İntikam Üzerine
Bir kitapta Marat'ın davet edildiği bir yemekte hizmetçilerle oturtulduğunu okumuştum. Kitabın devamında, Marat'ın Fransız İhtilalinin en ateşli devrimcilerinden biri olmasını bu yaraya bağlamış yazar.

Bu tespitin hakikat payı oldukça yüksek zira pek çok ihtilalin nedeni, Napolyon'un da belirttiği üzere kibirden kaynaklıdır. Hakkının yendiğini düşünen bir topluluğun intikam ateşi yakılabilirse, o topluluk her şeyi gözü kara bir şekilde yapabilir; tarihe yeni bir şekil verebilir

Nitekim Fransız İhtilalinde de böyle olmuş; devrimciler, kendilerini acıdan bile azade kılacak bir hisle ateşe gitmişlerdir. Şüphesiz ki bu cesareti körükleyen şey intikam arzusundan başka bir şey değildir. İntikam insanı yaşama bağlayan bir histir.

Reform hareketinin Katoliklere, Nazi iktidarının Yahudilere, Sovyet İhtilalinin Çara duyulan öfke neticesi zuhur eden intikam arzusundan kaynaklı olması gibi pek çok kader bozucu hareketin altında aynı hisse rastlamamız garip değil. Aristo'nun da dediği gibi: öfkelenmek hoştur.

Bu his sadece medeniyetin teşekkülünde değil bireyin de varolma mücadelesinde oldukça kuvvetli bir önem arzeder. Şüphesiz ki tarihi şekillendirenler öfkeli gruplardır fakat bu grupları sevk ve idare eden öfkeli de bir birey vardır.

Uzun yaşayan insanlara bakacak olursak, pek çoğunun başka insanlara kin duyduğunu ve onlardan intikam alma arzusuyla yanıp tutuştuğunu görürüz. Bu insanlar küçük ya da büyük, muhakkak bir savaşın içerisindedirler. Sorunları çözülecek, savaşları bitecek olsa derhal ölürler.

Söylediğimin canlı bir örneği olan kemik kanserine yakalanmış yaşlı bir adamın on sene yaşayabileceğine dair iyimser inancını görünce şaşırmıştım.En büyük düşmanı olan kardeşine küfürler ederken dimdik ayakta duruyor; ve hakikaten on sene daha yaşayacak hissi uyandırıyordu.

Erdem öğretilerinde bu hislerin boş manasız ve dünyevi olduğuna dair çıkarımlarla karşılaşırız fakat bu görüşe katılmıyorum. Sebebi ise gerek bireyin gerekse de toplumun kaderini belirlemede çok önemli bir histir intikam: hatta kişinin varoluşu için bir araçtır diyebiliriz.

Az evvel bir arkadaşla şunu konuştuk; Şeytan kibirli davranıp başkaldırmasa onu sıradan bir melek olarak tanıyacaktık. Dünya ise, bir tek tez üzerinden ilerleyen zevksiz bir yer olacaktı. Ancak onun başkaldırısı büyük bir değişime neden oldu.

Şimdi kötü olarak anılsa da en azından ciddiye alınıyor, korkuluyor, her mecliste bahsi geçiyor. Ayrıca bir özgüven eksikliği var ki sürekli mağlup olacağı zikrediliyor. Artık Şeytan ciddiye alınıyor; itaat etmeyerek varolduğunu ispatladı ve varolmak için bir amaç kazandı.

Tabii ki bu bahsini ettiğim kötülük yolunu seçerek alınan intikamdır. Bir de erdemle alınan intikam var ki ona da değinmek isterim. Birgün gazetede bir adamın, başka bir adam yüzünden kendisini terk edip müflisleyen eski eşine maddi yardımda bulunduğunu okumuştum.

Bir diğer yoldan yapılsa da bu hareket neticesi adamın haz aldığını tahmin etmek zor değil. Hangi birimiz bu hikayenin bir benzeri ile bir Türk filminde karşılaşıp yakınlık duyduğumuz karakter adına mutlu olmadık?

Bir insanın yüzüne atılacak intikam tokadının vereceği hazzın düşüncesi, kendimizden bile beklemeyeceğimiz bir başarı sergilememize neden olabilir. Nitekim nice horgörülmüş çirkin insanın, başarı basamaklarını tırmanıp, insanlığa faydalı hizmetler vermesinin nedeni de budur.

O dışlanan, beğenilmeyen yokmuş gibi davranılan insanlar, varolduğunu erdemle, başarı ile ispatlamak isterler ve insanlığın bu kötü tutumundan erdem yolu ile intikam alırlar. İntikam arzusu, insanın sahip olduğu gücü katbekat artıran bir doping gibidir.

Şimdi bu floodu bir intikam hikayesi ile bitireceğim; büyük Yunan şair Paros'lu Arkhilokhos'un hikayesi. Lykambes isimli bir adam Arkhilokhos'u kızı Neoboule ile evlendireceğine söz verir. Fakat baba bir süre sonra sözünden döner.

Buna içerleyen ve intikam ateşiyle yanan Arkhilokhos babayı ve kızı hedef alan acı dizeler yazar. Bu utanca katlanamayan baba ve kız kendilerini asarak intihar ederler. Şimdi sırada Arkhilokhos'tan dizeler var

"Bildiğim bir tek şey vardır, ama büyük bir şey:
Bana edilen kötülüğün yaman olur karşılığı."
***

"Ah kalbim, çaresiz dertlerden şaşkına dönmüş kalbim,
kalk ayağa da ger göğsünü düşmanlarının karşısında
dikil de dimdik dur hasımlarının yanı başında;
ne alenen övün zaferlerinle, ne de evinde ağıt yak
uğrarsan yenilgiye, sevin sevinilecek zamanda,
kaçma aşırıya felaketlerden bunaldığında,
bil hangi devranın insanlara hükmettiğini."
***

"Çok oyun bilir tilki,
Kirpininse bildiği bir tane,
ama şahane."
***

"Ne geçti aklından Lykambes baba?
Kim bozdu senin kafanı?
Dengeli bir adamdın bugüne dek:
Artık hemşehrilerin alay ediyor seninle...
Büyük bir yemini çiğnedin,
inkar ettin tuzu ekmeği...
Düğün yemeğinden edildim, yüce Zeus
Ama ödeyecek o bana yaptıklarını"
***

"Ah! İsterdim sarsın kolları Neoboule'yi
Dala'yım bu ateşli tuluma
Karın karına gelelim, kalça kalçaya"

Bu kadar şiir yeter zahir. Son dize ise bir başka şairden gelsin. İşte intikam ateşiyle yanan Ovidius

"Bizim için barış, ben yaşadığım sürece,
kurtla kuzu arasındaki bilindik barış gibi olacak."

Saygılar.

N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 01:00 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bunları sana yazmamı rüyalarımda avcı tanrıça Phoebe,
Uyanıkken de Amor bana emretti.
Ben çoktan ikincisinin oklarıyla yaralandım,
Sen birincisinin oklarının seni incitmesinden sakın!

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Acı çeken beni esirge, ey süslü ok kılıfından hoşnut tanrıça,
artık bana iyileştirici kardeşinin yardımını sağla.
Onun ölüm nedenlerini kovması,
seninse tam tersine benim ölümümün nedeni olman senin için utanç vericidir.
Sen gölgeli bir pınarda yıkanmak isterken
Ben boş bulunup yüzümü senin yıkandığın yere mi çevirdim?
Ya da bütün tanrısal varlıklar arasında senin sunaklarını ihmal mi ettim;
yoksa anneniz benim annem tarafından mı hor görüldü?
Ama benim kesinlikle hiçbir suçum yok, sahte yeminleri okumanın
ve pek iyi şeylerden söz etmeyen bir şiir karşısında bilgili olmanın dışında.

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Mezar taşımda nefret duyulası neden yazdığında,
sen bu ya da buna benzer sözlerle tanınacaksın:
Demophoon, misafir olarak, onu seven Phillis’e ölümü getirdi;
o, bizzat kendi eliyle onun ölümünün sebebi oldu.

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:57 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ah zavallı ben! Aslında zorladığım şeyleri yapmanı istemiyorum
ve de benim sözlerimin aksine, yalvarıyorum, sen güçlü ol!
Yeter ki sen gel ve dalgalarla boğuşmaktan yorgun düşmüş kollarını boynuma
at!

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:31 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Uzakta bir ışık görür görmez, “İşte benim ateşim bu ışık içinde,” dedim,
"ve benim ışığım bu kıyılarda."

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Fakat nasıl da isterdim bu yazan ellerim yazmaktansa yüzsün ve beni sabırla tanıdık sulara taşısın. Aslında ellerim durgun denizde kulaçlar atsa daha iyi olurdu; ama şu anda da en azından duygularımın hizmetinde.

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sen bana gelecek bir acının işaretlerini verdiğin
ya da beni endişelendiren yeni bir söylenti olduğu için söylemiyorum bunları;
ama ben her şeyden korkuyorum.
Zaten kim endişe duymadan sevebilir ki?

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:27 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

En kısa sürede ardından gitmek için dua ettiğim bu mektup
seninle benim yerime gecelesin!

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
Dün 00:27 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Her ne kadar sen kendinle övünsen ve yaptığın cesurca işlerden bahsetsen de
yüzün sözlerinle çelişiyor.
Senin bedenin Mars’tan çok Venus’ünkine uyuyor: Savaşları bırak güçlü kimseler yapsın; sen, Paris, her zaman sev.
Söyle, senin yerine, övdüğün Hektor savaşsın:
Başka türlü bir savaş senin yeteneklerine layık.

Heroides, OvidiusHeroides, Ovidius