lisesi mezunudur ve Fransızca'yı anadili gibi bilir- tam bir delilik olarak nitelemiştir.
*Türkçenin bu husustaki eksikliği, çevirmenlerin yaşadıkları zorluklar, kavram üretememe veya mevcut kavramların yetersizliği ve asıl anlamı karşılayamaması gibi durumlar göz önüne alınırsa Baudrillard'ın eserlerini ve ''Simülakr Kuramı''nı açıklamaya çalışmak da bir çılgınlıktır.

Bu açıklamalardan ve uyarılardan sonra meseleye yüzeysel bir giriş yapabiliriz.

Fransız sosyolog-yazar Jean Baudrillard başlarda bir 'Marxist'ti. Benim de onu ilk okuma girişimim sanırım 1976'da ilk basımı yapılan ve Marxist bir noktadan yola çıkan ''Tüketim Toplumu'' adlı eseriyleydi. Bu eserindeki eşik, kaynama noktası(ingilizcede 'boiling point' derler) nesnelerin yalnızca tüketilen nötr 'şey'ler olduğu bir dönemin son bulup, insanın nesneleştiği ve önceki tüketim nesnelerinin, nesneleşen insanı etkilemeye ve belirlemeye başladığı bir döneme girildiği savıydı. Çok karmaşık oldu galiba :)

Daha sonra Baudrillard Marxist çizgiden de uzaklaşmaya ve daha çok moderndışı veya modernsonrası diyebileceğimiz bir noktada kimliğini yaratmaya başlamıştır. ''Buradaki ayrım nedir Dosto?'' diye bir soru sorarsanız eğer şöyle derim:
*Modern dönemde bu tür bir sosyolojik meselenin izahı hep bir ideolojik çerçeve içerisinde gerçekleşirdi ve nitekim Baudrillard da Marxizm'den faydalanmaktaydı.
*Fakat daha sonraları yani Baudrillard modern kategorizasyondan çıkmaya başlayıp modernsonrası bir noktaya göçünce, modernizmin ürettiği tüm fikir familyalarını elinin tersiyle iter ve belki de kapitalizmden sonra en çok Marxizm'i kritize eder.

Şimdi gelelim simülasyon ve simülakr meselesine!

Baudrillard'ın bu teorisi, çağdaş(iltifat ediyor değilim) Batı toplumlarının kapitalizmin ve kapitalizmin kitle iletişim araçlarının güdümüyle, artık ''gerçeklikle ilişkilerini yitirdikleri'' fikrine dayanır ve günümüz batı toplumunun ''gerçeklik'' kavramını sorgular. Ona göre gerçeklik veya hakikat denen şey ortadan kalkmış, mânâsızlaşmıştır, artık simülasyon vardır ve bu çağ simülasyon çağıdır, buna ''hipergerçeklik'' de der kendisi.

Fakat buradaki önemli nokta:
*Gerçeğin yitirilip bunun yerini ''taklitçe''nin yani simülakrın alması değildir, Baudrillard bunu savunmaz; ona göre gerçek ile taklit yani simülakr arasında bir fark kalmamıştır gerçek denen şey anlam yitimine uğramıştır.

Artık insanlık neyin gerçek neyin sahte, düşsel, simülakr, simülasyon, taklit olduğunu bilemediği bir çağa girmiştir. Taklit ve gerçek iç içe geçmiştir.

Onun teorisinin tarihsel süreci birkaç aşamada gelişim gösterir:
*Pre-modernizm veya erken modernizm
*Modernizm
*Post-modernizm

Pre-modernizm, Rönesans ve Sanayi Devrimi arasını kapsar. Bu dönem yeni sınıflar oluşturur, burjuva sınıfının yükselişini hazırlar ve geleneksel düzenin taşlarını yerinden oynatır. Sanayinin sınıflar oluşturması ilk dönem simülakr düzenine örnektir.

Modern dönemde sınıflar gelişerek korunmakla birlikte (elbette gelişme burjuvalar için ekonomik bir büyüme ve hacimsel bir küçülme iken; yoksul kesim için bunun tam tersidir) sinema olgusu başat bir konum alır.

Yani simülasyonlar sinema aracılığıyla topluma aktarılır. Örneğin Alfred Hitchock filmlerindeki yüksek binalı Amerikan kentleri, idealize tipler, konforun ve zenginliğin pornografisinin yapıldığı sinema ürünleri ve bunların asla varoşlardan ve yoksulluktan söz etmemesi, bu şekilde simüle edilmiş bir Amerika'nın sunumu...

Postmodern dönemde ise üretim olgusu yerini tüketime bırakırken, insanın belli bir bilinçle, idealize de olsa elde ettiği gerçeğin yerini simülakrlar alır. Yani tüm gerçeklik medya ile aktarılır ve insan iktidarın-medyanın sürekli tekrar ettiği simülakrları tüketir.

Şimdi tüm bunları örneklemek gerkirse:
*Örneğin Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, milyonlarca insanın göçüne, binlercesinin ölümüne, tecavüze uğramasına ve korkunç acılar çekmesine
sebep olmuştur. Fakat dünyanın geri kalan kısmının büyük çoğunluğu için bu olaylar birer simülasyondur. Çünkü medya denen aygıt bu savaşı, halkı sürekli haber bombardımanına tutmak suretiyle rutin bir olaya dönüştürmüştür. Artık biz akşam eve geldiğimizde Halep'te bir binada Rus uçaklarının saldırısında 100 kişinin öldüğü haberini duyar ve soğukkanlılığımızı koruruz. Bizde o ölümlerin yarattığı etki bir grup hayvanın(!) ölümünün yarattığı etkiyle aynıdır maalesef. Kanepemizde rahatımız yerindedir ve oradaki savaş ve ölüm haberleri birer simülasyondur artık. Çünkü medya alıştırır ve uysallaştırır, savaşın gerçekliği ehemmiyetini yitirmiştir.

**Baudrillard'a göre modernizme kadar olan dönem gerçeği ideolojilerle korurken; simülasyon çağında artık gizlenecek bir gerçek olmadığı gizlenir. Bu, tüketim ürünleri ve medyanın simülize ettiği durumlarla yapılır.

*Televizyon programları, haberler, talk showlar, tartışma programlarının, toplumun bir şeyleri derinlemesine düşünmesini engellemekten başka etkisi yoktur. Bu noktada Truman Show filmini öneririm, mutlaka izleyin!!

Yani kısaca Baudrillard Pre-modern dönemden başlayıp, para olgusunun boyut değiştirdiği günümüze kadar olan dönemde toplumun çeşitli simülasyonlara maruz kaldığını ve en sonunda tüm gerçekliğin anlam kaybına uğradığını ve simülasyon çağına girildiğini, bunun iktidar eliyle, medya aracılığıyla yapıldığını, hayatın ve hatta evrenin kocaman bir simülasyon olduğunu savunmaktadır. Kandırılıyoruz :)

Baudrillard'ın Matrix filmini etkileyen, tüm evrenin bir simülasyon olabileceği fikrine biraz tereddütle yaklaşıyorum. Zaten amacım yüzeysel, yoğurdun
kaymağı türünden bir açıklamaydı. Yoğurdun
tamamını tüketmek yine size ve tabii ki bana kalıyor. ;)

Mert Demiröz, Labirent: Ölümcül Kaçış'ı inceledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 9/10 puan

Tavsiye üzerine bu seriye başladım ve çok beğendim. Kurgusu orjinal ve özellikle labirenti düşündüğümde oldukça etkileyici buldum . İlk kitap 62 bölümden oluşuyor ve bu okuma kolaylığı sağlıyor. Okurken her bölümün sonunda diğer bölüme geçmek için kuvvetli bir istek duydum ki bu beni biraz uykusuz bıraktı :)

Semih, Sarsıntı'ı inceledi.
 12 saat önce · Kitabı okudu · 6 günde · 9/10 puan

Öncelikle beni bu inanılmaz yazarla tanıştıran Kübra E.'nin şu #26603702 incelemesi oldu. Bu sebeple kendisine teşekkür ediyorum. Farklı yazarlarla ve farklı kitaplarla tanışınca, bir de üstüne bu tanışmadan memnun ayrılınca insan çok mutlu oluyor.

Bu zamana kadar okuduğum en ilginç ve en özgün yazarlardan biri Thomas Bernhard. Ülkemizde pek tanınmasa da "hastası olunabilecek türde bir yazar" kendisi. Hani bazı kitaplar vardır içeriği çok da önemli değildir. Önemli olan yazarının söyledikleri ve anlatmak istedikleridir. İşte bu kitap da onlardan biri. Nasıl anlatsam, öfkeli bir yazar Thomas Bernhard. Okurken bazen yazarla birlikte sinirlendiğim zamanlar oldu. Tıpkı Hakan Günday okurken hissettiğim gibi hissettim. Yani kitabın olağanüstü bir kurgusu yok; fakat yazarın olağanüstü bir okuyucuyu sarsma özelliği var.

Eser 172 sayfalık. İlk bakıldığında 1-2 günde okur kenara atarım diye düşünüyor insan. Oysaki her cümlesi çok değerli ve bir o kadar da düşündürücü. Paragrafları çok uzun, hatta sayfalarca süren paragraflar var. Tek bir sayfasını bile anlamazsanız baştan başlamanız gerekiyor. Sesli bir ortamda veya kamuya açık alanlarda okuma ihtimaliniz çok zayıf. Çünkü kitaba kendinizi vermezseniz bir süre sonra hayal dünyasına daldığınızı fark ediyorsunuz. Böyle olunca da sayfaları baştan okumak zorunda kalıyorsunuz. Kısaca, anlamak için emek verilmesini isteyen bir kitap. Bu sebeple okuma kararı verecek okurların özellikle bu paragrafımı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Böyle yazıları ve yazarları sevmiyorsanız pek yaklaşmamanızı öneririm.

Konuya gelecek olursak, kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 21 yaşındaki anlatıcımız, doktor olan babası ile Avusturya'da gezintiye çıkıyor. Bu gezinti esnasında bir takım insanlarla karşılaşıyorlar. Hepsini hasta insanlar olarak niteleyebiliriz ve doktor ile konuşmaları kitabın ilk bölümünü oluşturuyor. Bana sorarsanız ilk bölüm okuru ikinci bölüme, yani esas bölüme hazırlama amacı güdüyor.

İkinci bölümde ise tabiri caizse fırtınalar kopuyor. Benim için inanılmaz bir bölümdü... "Prens" isimli bu bölüm Prens Saurau'nun anlattıklarından oluşuyor. Anlatıcımız ve doktor babası, Prens'in yanına gittiklerinde onu, kendi kendine yürürken ve konuşurken buluyorlar. Sonra Prens kahramanlarımızı selamlıyor ve konuşmaya başlıyor. Toplum tarafından "deli zırvası" denebilecek harika cümleler ve tespitlerle karşılaşıyor okur bu noktadan sonra.

Deli Prens, çok ayrıntıcı ve her konu üzerine düşünen biri. Çok düşünüyor. Kafasının içerisindeki biri hiçbir zaman susmuyor ve onu sürekli bir şekilde düşünmeye sevk ediyor. Bu kadar çok düşünen ve kendi kendisine konuşan, hareketler yapan kişileri deli olarak niteliyoruz toplum olarak. Kim bilir belki de deli sandıklarımız en akıllılarımızdır...

Zaman zaman ben de çok düşündüğümü düşünüyorum. Bir gün bu kadar düşündüğüm için ve her şeyi kafaya taktığım için akli dengemin bozulacağını da ihtimal dahilinde tutuyorum her zaman. Keşke herkes kendisine düşen düşünme görevini yerine getirse de bu kadar çok düşünmek zorunda kalmasak...

Uzun süredir bu kadar altını çizdiğim bir kitap olmamıştı. Bir hayli sarsıldım; ama yıkılmadım. Yazarın diğer kitapları beni yıkmayı başarır mı bilemem; ama diğer kitapları bu kadar sarsmasa iyi olur.

Tavsiye eder miyim? Elbette tavsiye ederim. Fakat doğru zamanda okuyacaksanız... Bu kitap için doğru zaman nedir? Bana göre boş bir hafta sonudur.

Iraz Ceren, Camlar Şehri'yi inceledi.
14 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · 10/10 puan

Camlar şehri...Asla tam olarak anlatmayı beceremeyeceğim bir seriyi yazan kadın yapmıştı yine yapacağını ve mükemmel bir kitap daha eklemişti seriye.Bu kitabı 2.kez okuyuşum ve bir kez daha Cassandra Clare ile tanıştığıma oldukça mutluyum.

Hani bazı kitaplar olur;okursun,okursun aynı tadı defalarca okumana rağmen aynı şekilde alırsın.Bu seri benim için öyleymiş bu ay seriyi re-read yaparken bunu fark ettim.Fantastik kitap yazmak elbette çok zordur ama böylesine bir dünya yaratmak...Bu bambaşka bir şey.Neyse yazara olan hayranlığımı bir kenara bırakacak ve kitaba gelecek olursak:

Kitap Ölümcül Oyuncaklar serisinin 3.kitabıydı yani nasıl anlatmaya çalışırsam hep spoiler olacak.Bu yüzden sadece birkaç cümle söyleyip kenara çekilmeyi planlıyorum.Yazar aslında bu seriyi kafasında 3 kitap olarak planmış ve o şekilde yazmış fakat hem akılda kalan birkaç soru işareti hem de okurları isteği üzerine seriye 3 kitap daha yazmış.Doğal olarak serinin son kitabı olduğu hissini verdi kitap ancak eğer ki ben bu bilgiyi bilmiyor olsaydım serinin final kitabı olarak tanımlayamazdım bu kitabı çünkü kitapta bir şeyler yarımdı.Kitaba tam puan verdim ama bit şeyleri daha fazla görmek isterdim.Mesela savaşı 1 sayfa kadar Simondan okumak ve o gölge avcısı ile arasında geçen ufak diyalog oldukça anlamlıydı.Yine de biraz daha o 10 dklık savaşı görmek isterdim.Bir yandan da Valentine'ın ağzından o melekle karşılaşmayı okuma hissi de içimde ukde olarak kaldı.

Dizisini izlediğim için ve önceden kitabı okuduğum için bazı şeyleri biliyordum.Buna rağmen yine aynı heyecana kapılmadım değil.Jace ve Clary'i okumak harikaydı.Çiftlerden bahsetmişken Magnus ve Alec'in dizide çok fazla gösterildiği kitaba uyulmadığına dair cümleler de kitabı okuduktan sonra daha manalı geliyor.Bence diziyi izlemeden önce kitapları okuyun veyahut göz gezdirin.

Umarım bir gün bu harika yazarla ve kitaplarıyla tanışırsınız

Zafer K., Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'yu inceledi.
 Dün 02:30 · Kitabı okudu · 18 günde · 10/10 puan

Kitap hakkında oldukça güzel ve doyurucu incelemeler okudum sitede.Özellikle okuma gurubumuzdaki bir kaç arkadaşımın incelemeleri tek kelimeyle muhteşemdi.
İfade edilmiş konuları yineleyip tekrara düşmemek bakımından kitabın içeriğine yönelik detaylara girmemeye çalışacağım.Daha çok anlatım biçimine yönelik fikirlerimi paylaşmayı amaçlıyorum.Diğer inceleme yapan bir çok arkadaşımın değindiği ikinci kişi üzerinden anlatım konusunu biraz daha irdelemek kitabın değerini daha doğru ifade edebilmek açısından çok değerli bana göre...


Anlatıma dayalı edebi türledeki iki ana unsur, bakış açısı ve anlatıcıdır.Bakış açısı yazarın okuyucuyu sürüklemek istediği noktayı işaret ederken,anlatıcı da bu yolda, yazarın sözü nihai noktaya teslim etmek için ihtiyaç duyduğu varlıktır.
Her anlatı mutlaka bir anlatıcıya sahip olmak zorundadır.Bu anlatıcı çoğunlukla yazarla karıştırılsa da tamamen kurgusal dünyaya ait bir varlıktır.Okuyucu,yazar ve eser arasındaki çimentodur demek çok yanlış olmaz kanaatimce.Bu yönüyle gerçek ve görünür bir yapıdadır...Bu görünürlük yazarın tercihine göre değişkenlik gösterebilmektedir.Bazı anlatıcılar sürekli göz önünde ,çoğu zaman merkezde olabiliyorken,bazı anlatıcılar da kendilerini görünmez kılıp sadece hissettirmeyi tercih ederler.Ancak bütün anlatıcılar için mutlak olan tek şey, yazarın bakış açısını taşımalarıdır.Neticede başta hikaye ve roman olmak üzere ,bütün anlatmaya dayalı kurgusal metinlerde olay,bakış açısı ve onu aktaran bir anlatıcı olmak zorundadır.
Roman ve hikaye üzerine yapılmış olan teorik çalışmalar sonucunda kabul görmüş anlatıcı biçimleri vardır.Türk ve Dünya edebiyatı örneklerine bakarsak genelde iki çeşit anlatıcıdan söz edilir.Bunlar;kahramanın bakış açısı ile aktarım yapılan birinci kisi(ben,biz) ve daha çok,hakim,dikte eden,tanrısal bir bakışaçısı ile aktarım yapılan üçüncü kişi(o) olduğunu görürüz.Yine gözlemci ve çoklu bakış açıları olan anlatıcı türleri de görülebilmektedir

.
Türk edebiyatında sık raslanmayan ,Dünya edebiyatında görece daha sık görülebilen ikinci kişi anlatıcısı metodu var birde.Bu metod ile anlatıcı sürekli sen/siz zamirleri ile okuyucunun kendi bakış açısıyla metni aktarmayı/algılamasını sağlamayı amaçlar.
Birinci ve üçüncü kişiler duygu ve düşünceleri bilebildiği için olayı çok rahatlıkla yorumlayıp aktarabilirler.Ancak ikinci kişi duygu ve düşünceleri bilemez.Sadece gözlem ve sezgilerden hareketle olayı aktarmaya çalışır.Bu durum anlatımı oldukça kısıtlar ve zorlaştırır.Türk ve Dünya edebiyatında ikinci kişi anlatıcısının nadir görülmesinin en önemli nedeni budur.
Dolayısıyla bu metodla metin kaleme alan yazar sayısı oldukça az.Araştırıp tam olarak net bir sayı bulamasam da Türk edebiyatında yirmi, Dünya edebiyatında ikiyüzü geçtiğini pek sanmıyorum.


Calvino Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu isimli eserini ikinci kişi üzerinden aktarmış olması nedeni ile ,şekil itibariyle tüm eserlerden ayrı bir yerde durduğunu söylersek, sanırım diğer türlerdeki bütün eserlere haksızlık etmiş olmayız.Neticede bu metod ile metin kaleme almak derin bir edebi birikim ve olağan üstü kurgusal bir yateneğe sahip olma gerekliliğini ortaya çıkarıyor.Bu bakımdan Calvino 20.yüzyıl edebiyatçıları arasında özel bir yerde durmakla birlikte ,tüm edebiyat tarihinde de ayrı bir başlığın altında listelenmesi gereken bir yazar.Bu eseri de okuma merakı ve bu yolda verilecek mücadelenin değerini vurgulamaya çalışması bakımından çok özel,önemli ve çok kıymetli...
Mutlaka okuyun,okutun.

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 19:19 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Mollie'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta
asılı duran jambonlar götürülüp gömüldü, bir de kiler-
deki bira fıçısı Boxer’ın bir çiftesiyle parçalandı, o kadar;
evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta,
oybirliğiyle bir karar alındı: Çiftlik evi, müze olarak ko-
runacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yok-
tu: Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı.
Snowball ile Napoleon, kahvaltıdan sonra hayvan-
ları yeniden toplantıya çağırdı.
“Yoldaşlar,” dedi Snowball. “Saat daha altı buçuk,
uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otlan biçmeye başlıyo-
ruz. Ama daha önce halledilecek bir işimiz var.”
Sonunda anlaşıldı ki iki domuz, çöpler arasında Bay
Jones’un çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş, son üç
ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi.
Napoleon, siyah ve beyaz boya kutularını getirtti, hay-
vanların başına geçerek onları anayola açılan çiftlik kapı­
sının oraya götürdü. SnowbalI da (en iyi yazı yazan oy-
du) fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en
üstteki kol demirine yazılı BEYLİK ÇİFTLİK adını kara-
ladı, yerine HAYVAN ÇİFTLİĞİ yazdı. Çiftlik artık bu
adla anılacaktı. Daha sonra, çiftlik binalarına geri dönül-
dü; Snovvball ile Napoleon bir merdiven getirtip büyük
samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar, üç aydır sür-
dürdükleri çalışmalar sonucunda, Hayvancılığın temel
ilkelerini yedi emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu
yedi emir duvara yazılacak, Hayvan Çiftliği’ndeki tüm
hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu de-
ğişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç-
bela tırmandı (bir domuzun merdiven üzerinde dengesi-
ni bulması hiç de kolay değildir) ve işe koyuldu; Squea-
ler da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu.
Yedi emir, katran kaplı duvara, yirmi otuz metreden
okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı;YEDİ EMİR
1. iki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bilecek-
sin.
2. Dört ay ak üstünde yürüyen y a da kanatlan olan
herkesi dost bileceksin.
3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek.
4. Hiçbir hayvan yatakta yatm ayacak.
5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek.
6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek.
7. Bütün hayvanlar eşittir.
Emirler büyük bir özenle yazılmıştı; “dost’un “tost"
diye, s’lerden birinin de ters yazılmış olması dışında, hiç­
bir yazım yanlışı yoktu. Snowball, herkes anlasın diye,
emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların
hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyun-
larının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olan-
larıysa hemen ezberlemeye başladı.
Snowball, boya fırçasını yere atıp “Haydi yoldaşlar!”
diye bağırdı. “Doğru tarlaya! Harmanı, Jones ve adam-
larından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım.”
Ama tam o sırada, bir süredir gergin görünen üç
inek böğürmeye başladı. Sütleri yirmi dört saattir sa-
ğılmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı.
Domuzlar, biraz düşündükten sonra kovalan getirttiler,
ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar
inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle
dolmuştu; hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak
bakıyorlardı.
İçlerinden biri, "Bu kadar süt ne olacak?” diye sora-
cak oldu.
“Jones bazen yemimize süt katardı,” dedi tavuklar-
dan biri.
Bunun üzerine, Napoleon, kovaların önüne geçerek"Sütü kafanıza takmayın, yoldaşlar!” diye bağırdı. “Gere-
ği yapılır, merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball
Yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri,
yoldaşlar! Hasat bizi bekler.”
Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldır-
maya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde, sütlerin or-
tadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi.

Hayvan Çiftliği, George OrwellHayvan Çiftliği, George Orwell
Zeynep Erdemir, Kargalar Meclisi'yi inceledi.
17 Mar 01:51 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ne kadar da mukemmel bir kurguydu oyleeeeee. Kitabi bi hevesle aldim fakat bir kac defa elime alip ilk iki uc bolumu okuduktan sonra devam edemeyip yarim biraktim. Uzerine bir kac kitap bitirdikten sonra ha gayret bu kitapta guzel seyler var okumalisin Zeynep diyerek tekrar basladim. Tam zamaninda okumusum. Aklimda baska bir kitabi okuma istegi olmadan tam olarak hazir bir sekilde bi basladim ki.. bi daha da birakamadim. Oyle surukleyici, oyle haraketli, heyecanin, gerilimin, ya simdi ne olacak sorularinin, planlarin hic bitmedigi efsane bi kitapti yaaaa!

Kaz Brekker bir efsane olarak kalacak hafizamda. Fici'da baslayip Buz Sarayi'nda heyecanina heyecan katan, tekrar Fici yakinlarinda son bulan bir masal gibiydi resmen. kitabin konusundan cok duydugum hayranligi anlatasim var.

Kerch'te bulunan ticaret konseyi uyelerinden biri olan Jan Van Eck, Kaz'i ayagina kadar getirip, ona grishalarin guclerini sira disi sekilde etkileyen " jurda parem" ilacının - yada iksirinin - uretisici olarak bilinen ve Buz Sarayinda tutulan Bo Yul-Bayur u, sadece ticari amac ve tum "iyi niyetiyle" bu ilaci uretmesini engellemek ve koruma altina almak amaciyla kacirmasini istemesi ile basliyor. Kaz ekibini topluyor, bu ekip; bir grisha, bir grisha avcisi, Kaz, Hayalet, bir keskin nisanci ve yikimcidan ibaret. Girilmesi imkansiz olan Buz Sarayi'na girip gorevi basariyla sonlandirdilar derken olanlar oluyor ve kitap cok can alici bir yerde bitiyor.

Kaz, Inej, Nina, Matthias, Jesper, Wylan ... alti super kahraman. tabi onlari "Bir kötürüm ve pesinde bir avuç kostümlü cocuk." Olarak tanimlayanlar da var. Brekker in kurnaz ve guclu bir hirsiz oldugu gercegini bazen gormezden gelebiliyorlar. Ay ne guzel kitapti yaaaaa.

Bir alıntı birakayim bari buraya,

"Vay adi herif," dedi bir saniye sonra.
"Ne oldu patron?"
Rollins kostegini kaldırdı. Zincirin ucunda elmas işlemeli saatin yerinde bir turp asiliydi. "O küçük fare..." Sonra aklına bir fikir geldi. Cüzdanını yokladı. Gitmişti. Kravat ignesi, uğur getirmesi icin taktığı Kael kolyesi ve ayakkabılarındaki altın tokalar da. Rollins dişlerindeki dolguları da kontrol etme isteği duydu.

Sinan Tütüncüler, Ağaçkakan'ı inceledi.
 16 Mar 00:00 · Kitabı okudu · 11 günde · Beğendi · 7/10 puan

Okuduğunuz bir kitapta, sık sık ana konudan sapıp farklı yönlere gittiğinizi ve ana yörüngeye dönmekte zorlandığınızı hissettiğinizde kitaptan yorulmaya başlayabilirsiniz. Ama saptığınız her bir yön başlı başına bir verimli arazi ise kitaba bakışınız değişir. Tom Robbins’in kitapları biraz bu özellikte kitaplardandır. Sık sık ana güzergâhtan saparsınız, ama ana hikâyeden kopmak size hiç de sıkıcı gelmeyebilir. Aslında romanı hikâyeden ayıran temel özelliğin bu olduğu da söylenebilir. Roman dallanıp budaklanan bir ağaçtır. Bazen ucu sadece gökyüzüne açılan bir ince dalı takip eder ama bir süre sonra ana gövdeye dönersiniz. Hikâye ise yapısının çoğu gövdeden oluşan ve çok fazla dallanıp budaklanmamış olan bir fidandır.

Tom Robbins’ten, yıllar önce okuduğum “Parfümün Dansı” ve henüz yeni bitirdiğim “Ağaçkakan” kitaplarından edindiğim izlenim çok zeki ve yaratıcı bir yazar olduğu. Zekiliği sadece hikâyenin parlaklığından kaynaklanmıyor. Kelimeler ve cümleler de zekâsını çok iyi yansıtıyor. Zeki bir yazarı, hele bir de mizahi bir dile sahip ise okumak büyük bir keyif. Ama bu keyfin, kolay bir okumadan kaynaklandığı da söylenemez. Aynen, bisiklet sürmeyi, dört işlemi yapmayı öğrendikten sonra alınan bir keyif gibi bir şey. İmkânsız ve aşılamayacağı düşünülen bir eşiği aştıktan sonra alınan bir tattan bahsediyorum.

Tom Robbins uzun süre ara verdiğim yazarlardan oldu. “Parfümün Dansı”nı ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum bile. Kitabın Türkiye’de ilk basımı 1995’de olmuş. Romanı ilk yayınlandığı yıllarda da okumuş olabilirim, 2000’li yılların başlarında da. Ancak şu anda kitaplığımda bulunmadığına göre, 1995-1999 aralığında İstanbul’daki öğrencilik yıllarında okumuş olma olasılığım daha yüksek gibi görünüyor. Çok klişe bir ifade olsa da tekrarlamaktan çekinmeyeceğim üzere, son derece inanılmaz keyifli bir romandı. O günden beridir, okuduğum ve en beğendiğim romanlar listesinin ilk başlarına “Parfümün Dansı”nı eklemişimdir. Yakın bir zamanda bir sohbet esnasında bir kez daha bu romanın adı geçtiğinde zihnime birkaç soru takıldı durdu; Benim bu kadar çok beğendiğim bir romanın yazarı başka güzel eserler vermiş olmaz mı? Neden yazarın diğer kitaplarını okumak konusunda bu kadar eksik kaldım? Bu soruların ardından Tom Robbins’in yeni bir kitabını okuma listeme eklemem kaçınılmaz oldu ve “Ağaçkakan”ı bu sebeple okumaya başladım.

Tom Robbins, romanlarını belirli imgeler üzerine kuruyor. Ağaçkakan’da öne çıkan imgeler kızıl saç, piramitler ve ay. Romanda, güneş insanları ve ay insanları gibi ayrımlar geliştiriyor ve kızıl saçlıların dünya üzerindeki gizli görevlerine odaklanıyor. Roman, kitabın arka sayfasındaki tanıtım yazısından da anlaşılacağı üzere bir aşk romanı. Ama Tom Robbins’in sıradan bir aşk romanı yazması beklenemezdi elbette. Romanın ana karakterleri, devrik bir kralın, kendisini hala prenses kabul eden kızı ile bir kanun kaçağı. Devrik kral ve eşinin ABD’de, Seattle’daki evleri ve onların düzenli olarak CIA tarafından takibi başlı başına ilgi çekici bir hikâye aslen. Ancak cinsel bağımlılık problemi olan prensesin ergenlik dönemi gelişimi, erkeklerle ilişkisi ve ardından olgunlaşma girişimlerinin neticesinde bir kanun kaçağının felsefi rüzgârına kapılması elbette romanın en baskın hikâyesini oluşturuyor.

Ağaçkakan lakaplı kanun kaçağı, her bir diyalogunda, dünyayı yeniden yorumluyor. Kanun kaçakçılığını ifade edişi de bunu açıklıyor; “Kanun kaçakları, hayatın süpermarketindeki konserve açacaklarıdır”. Ama belki de daha derin bir tarifi şu olabilir; “Kanun kaçakları toplumun üyesi değildir. Fakat toplum için önemli olabilirler. Şairler rüyalarımızı hatırlar, kanun kaçakları onları oynar.”
Prenses Leigh-Cheri’nin kanun kaçağı ile, kendi konumunun ona dünyevi bir sorumluluk yüklediğini fark ettiği bir zaman diliminde karşılaşıyor. Bu zamanlamanın, aşk ateşinin alevlenmesinde etkili olduğu bir gerçek. Ama romanın zaman zaman erotik, hatta pornografik öğelerinin de bu aşk ateşine kucak dolusu odun taşıdığı da başka bir gerçek.

Romanın üzerine yoğunlaştığı nesnelerden birisi, bir Camel sigarası paketi. Prensesin, cezaevine düşen sevgilisi ile aynı şartlarda yaşamaya çalışarak, kendisini bir çatı katı odasına kilitlediğinde tüm dikkati bu sigara paketine odaklanıyor. Ve biz okurlar da, bir sigara paketinden ne anlamlar üretilebileceğine hayretler içinde tanık oluyoruz.

Ayrıca sigara kullanmayan ve kullanılmasından çok hoşlanmayan birisi olarak, romanda sigara içmeye oldukça ikna edici bir metne rastladığımı söyleyebilirim; “Dört elementten üçü tüm yaratıklar tarafından paylaşılır ama ateş yalnızca insanoğluna bağışlanmış bir hediyedir. Ateşe, canımız o anda yanmadan en çok sigara içerek yakın olabiliriz. Sigara içen herkes, tanrıların ateşini çalıp evine götüren Prometheus’un cisimleşmiş halidir. Güneşin gücünü elde etmek, cehennemi etkisi kılmak, o ilk kıvılcımla özdeşleşmek, yanardağın iliğini emmek için sigara içeriz. Peşinde olduğumuz tütün değil, ateştir. Sigara içerken bir çeşit ateş dansını, yıldırım kadar eski bir ritüeli icra ederiz”

Ama Tom Robbins, bu güçlü ikna edici metnin panzehirini de yine kendisi geliştiriyor; “Sigara içen kişinin akciğeri, ateş tanrısına kurban edilmiş çıplak bir bakiredir.”

Kitap okumak emek ve çaba ister. Beyin hücrelerinin alınteri dökmesi gerekir. Tom Robbins’in romanları bu çabayı talep eden romanlardan. Bir miktar zorlanmayı göze almak gerekiyor. Ama pedala birkaç kez basıp, gidonu doğru tutmaya başladıktan sonra, bisiklet sürmeyi öğrenmenin keyfine benzer bir keyif alacağınızdan şüpheniz olmasın.

Beyza, bir alıntı ekledi.
15 Mar 23:02 · Kitabı okuyor

Walter Winkelmann'in "Okur Deyince" denemesinden
Bu anlamda bir okuma iki insan ruhunun en yakın teması demektir. Okuyucu "güzel"in yetiştirici etkisi altında dünya üzerine bilgisini artırmak ve derinleştirmek amacıyla yanar. Fikirlerinde yanılmadığını görür. Çevresindeki insanlarda bulamadığı anlayış, olgunluk ve avunmayı kitaplarda bulur. Kendini tartar, kişiliğini ve kaderini tanır.

Eleştirel Okuma, Emin Özdemir (Sayfa 35 - Bilgi yayınevi)Eleştirel Okuma, Emin Özdemir (Sayfa 35 - Bilgi yayınevi)
Rabia, Günübirlik Hayatlar'ı inceledi.
15 Mar 22:53 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 8/10 puan

Irvin Yalom'dan okuduğum ilk kitap gerçek psikoterapi öykülerini derlediği "Günübirlik Hayatlar" oldu. Kitaptaki öykülerde neredeyse her hasta yazara falanca kitabının hayatındaki etkisinden bahsediyor, tabii ki bende de onlara karşı bir merak uyandı. Yani öncelikle, Yalom okumaları yapmayı düşünenler için bu kitabı son sıralara koymalarını tavsiye edebilirim.

Ben de geleceğin psikologlarından biriyim. Şu an ingilizce hazırlık okuduğum için henüz alanıma dair hiçbir eğitimim yok, zaten bu yüzden arkadaşım bölümden önce farklı vakalar görmek için okumamı önerdi. Açıkçası biraz teorik bilgi edindikten sonra okumayı tercih ederdim. Bir hasta terapi için geliyor, "Vay canına, epey ilginç bi ruh hali, acaba bunu nasıl atlattı?!" diye düşünüyorum ama öyküler sonuçlanmıyor. Irvin Yalom epey edebi bir dille vakaları anlatmayı istediği yerde kesiyor, pek çok hastanın akıbeti belli olmuyor, ben de "Eee ne oldu şimdi???" diye düşünüyorum. Elimdekinin akademik bir eser olmadığının bilincindeyim, bu yüzden de bu konuda şikayet etmeye pek hakkım yok sanırım. Yine de siz bir an önce işini öğrenmek için sabırsızlanan ufak bir öğrencinin heyecanı diyip hoş görün. :))

Bunun dışında gerçekten güzel şeyler kattığını kabul etmeliyim, her ne kadar içinde kurgusal kısımlar olsa da genel olarak gerçek problemleri; varoluşla, ölümle, yaşamakla ilgili olayları okumak ve bunların üzerine düşünmek çok motive etti beni. Özellikle 60 yaşındaki bir kadının terapisi sırasında 13 yaşındaki halini anlatıyor olması, insanın geçmişi ve geleceği arasındaki o akıl almaz dengeyi daha çok düşünmeme sebep oldu. Galiba bununla ilgili hep şaşırmaya ve düşünmeye de devam edeceğim. :)

En çok da bu işin sadece bir "iş" olmadığını görmeyi sevdim okurken. Yalom bir hastasının sorununu anlamak için evine gidip gözlem yapıyor; başka bir hastasına yardımcı olması için önereceği kitapları kendi de okuyor, alıntılar seçiyor; onların başarılarının yanında ölümleriyle bile yüzleşiyor bazen. Asla sınırları yok psikolog/psikiyatrist olmanın çünkü söz konusu olan insan. Bu gerçeği başından beri biliyordum zaten ama ciddiyeti biraz daha oturdu kafama sanırım.

Benim için gerçekten keyifli ve verimli bir okuma oldu. İnşallah birkaç yıl sonra alanıma hakim bir şekilde tekrar okumak ve öyküleri bilgi sahibi olarak gözden geçirmek istiyorum. O zaman güncellenmiş bir incelemede görüşürüz. :))