• Daha önce yaklaşık 40 GB'lık dergi arşivini yine buradan paylaşmıştım (şurada: #27907752 ). Şimdi de meraklısına, ilgilisine ve sevenine yakın boyutta II. Abdülhamid Han'a dair arşiv-belge-doküman-tez-makale paylaşayım. En azından benim kendisine olan ünsiyetim bilenler için malumdur.

  Bunu da on kişiye göndermeyip kendiniz faydalanabilirsiniz ama siz yine de elden ele ulaştırın :).

  https://yadi.sk/d/QTjFdUF33SfP7W

  Abdülhamit Kırmız - Abdülhamid'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi (1895-1908).pdf
  Abdülhamid Han'ın Fotoğraf Arşivi.pdf
  Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu - Dedem Abdülhamid Han.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 1. Cilt.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 2. Cilt.pdf
  Azmi Özcan - Abdülhamid ve Hilafet.pdf
  Bayram Kodaman - Abdulhamid Devri Eğirim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası.pdf
  Belgelerle II.Abdülhamid Dönemi.pdf
  Cemal Kutay - Prens Sebahattin Bey, Sultan II.Abdülhamid, İttihat Terakki.pdf
  Cemil Koçak - 2. Abdullhamid_in Mirası.pdf
  Cevdet Kudret - Abdülhamit Devrinde Sansür.pdf
  Faiz Demiroğlu - Abdülhamide Verilen Jurnaller (50 Yıldır Neşredilmeyen Vesikalar).pdf
  Fatmagül Demirel - Abdulhamid Doneminde Sansur.pdf
  François Georgeon - Sultan Abdülhamid.pdf
  II .Abdülhamid Dönemi Türk Edebiyatı.pdf
  II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul.pdf
  Mehmet Aydın - Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış: İkinci Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları.pdf
  Mehmet Hocaoğlu - Abdulhamit Han'ın Muhtıraları Belgeler.pdf
  Michel de Grece - II. Abdülhamit Yıldız Sürgünü (trc. Derman Bayladı).pdf
  Mim Kemal Oke - Saraydaki Casus.pdf
  Modhakirat - Sultan Abdülhamid (Arapça).pdf
  Mustafa Armağan - Abdülhamidin Kurtlarla Dansı.pdf
  Mustafa Müftüoulu - Abdülhamid Kızıl Sultan mı cilt 1.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan Abdülhamit Han.pdf
  Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu - İlân-ı Hürriyet ve Sultan II.ci Abdülhamit Han.pdf
  Orhan Koloğlu - Abdülhamid Gerçeği.pdf
  Selim Deringil - İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid (1876-1909).pdf
  Sempozyum - Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 İstanbul.pdf
  Sultan Abdülhamid - Siyasi Hatıratım.pdf
  Uğur Çelik - 2.Abdülhamit İttihat Terakki Mukayesesi.pdf
  Vasfi Şensözen - Osmanoğullarının Varlıkları ve II. Abdülhamidin Emlaki.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Abdülhamidin İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Belgelerle Abdülhamit Dönemi.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - II. Abdülhamid'in İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İlber Ortaylı - İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu.pdf
  İlkay Yilmaz - Serseri Anarşist ve Fesadın Peşinde: II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Tezkereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları.pdf
  İsmail Çolak - Son İmparator Abülhamit Han'ın Gizemli Dünyası.pdf
  İsmet Bozdağ - Sultan Abdulhamidin Hatira Defteri.pdf
  İzi Karakaş Özbayrak - II. Abdülhamit Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaları (1876-1909).pdf
  Şadiye Osmanoglu - Babam Abdulhamid Saray ve Sürgün Yıllları.pdf
  Şadiye Osmanoğlu - Babam Abdülhamid, Saray ve Sürgün Yılları.pdf
  Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi - Senûsîler ve Sultan Abdülhamid (haz. İsmail Cömert).pdf
 • Malesef şiddet son dönemde ön plana çıkan bir durum peki anlık öfkeyi bastırmak için ne yapmalıyız???
 • 12
  Gökte ulu bir belirti göründü. Güneşi kuşanmış bir kadın, ayaklarının altında ay. Başında on iki yıldızdan bir taç. 2 Karnında çocuk taşıyor, doğum sancılarıyla kıvranarak bağırıyor. 3 Sonra gökte başka bir belirti göründü. Baktım, kocaman bir ejder; al renkli, yedi başlı, on boynuzlu. Yedi başında krallık simgesi yedi bağ var. 4 Kuyruğu gökteki yıldızların üçte birini ardından sürükleyerek yeryüzüne fırlattı. Ejder, doğurması yakın olan kadının yanına dikildi. Amacı çocuk doğar doğmaz onu yutmaktı. 5 Kadın bir erkek çocuk doğurdu; tüm ulusları demir asayla güdecek olan bir oğul. Kadının çocuğu Tanrı'ya ve O'nun tahtına götürüldü. 6 Kadın çöle kaçtı. Orada Tanrı tarafından ona bir yer hazırlanmıştır. Kendisini bin iki yüz altmış gün orada besleyecekler. 7 Ardından gökte savaş oldu. Mikael ile melekleri ejdere karşı savaştı. Ejder de melekleriyle birarada savaştı. 8 Ama ejder üstün gelemedi. Artık gökte barınabilecekleri bir yer kalmadı. 9 Koca ejder aşağı fırlatıldı. Tüm yeryüzünü kandıran, adı iblis ve şeytan olan şu eski zamanın yılanı yeryüzüne fırlatıldı. Melekleri de kendisiyle birlikte fırlatıldı. 10 Gökte gür bir ses duydum. Şöyle diyordu: "Artık kurtarış, güç ve hükümranlığın Tanrımız'a geçtiği an geldi. Yetki de Mesih'inin oldu. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı aşağı fırlatıldı. Tanrımız'ın katında gece gündüz onları suçlayan.. 11 Kuzu'nun kanıyla ve tanıklık ettikleri sözle onu yendiler, çünkü ölüme dek canlarını sevmediler. 12 Öyleyse, ey gökler ve orada yaşayanlar, mutlu olun. Yeryüzünün de, denizlerin de vay başına! Çünkü iblis, vaktinin kısıtlı olduğunu bilerek kudurgan öfkeyle sizlere geldi." 13 Ejder yeryüzüne fırlatıldığını görünce, oğul doğuran kadına saldırıya kalktı. 14 Ama çölde kendisi için atanan yere uçsun diye kadına büyük kartalın iki kanadı verildi. Orada ejderden uzak, üç buçuk yıl beslenecek. 15 O koca yılan kadını su taşkınında boğmak için onun ardından ağzını açtı, ırmak gibi su fışkırttı. 16 Ama yer kadının yardımına koştu. Toprak ağzını açtı, ejderin ağzından fışkırttığı ırmağı yutuverdi. 17 Ejder kadına karşı öfkeyle doldu, onun geri kalan soyuyla savaşmak için çıktı. Bunlar Tanrı buyruklarını tutan ve İsa'nın tanıklığını taşıyanlardır. 18 Ejder denizin kıyısında, kumun üstünde dikildi.
  İncil — Thomas Cosmades
 • “ İnsanın ömrü herhalde bu yüzden uzun, bir halt ettiğinden değil, ne halt olduğunu on-on beş senede bir anlamasından. “
 • Kütüphaneleri on yıldan fazla bir süre aşındırmış , görüşlerimi bini aşkın sayfaya not etmiş , yazmış , olgunlaştırmıştım. Bilgisayarımın parıltıları karşısında kendimi günlük yaşamımın somut yalnızlığına ve düşünce dünyasının tümüyle soyut büyüklüğüne terk etmiştim.
 • Toprak herkesten çok askerin yardımcısıdır. Asker toprağa sarıldı, uzun uzun, deli gibi, onu kucakladı, ateş karşısında ecel terleri dökerek yüzünü, kollarını, bacaklarını onun içine soktu mu, o zaman toprak askerin biricik dostu ağabeysi, annesi olur; asker korkularını, feryatlarını toprağın sessizliğine esenliğine inler; toprak bu korkuları, bu feryatları alır; askere yeniden, onu on saniyeliğine koşturacak bir dirilik verir, sonra askeri yine tutar, bazen bu tutuşu ebedi olur. Toprak, toprak, toprak!
  Erich Maria Remarque
  Sayfa 36 - Varlık yayınları/epub