Gerek.li Bilgi: TODAİE Nedir?
TODAİE veya Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1958 yılında 7163 sayılı Kanunla kurulmuş amme idaresi enstitüsüdür. Kamu yönetimi alanında İktisadi ve İdari Bilimler bölümleri mezunlarına yüksek lisans ve doktora seviyelerinde 1952 - 2018 yılları arasında hizmet vermiştir. Enstitünün Yüksek lisans programları Avrupa' da akredite edilen Türkiye' deki tek yüksek lisans programları olmuştur. Kişisel Not: Zamanında burada yüksek lisans yapabilmek için çok gayret göstermiş (daha sonrasında doktoraya da devam etmek istiyordum) lakin o dönemdeki şartlarım el vermediği için kendi şehrimde MBA yapma imkanı bulmuştum. Kimi neden ve nasıl rahatsız etti de kapatıldı bu güzel kurum anlamak mümkün değil. Tüm envanteri ve öğrencileri Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiş. Zaten üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programları mevcut ve devam edecek, bu kurumun işlevi devlet idaresine daha nitelikli bürokratlar yetiştirmekti, çok yazık olmuş...
Size sefil bir Orta Doğu halkı olduğunuzu, ülkenizin hasbelkader girdiği NATO hariç ortalama bir Afrika ülkesinden farklı olmadığını, halk olarak da Araplarla aynı olduğunuzu, Afganlar ve Pakistanlılarla da aranızda sadece bir miktar fark bulunduğunu öğreteceğim. Hiç şüpheniz olmasın.
Toynbee, benmerkezli olmaları nedeniyle, farklı şekillerde de olsa; sadece Batı tarihiyle ilgilenmeleri veya başka tarihleri Batı tarihiyle ilgili oldukları kadarıyla göz önünde tutmaları nedeniyle, ya da başka tarihleri sadece Batı tarihine uygulanabilir kategoriler vasıtasıyla düşünmeleri veya kendilerini tarihin dışında yer alan ve böylelikle de onu, sanki tarih bir ölçüde kendi Batı dünyalarında sona ermiş gibi değerlendirebileceklerini düşünmeleri dolayısıyla Batılı tarihçilerin yanlış yönde gittiklerine inanır.
Sayfa 198
Propagandayla yüklü bir atmosferle kuşatıldığımız şu günlerde bakış açısını belirleyen ilkeleri kendisine ve izleyicilerine açık ve kesin bir biçimde tanımlamak her araştırmacının vazifesidir.
Sayfa 177
Louis Massignon saf formülasyonların ve kategorilerin içine hapsedilemeyecek kadar zengin, çok karmaşık ve çok yönlü bir kişilikti. Bu insanın göze çarpan karakteri, bir sadakatler ağıydı: Kiliseye, ulusa, dostlara verilmiş söze, insan onuruna, gadre ve zulme uğrayanın davasına duyulan ve herkesin bildiği sadakatler ve hepsinden öte başkalarında çatışma veya çelişki konusu teşkil edebilecek şeyi uzlaştıran, her nerede olursa olsun kavradığı yerde ruha karşı dürüstlük ve içsel sadakat.
Sayfa 167
194 syf.
9/10 puan verdi
·
Beğendi
·
15 günde okudu
Kronolojik bir felsefe tarihi
Şükrü Günbulut’un Küçük Felsefe Tarihi isimli kitabının elimdeki baskı tarihi 1983. Kitap antik Yunan’dan başlayarak günümüze kadar felsefe tarihini özetlemiş. Antik Yunan ve Orta çağı özet geçip XIX. Yüzyıl felsefesine bağlanmış. Batı felsefesini, yapısalcılıkla bitirmiş ve bu konuya kitabın geneli içinde oldukça fazla yer ayırmış. Bir çok Batı felsefesi kitabından farklı olarak kitap Doğu felsefesini içermektedir. Doğu felsefesi içinde Hint, Çin ve İslam felsefelerine yer verilmiş. İslam felsefesi içinde çağdaş siyasal İslami akımlara da değinmiş. Kitap oldukça özet, dili de sade. Yazar kitabın önsözünde tanrı ve Allah arasında bir fark görmediğini bu yüzden kitap boyunca tanrı değil Allah kelimesini kullanacağını belirtmiş. Allah kelimesinin çoğulunu görmek Türk okuyucusu için alışıldık bir şey olmasa gerek. Açıkçası ben ilk kez karşılaştım ve girişte izah edilen Fransızcaya atıfı da yeterli bulmadım. Kitapta diğer felsefe kitaplarından farklı olarak çok sayıda çizelge ve grafik bulunuyor. Neredeyse tamamı Bordas Ansiklopedisi’nin Felsefe ve Dinler cildinden alınmış. Ekler kısmı ise kitaba çok büyük zenginlik kazandırmış. Bu derece kronolojik bir çizelgeye ulaşmak kolay sayılmaz. Yeni baskısında saydığım hususlar var mı bilmiyorum ama 1983 baskısı oldukça zengin. Giriş seviyesindeki kitabı felsefeye ilgi duyanlara tavsiye ederim.
Küçük Felsefe Tarihi
Küçük Felsefe TarihiŞükrü Günbulut · Maya Yayıncılık · 19838 okunma
Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi NÖROM Açıldı. YÖK girişimiyle Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin birlikte kurduğu Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NÖROM) açılışı yapıldı. Merkezde sağlık, mühendislik, robotik, yapay zeka, eğitim, temel ve sosyal bilimler alanlarında araştırmalar yürütülecek. #NÖROM
Özetle, Osmanlılar Orta Asya Türk Menşei bilinci içindeydiler. Ancak sonradan siyasi düşüncelerle Türkmenliğe karşı cephe almışlardır; özellikle saf bir Türkmen devleti olarak Doğu Anadolu'da rakip Akkoyunlu devleti yükselince, Osmanlı sarayı ve bürokrasisi Türkmen etnik menşei üzerine durmaz oldu.
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.