Fatih Beyazkaya, Moğolların Gizli Tarihi'yi inceledi.
18 Mar 21:18 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Türkler ve Moğollar arasındaki en büyük fark Moğollar da merhamet denen aşağılık duygunun olmamasıdır. Çingiss Khan'ın doğumundan ölümüne kadar geçen süreci kişilerin ağzından anlatmış adeta yaşıyorsunuz o zamanları. Yeri geliyor Çengiss adaleti ile ön plana çıkarken bazen de vermiş olduğu şiddet kararları ile adını unutulmaz kılıyor. Her ne olursa olsun adaletinden ödün vermeyip, Yasalarını yazdırmıştır. Orta Asya'nın güvenliğini, kaos içinde olan diyarları ele geçirerek sağlıyor. Kitapta genel olarak etrafındaki insanlarla olan diyalogları ile Tarihi olaylar anlatılıyor.

Doğanay, bir alıntı ekledi.
18 Mar 16:01 · İnceledi

25 üyeye ulaşmış olan AB, ikinci dalga genişleme ile katılacak aday ülkelerin eklenmesiyle kıt‘asal bir jeopolitiğe erişecektir. AB nihaî büyüklüğüne ulaştığında 10.400.000 km2 olan Avrupa’nın yaklaşık %70’i AB üyesi olmuş olacaktır. Bu son genişleme ile AB, dünyanın dördüncü büyük coğrafyasına sahip coğrafî bütünlüğü hâline gelecektir. Bu coğrafyanın demografik yapılanmasına baktığımız zaman, ikinci genişleme sonucunda bugünkü sayılar ile 482.994.437’e ulaşacağını görmekteyiz. Bu geniş coğrafyaya yayılan, dünyanın en kaliteli nüfuslarının birisine, belki de en kalitelisine ve dünyanın en büyük GSMH’na sahip olan AB’nin 2010’dan sonraki temel hedefi yayılmak değil, mevcut yapı üzerinde derinleşmek olacaktır. AB açısından hızlı sayılabilecek olan bu genişleme sürecinden sonra gerekli olan süreç, “kurumların istikrara kavuşması süreci” olarak da adlandırılabilir. Çoğu eski birer sosyalist ülke olan yeni katılımcıların getireceği sorunlar yanında Brüksel, AB’nin ortak siyasal iradesini oluşturmak için belirli bir süreye ihtiyaç duyacaktır. Çünkü, toprakların genişliği, kaliteli nüfus ve ekonomi, önemli millî güç unsurları olmak ile birlikte bunların toplamı AB’yi kendiliğinden siyasal ve askerî cücelikten kurtarıp, süper güç olma yoluna sokmayacaktır. AB’nin nesnel güç unsurlarına uygun bir siyasal irade oluşturabilmesi gerekmektedir ki, bunun için kurumsal derinleşme sürecinin yaşanması kaçınılmazdır. Bu süreç içinde Türkiye’nin AB’ye girmesi demek, AB’nin jeopolitiğinin kökten değişmesi, kıt‘asal jeopolitikten ayrılarak AB’yi küresel angajmana zorlayan yeni bir jeopolitiğe kayması demektir. Yani AB bir anda Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Basra Körfezi ile komşu hâle gelecek, bu bölgelerin sorunları ile ilgili tavır almak zorunda kalacaktır. AB böyle bir jeopolitiğe hazır değildir. Belki de hiçbir zaman hazır olamayacaktır. Bundan dolayı AB’nin en azından kendisini kıt‘asal jeopolitikte istikrara kavuşmuş hissetmeden, ki bahsettiğimiz süreç 2020- 2025’ler civarıdır, Anadolu coğrafyasını içine alması düşünülemez. Türkiye, ikinci genişlemesini yapmış ve onun sorunları ile boğuşan AB’ye nerede ise jeopolitik maliyetin ötesinde iki genişlemenin toplam maliyetine yakın bir politik, sosyal, kültürel ve ekonomik maliyet yükleyecektir. Nüfusu 70 milyona çıkmış bir Müslüman Türkiye’nin AB içinde Almanya’dan sonra en büyük karar alıcı olmasına, küçük bir Müslüman Bosna-Hersek yönetimine tahammül edemeyen Avrupa’nın tahammül etmesi pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca bu nüfusun AB’nin oldukça türdeş olan ve Hristiyan kültür geleneği üzerine oturan kültürel dokusunu Müslümanlık ile tahrip edeceği de ortadadır. Sosyal açıdan kendi içinde yüksek işsizlik sorunu ile mücadele eden AB’nin Türkiye’den gelecek bir iş gücü yükü ile boğuşmak istememesi de doğaldır. Üstelik, mevcut Gümrük Birliği Anlaşması AB’ye herhangi bir ekonomik maliyet yüklemeden hatta Türkiye’ye vermeye söz verdiği kredileri dahi vermeden, (AB’nin Akdeniz ülkelerine verdiği malî yardım ve kredilerin tutarı Türkiye’ye verdiklerinden daha Özetle, Türkiye çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye son on iki yılını, yoğun bir bunalım süreci içinde geçirmiştir ve bunalım hâlen sona ermiş değildir. Bunalım çok boyutlu ve yaşamın bütün alanlarını kapsayıcı bir niteliğe sahiptir. Türkiye, politik,ekonomik, sosyal, ahlâkî, kültürel, etnik ve askerî boyutları içeren bir krizden geçmektedir. Yaşanan kriz, devlet ve toplumsal yapıyı sarsmış, değerler sisteminde yıpranmalara neden olmuştur. Ancak kriz sadece son on iki yılı kapsamamaktadır. Yaşanan kriz, seksen yaşındaki Cumhuriyet'in son elli yılına yayılan, yapısal nitelik kazanan sürekli bir buhranın en ağır hâlidir. Bu krizin son yıllarda içinden geçtiğimiz aşamasının toplumumuzun bütün alanlarını ne kadar ağır yıprattığını; ülkemizin Vietnam ve Nikaragua kadar riskli bir ülke hâline gelmiş olması açık bir şekilde göstermektedir.
Krizin yarattığı en büyük tahribat, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarının beyinlerinde ve yüreklerinde meydana gelen tahribattır. İnsanımız, ülkesine, devletine, geleceğine ve kendisine olan güvenini yitirmektedir. Türk Devleti ve halkı bir irade zaafı süreci içerisindedir. Genel bir kötümserlik havası Türkiye’nin üzerini kaplamıştır. Mevcut siyasal elit, hemen hemen bütün unsurları ile Türkiye’nin sorunlarını kendi yetenekleri ile aşmaya muktedir bir ülke
olmadığı düşünce ve inancındadır. Türkiye’yi bir iç sömürge olarak gören ve 19. yüzyılda Hindistan’ı sömüren İngiliz seçkinleri gibi Türkiye’yi sömüren ve sömürülmesine alet olan çürümüş Türk siyasal seçkinleri, esasen krizin asıl sorumlularıdır. Öte yandan Türk iş adamı krizin ağırlığı altında ezilmiş, millî kimliği silikleşmiş, özgüvenini ve ülkesine olan güvenini yitirmiştir. Sorunların Türk siyasal eliti tarafından halledilemeyeceği inancı ile başka bir yönetici elit arayışı içine girmiş ve Avrupa Birliği’ni yeni yüksektir) ekonomik ilişkilerini nerede ise efendi-parya ilişkisi çerçevesinde sürdürmesini sağlamaktadır.
Netice olarak, AB’nin Türkiye’yi 2025’lerden önce içine alması pek mümkün görünmemektedir. Eğer 2025’lere kadar AB kendi içinde arzu ettiği ortak siyasal iradeyi oluşturabilir, süper güç olma yolunda bazı temel adımları atabilir ise, bu geçen süre içinde iyiden iyiye yıpratılan Anadolu’nun, -Türkiye’nin değil- AB’ye girme süreci belki başlayacaktır. Çünkü, Avrupa Anadolu’yu tarihsel olarak Avrupa’nın, Yunan’ın, Roma’nın coğrafî bir uzantısı olarak görmektedir. Ayrıca, süper güç olma iddiasını gerçekleştirme yolunda olan bir AB’nin artık kıt‘asal jeopolitiği terk ederek Orta Doğu, Basra Körfezi, Kafkasya ve Orta Asya ile komşu olması gerekmektedir. Bu arada 2025’e kadar AB dışında tutulan ancak sürekli yeni AB talepleri ile “reformlar” yapan Türkiye, enerjisini bu “reformların” ürettiği sosyal, politik sorunları aşmak için sonuna kadar harcayacaktır. AB dışında tutularak ama sürekli yeni umutlar ile oyalanacak olan Türkiye, bir etnik sorunlar yumağı, hatta cehennemine dönüşecektir. Modern Avrupa böyle bir politika izlemez, diyen Türk aydınları, Yugoslavya’nın dağılma tarihini ve Yugoslav iç savaşı sırasında AB üyesi ülkelerin politikalarını hatırlamalıdırlar.

Gelecek 1000 Yılda Da Buradayız, Ümit ÖzdağGelecek 1000 Yılda Da Buradayız, Ümit Özdağ
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
18 Mar 11:37 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Kazım Karabekir Paşa
"Biz burada İstiklal mücadelesi veriyoruz. Biz vatanımıza sahip çıkabilmek için on yıldır devamlı savaşıyoruz. Ne asker kaldı, ne silah, ne de para... Kadın, çocuk, yaşlı, yorgun milletimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hem de bizden kat be kat üstün düşmanlara karşı. Şimdi biz bu gayreti nasıl bölüp bir kısmını dışarıda tanıtım yapmaya ayırabiliriz? Katliam bir tarafa, bir de yayılmacılık isnadı yakıştırıyorlar bize, desenize!.. Yani, Orta Asya'yı Garplılar sömürünce 'medeniyet görevi' deniyor. Biz, onlar da kendi kaderlerini tayin etsinler, bağımsızlıklarına kavuşsunlar, deyince yayılmacılık oluyor. Dört bir taraftan düşmanla kuşatılmış Kars'taki vatandaşlarımız imha edilmesinler diye yurdumuz üzerinde yaptığımız meşru müdafaa hareketi sömürgecilik oluyor da dünyanın dört bir tarafından buraya asker çıkarmak barışçılık! Ah, bu ne çarpık ve rezil mantıktır!"

Duvardaki Kan, Mim Kemal Öke (Sayfa 232 - Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012.)Duvardaki Kan, Mim Kemal Öke (Sayfa 232 - Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012.)

Atalarımız zamanında orta Asya'dan çıkıp da ters yöne gitselerdi, şimdi Japon olurduk.

Nuri Pakdil- Dilimin Döndüğünce Sustum
Edebiyat dergisi, sanki dünyanın her yerine dağıtılıyormuş gibi, jenerikte şöyle bir duyuru yer alır: " Orta Doğu, Asya, Avrupa, Afrika ülkeleri için yıllığı 100 lira, Amerika için 150 lira."

Rıfat Ilgaz - Çocuklarım
Yoklama defterinden öğrenmedim sizi
Benim haylaz çocuklarım
Sınıfın en devamsızını
Bir sinema dönüşü tanıdım
Koltuğunda satılmamış gazeteler
Dumanlı bir salonda
Kendime göre karşılarken akşamı
Nane şekeri uzattı en tembeliniz
Götürmek istedi küfesinde
Elimdeki ıspanak demetini
En dalgını sınıfın
İsterken adam olmanızı
Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun
Palto ayakkabı yüzünden
Kiminiz limon satar Balıkpazarı'nda
Kiminiz Tahtakale'de çaycılık eder
Biz inceleyeduralım aç tavuk hesabı
Tereyağındaki vitamini
Ve kalorisini taze yumurtanın
Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta
Çevresini ölçtük dünyanın
Hesapladık yıldızların uzaklığını
Orta Asya'dan konuştuk
Laf kıtlığında
Neler düşünmedik birlikte
Burnumuzun dibindekini görmeden
Bulutlara mı karışmadık
Hazan rüzgarlarında dökülmüş
Hasta yapraklara mı üzülmedik
Serçelere mi acımadık kış günlerinde
Kendimizi unutarak

 https://youtu.be/9kOz88RU1m4

Zeron, bir alıntı ekledi.
 10 Mar 00:06 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Türklerin Türk adını alması;
''Çin yıllıklarında M.S. 6.yy'den sonra, Tu Kiu'lar denilen bir kavmin, Orta Asya'da kurmuş olduğu güçlü bir imparatorluktan söz etmesiyle belirir. Tu Kiu'lar tarihte, daha sonradan açıkça üstelenecekleri açıkça bir adla ortaya çıkan ilk Türk kavmidir.

Atatürk Öncesi Ve Sonrası Kültürel Değişim, Şerafettin Yamaner (Türklerin Türk adıyla ortaya çıkışı;)Atatürk Öncesi Ve Sonrası Kültürel Değişim, Şerafettin Yamaner (Türklerin Türk adıyla ortaya çıkışı;)
Sema Öztürk, bir alıntı ekledi.
09 Mar 21:49 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Osmanlı Türkleri, Orta Asya Türk imparatorluklarının bir devamı olarak gerek teşkilât ve gerekse siyaset alanında Anadolu'da bir deha fotoğrafı gösterirken kendi tarihlerinden asla kopmamışlardı. Onlar tarih kitaplarını okurlar, atalarına ait bilgileri üst üste koyarak yeni politikalar geliştirirler ve bu sayede savaş meydanlarında olduğu kadar kültür sahalarında da yüksek bir medeniyet teşekkülünü sağlarlardı. Onlardaki bu tarih zevki ve kültürünün kökenleri çok eskilere dayanırdı.

Tavan Arası, İskender Pala (Sayfa 226)Tavan Arası, İskender Pala (Sayfa 226)
mikail çetinkaya, bir alıntı ekledi.
09 Mar 03:09 · Kitabı okudu · Beğendi

''Türkiye'nin fiili istikametinin halihazırda Batı dünyasının kendisine dayatması doğrultusunda seyrettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Böylece Türkiye haiz olduğu laik rejimi, sözde serbest piyasa ekonomisi ve demokrasisi ile Orta Asya Müslüman Türk devletlerine örnek olmaya sürüklenmektedir. Türkiye de, bu örnek teşkil etme rolünü canla başla benimsemekte, dahası bu rolü üstlenmezse 'İslam Fundamantalizmi' nin etkili olabileceği tehdidiyle kendini öncelik verilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti, Rasim Özdenören (Sayfa 109 - İz Yayıncılık)Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti, Rasim Özdenören (Sayfa 109 - İz Yayıncılık)
emre saydam, 1984 inceledi.
07 Mar 20:28 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

Daha önce "Hayvan Çiftliği" adlı kitabını okuyup yorumlamıştım. İki kitabın ortak noktası, gerçek dışı gibi gösterilen olaylar, kişiler veya dünyalar üzerinden tarihteki ve günümüzdeki önemli meselelere değiniliyor olunması. 1984 kitabı distopya olarak niteleniyor olsa da benim gözümde gelecekte yaşanması muhtemel karanlık günlerden ziyade günümüzdeki egemenlik anlayışını ve buna bağlı oluşan toplumsal yapıyı fazlasıyla yansıtıyor. Kitapla ilgili okuduğum bazı yorumlarda, kitapta bahsedilen durumların ileride gerçekleşme olasılığından bahsediliyorken, ben şuan yaşandığını düşünüyorum. Zaten kendisi de bununla ilgili, "Kitapta anlattığım toplumun bir gün mutlaka gerçek olacağına inandığımı söyleyemesem de, ona benzer bir toplumun gerçek olabileceğine inandığımı söyleyebilirim" demiştir.
Ağır koşullarda çalışmaktan, boğaz kavgasından, komşularla didişmekten, sinema, futbol, bira ve en önemlisi de kumar yüzünden kafalarını çalıştırmaya fırsat bulamıyorlardı.
Orwell'ın yarattığı dünyada, Avrasya, Doğu Asya ve Okyanusya olmak üzere, sürekli bir egemenlik mücadelesi içerisinde olan üç büyük devletten bahsediliyor. Her devletin bir takım kendine has yapısı ve toplum özellikleri olduğundan bahsedilse de hepsinde aynı baskıcı rejimler uygulanıyor ve düşünen bireylerin meydana gelmesi engelleniyor. Tek doğrunun partinin söyledikleri olduğu telkin ediliyor insanlara ve evlerine konulan ekranlar aracılığıyla her hareketleri gözetim altında tutuluyor. Parti, kişinin tek bir jest veya mimiğinde dahi tehdit sezip onu göz altına alabiliyor.
1984 kitabında yer alan ülkeler ve sınırları.
Burada olduğu gibi Avrasya'da da, Doğu Asya'da da gözyüzünün herkes için bir olması ne kadar tuhaftı. O göğün altındaki insanlar da birbirlerine çok benziyorlardı; her yerde, yeryüzünün dört bir yöresinde, birbirlerinin varlığından habersiz, aralarına nefret ve yalan duvarları girmiş, ama yine de birbirinin aynı olan; düşünmeyi hiçbir zaman öğrenmedikleri halde, bir gün dünyayı altüst edebilecek gücü yüreklerinde, içlerinde, kaslarında biriktirmekte olan yüz milyonlarca insan yaşıyordu.
Kahramanımız Winston, aynı düzenin sürüp gittiği Okyanusya ülkesinde "dış parti üyesi" olarak yaşam sürüyor. Okyanusya, "Büyük Birader" olarak bilinen ve gerçek olup olmadığı konusunda dahi çeşitli kuşkular bulunan bir kişi tarafından idare ediliyor. Winston ve toplumun diğer üyeleri kafalarını çevirdikleri her yerde onun bakışlarıyla karşılaşıyorlar. İnsanlara bu yolla "sizi her yerde izliyoruz, bizden kaçamazsınız" algısı dayatılmaya çalışılıyor. Kitabı okuyanlar olarak bizler, bu dünyayı Winstonun gördükleri, düşünceleri ve yaşadığı olaylar vasıtasıyla tanıyoruz. Tanıyoruz demek biraz eksik kalıyor, çünkü tasvirler öylesine kuvvetli ki, adeta sizi de içine çekiyor. Aynı karamsarlığı ve gerginliği yaşıyorsunuz okurken.
Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar, ama başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler.
Okyanusya ülkesinde, partinin insanlara dayattığı pek çok ilke ve düşünme sistemi var. Bunlardan en önemli iki tanesi, insanların sadece partinin istediği şeyleri söylemesini ve düşünmesini sağlayacak olan "Yenisöylem" adı verilen bir dil ile partinin mantıksız söylemlerinde dahi kesinlikle haklı olduğunu insanlara kabul ettiren "Çiftdüşün" ilkesi. Toplum en alt tabaka olan "Proleterler" ile "Parti üyeleri" olarak temelde ikiye ayrılıyor. Parti üyeleri de iç ve dış olarak kendi içinde bölünüyor. İç parti üyeleri bu düzeni işleten üst kademe kişilerden oluşurken, dış parti üyeleri ise bir nevi orta sınıfı temsil eden, partinin ayak işlerini yerine getiren ve her adımları izlenen, tüm bu kurallara kayıtsız şartsız uymak zorunda olan kişilerden oluşuyor.
Sözlüğü tamamladığımızda, senin gibilerin dili yeni baştan öğrenmeleri gerekecek. Bana öyle geliyor ki, sizler asıl işimizin yeni sözcükler icat etmek olduğunu sanıyorsunuz. Oysa ilgisi yok! Sözcükleri yok ediyoruz; her gün onlarcasını, yüzlercesini ortadan kaldırıyoruz.
Winston da bir dış parti üyesi olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek zorunda. İçten içe bu sisteme karşı isyan etmek istiyor olsa da etrafında kurulan baskı unsurları bunu yapmasına fırsat tanımıyor ve o da kendince, onu izleyen ekrandan gizli günlük tutmaya çalışarak içindeki nefreti oraya kusmaya çalışıyor. Zamanla güvenebileceği insanlar arıyor ve isyan girişimini farklı boyutlara taşıyor. Fakat bu toplumsal bir kalkışmadan ziyade bireysel bir isyandan ibaret. Kitap boyunca Winston'un sonunun ne olacağını, tanıştığı insanların ne kadar güvenilir olduklarını ve bu işin nereye varacağını sorguluyorsunuz. Bunun yanında günümüz politik ve toplumsal anlayışıyla ilgili yapabileceğiniz çok fazla çıkarım var.
Özgürlük, iki kere iki dört eder diyebilmektir. Buna izin verilirse, arkası gelir.
Kitapta, Partinin koyduğu katı kuralların yalnızca bireysel olarak aşılmaya çalışılması ve yoğun olarak cinsellik yasağı üzerinde duruluyor olması bana biraz sıkıcı gelse de genel anlamda güzel bir kitaptı. Ben daha aksiyonlu, inişli çıkışlı, özgürlük yolunda mücadele verilen bir kitap beklerken, okudukça bahsettiğim karamsar havanın içerisine gömüldüm diyebilirim. Ayrıca, Orwell'ın ifade ettiği gibi aynısını yaşıyor olmasak da kesinlikle kitapta bahsi geçen durumların benzerini yaşadığımız gerçeğinin farkına vardım. Dünyadaki büyük devletler etrafında kümelenen küçük devletler ve belirli noktalarda ekonomik çıkarlar doğrultusunda başlatılan savaşlar, toplumların çeşitli araçlar vasıtasıyla düşünmeyi terk etmesi ve sadece söylenenlere inanması, ne yapılırsa yapılsın bu düzenin değişmeyeceği algısının hakim olması yaşadığımız düzenle 1984 kitabında anlatılan dünya arasındaki benzerliklerden başlıcaları.
Tarih durdu. Parti'nin her zaman haklı olduğu sonsuz bir şimdiden başka bir şey yok
Tüm bunlar göz önüne alındığında ve özellikle kişisel beklentilerimi de bir tarafa koyduğumda kesinlikle çok iyi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca biri 1956 senesinde BBC tarafından yayınlanmış bir diğeri de 1984 senesinde yayınlanmış olan iki adet filmi de var. Ben kitabını okuduğum için izlemeyi düşünmüyorum çünkü kendi hayal gücümde nasılsa öyle kalmasını istiyorum kişilerin ve sahnelerin. Filmlerin nasıl olduğu konusunda pek fikrim yok ama kitabı okuyamayacak olanlar için güzel bir alternatif olabilir. Yine de yorumlarda incelediğim kadarıyla hem eski film olması hem de kitaptakileri iyi yansıtamamış olması nedeniyle iyi bir film olarak gösterilmemiş, İMDB'de muhtemelen kitabın hatırına ortalama bir puan vermiş gibi duruyor.