Yaşamın büyük bir değeri yoktur
fakat ondan başka bir şeyimiz de yoktur.

Psikanaliz Üzerine - Psikanalize Giriş 3, Sigmund Freud

"Mutluluk, pantolona işemek gibidir. Islaklığı herkes görür ama sıcaklığı yalnız sen hissedersin."

Psikanaliz Üzerine - Psikanalize Giriş 3, Sigmund Freud

selim koç, bir alıntı ekledi.
21 Mar 19:07

Jung, din ve bilinçdışı konusunda yaptığı tanımlamanın
zorunlu bir sonucu olarak, bilinçdışı zihnin niteliği göz
önüne alınınca, bilindışının üzerimizdeki etkisinin «temel
bir dinsel olgu» olduğu yargısına ulaşıyor. Bundan da çıkan
sonuç, gerek dinsel dogmanın gerekse düşlerin dinsel
olgular olduklarıdır; çünkü bunlar da dışımızdaki bir gücün
denetimi altında oluşumuzun ifadeleridir. Açıkça anlaşılıyor
ki, Jung’un mantığına göre, deliliği de düpedüz dinsel
bir olgu olarak tanımlamak gerekecektir.
Freud’un ve Jung’un din konusundaki tutumlarına ilişkin
irdelememiz, Freud’un dine düşman, Jung’un ise dost
olduğu yolundaki yaygın görüşü doğruluyor mu? Hayır.
Freud’un ve Jung’un görüşleri' kısaca karşılaştırılacak olursa,
bu varsayımın kafa karıştırıcı bir aşın basitleştirme olduğu
görülür. ,

Psikanaliz ve Din, Erich FrommPsikanaliz ve Din, Erich Fromm
sefa mert şenel, bir alıntı ekledi.
20 Mar 22:27

Mutluluk, pantolona işemek gibidir. Islaklığı herkes görür ama sıcaklığı yalnız sen hissedersin.

Psikanaliz Üzerine - Psikanalize Giriş 3, Sigmund FreudPsikanaliz Üzerine - Psikanalize Giriş 3, Sigmund Freud
sueda reyyan, bir alıntı ekledi.
20 Mar 01:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Psikanaliz belki hastayı yalnızlıktan kurtardığı için moda olabildi.

Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 260)Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 260)
Melike Durmuş, Ben ve Biz'i inceledi.
 19 Mar 14:45 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · Puan vermedi

Psikoloji konulu kitapları pek okumamış olmama rağmen epey başarılı bulduğum bir eser. günümüz insanını, bugünkü şartları ve 'biz'i anlatmakta çok yetkin buldum. özellikle kitabın tanımlamalar kısmından sonraki psikanaliz bölümlerinde kendinizi sorgulamanıza sebep oluyor, herkesin okumasını şiddetle tavsiye ederim. bu kitabı atölye çalışmamızda bizim için seçen uludağ ilahiyatta din psikolojisi öğretim görevlisi olan akif hayta hocama teşekkür ediyorum

erhan, bir alıntı ekledi.
19 Mar 12:12 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

psikanaliz
"... Sigmund Freud'a göre (1856-1939), insan düşüncesindeki üçüncü büyük devrim, kendi keşfiyle bilinçdışı gerçekleşmişti. Yaptığımız pek çok şeyin içimizde saklı arzular tarafın­dan yönlendirildiğini fark etti. Onlara doğru­dan erişemeyiz, ama bu onların yaptıklarımızı etkilemesini engellemez.

Freud, hastalarını kanepeye yatırır ve akıl­larına ne gelirse söyletirdi. Bu, düşünceleri­nin açığa çıkmasını tetiklediği için hastaların kendilerini sıklıkla çok daha iyi hissetmeleri­ne yol açardı. Düşüncelerin akmasına izin ve­ren bu "serbest çağrışım," önceden bilinçdışı olanı bilinçli hale getirerek şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarıyordu. Freud hastalarından rüya­larını anlatmalarını da isterdi. Bir şekilde bu "konuşma tedavisi," hastaların sorunlu düşün­celerinin kilidini açıp bazı belirtilerin ortadan kalkmasını sağlıyordu. Sanki konuşma eylemi, yüzleşmek istemedikleri düşüncelerin neden olduğu baskıyı rahatlatıyordu. Bu, psikanali­zin doğuşuydu.
Bilinçdışı arzuları ve hatıraları olanlar, sadece nevrozlu ve histerik hastalar değildir. Freud' a göre onlar hepimizde vardır. Bu, top­lumsal yaşamın nasıl mümkün olduğunu gös­terir. Gerçekte ne hissettiğimizi ve ne yapmak istediğimizi kendimizden saklarız. Bu düşün­celerden bazıları şiddet içerir, pek çoğu ise cinsel içeriklidir. Açığa çıkarılamayacak kadar tehlikelidirler. Zihin onları bastırır, bilinçdı­şının derinliklerinde tutar. Bunların çoğu, biz henüz küçük bir çocukken şekillenir."
...

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 163)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 163)
Pink, Jung - Yeni Başlayanlar İçin'i inceledi.
 18 Mar 15:20 · Kitabı okudu · 4 günde

Kitap çizgi roman gibi , neredeyse yarısından fazlası çizimlerden oluşan ve etrafında kısa metinler bulunan oldukça ilgi çekici bir içeriğe sahip, bu çizimler bazen metne devamlılık sağlayan, bazen de metindeki olguya dokundurmalar yaparak eleştirel tutumlar sergileyen kısa ama etkili ufak diyaloglardan ibaret, bu nedenle sayfa sayısı 173 görülse de yanıltıcı, çizimleri gotik buldum, gizemli bir havası vardı,

Metinlerde, teknik kelimeler sıklıkla geçse de latince terimlerin anlamları parantez içinde tüm kitap boyunca size eşlik ettiğinden bir kaç yeni sözcük kapıyor ve unutmuyorsunuz, ayrıca kitabın sonunda ufak bir sözlük de var gayet anlaşılır ve ayrıntılı açıklamalar içeren,

Bu arada kitabın iki yazarı var, sadece Maggie Hyde değil aynı zamanda diğer yazar olarak ‘’Michael McGuinness’’ geçmekte,

Başlangıç bölümü jung’ın çocukluğu ile başlıyor,
Buradaki nokta babasının bir medyum olduğunu öğrenmem bakımından şaşırtıcıydı,
Jung’un felsefeyle ilgilendiğini ve Kant ile Nietzsche okuduğunu öğrendiğimde (şu hergele felsefe her yerde ) şaşırmadım nedense :) ancak ruhçuluk ile ilgili çalışmaları olduğunu okuduğumda aksi oldu,

Çocukluğundan öldüğü güne kadar ve hatta sonrasında bile kendisiyle ilişkili olduğu iddia edilen paranormal durumlardan sıklıkla bahsediliyor kitapta, bu da ilginç bir nokta,

Freud ile tanışmasını ve sonra görüş ayrılığına düştüklerini kitabı okumadan önce biliyor olsam da görüşleri arasındaki farklılıkları burada öğrendim,

kaba hatlarıyla Freud’un kuramlarının temeli; bastırılmış cinselliğin, bilinçdışı ile başta rüyalarda olmak üzere, psikotik ya da nevrotik her duruma kaynak teşkil ettiği üzerine kurulu,

benim freud dan algıladığım, daha önce biraz okuduklarıma da dayanarak;
başınız mı ağrıyor? Bastırılmış cinsel dürtüler sebebiyle,
depresyon mu geçiriyorsunuz? -Hep bu lanet olası- bastırılmış cinsel dürtüler ..

1900lerden öncesine nedense ne filmlerde ne de kitaplarda empati kuramıyorum, olaylara ‘’o zamanın şartlarıyla bakabilmek’’ benim için zor oluyor ancak ordan burdan edindiğim bilgilerime göre hıristiyanlık klise egemenliğinde olduğu dönemler boyunca cinsellik sıkı bir tabuya sahip ve dönem kadınları ve erkekleri bu başlarına geçirilmiş koşumlar nedeniyle büyük baskı altında ..

İşte bu noktada kanımca freud yaşadığı dönemi çok iyi analiz ederek kuramlarını oluşturuyor ve yeni bir kulvar açarak çığır oluşturuyor,

Her ne kadar ben elektra kompleksi ile oedipus kompleksini bir nebze doğru bulsam da bu tanımların freudça götürülen sınırları çok uç noktalarda kalıyor..

Jung kuramlarının temeli ise bundan çok farklı noktalarda, freud’a katıldığı psikanalitik terimler, tanımlar var ancak onun temellendirmeleri daha metafiziksel kalıyor ve benim gibi o da, freud’un her naneyi cinselliğe atfetmesini kabul etmiyor,

çünkü, özellikle şizofreni hastalarında -gerçeklik kavramı-nın, ''normal'' addedilen insana göre farklılaştığından ve bunun bir getirisi (ya da götürüsü) olarak da cinsel dürtülerinin olamayacağından bahseder dolayısıyla freud’un bastırılmış dürtülerin bilinçdışı vurumları iddası jung’a göre asılsız kalır,

kitabın dediğine göre freud bu görüş ayrılıkları (bana göre de fikirlerini jung’a dikte etmedeki başarısızlığı) nedeniyle üç kez ciddi sinir krizleri geçiriyor :)

kendi görüş süzgecimden baktığımda; bu bölümler boyunca, ikisinin arasında, psikiyatrinin önemli isimleri haline gelmeye çalışan, hırslı adamların güç mücadelesini görmek oldu,

kullandıkları yöntemlerden farklı olarak teknikleri hastalarına uygulamaları sırasında takındıkları tutumları okurken, freud’un hastalarıyla daha ahlaki ölçülerde çalıştığı, jung’ın ise etik kuralların fersah fersah dışına taşmış olduğu izlenimine kapıldım ki konuya hakim bir okuyucu aksini iddia ederse de kabulümdür, benimki sadece kadınca bir sezgi..

nereden edindiğimi hatırlayamadığım bir sebeple, jung yöntemlerinin bana freudunkilerden daha sempatik geleceğini içten içe tahmin etsem de beni şaşırtan bir çok nokta oldu,

kendisi doğu mistizmiyle ilgileniyor, ruhçuluk çalışıyor hatta medyumluk seansları yapıyor, i chang adlı bir doğu metodundan bahsediyor ve pratiğe döküyor,

ilginç olan nokta psikanaliz adında bilimsel bir kanal oluşturmanın temelleri atılan bir dönemde, metafizik temelli kuramlar oluşturmaya çok ciddi efor sarf ediyor olması,

demek ki diyorum; metafiziksel boyutta bakış açısı o dönem itibariyle safsata sayılmıyor, belli bir çevrede yer edinmek hırsıyla hareket edenler bile kurmalarını bu temeller üzerine oturtmayı ikinci kez düşünmeden yapabiliyor,

bu noktada skolastik etkinin ağır kokusunu üzerlerinden atamamışlar diye düşünmüştüm, ama kitabı okudukça Jung için,kuramını dayandırdığı konuların daha okült olduğunu gördüm,

Jung , freud’un öne sürdüğü -rüyaların sembollerle bilinçaltı ipuçları- olduğu görüşünde hem fikir olduğundan, bir hastasıyla çalışmaları sırasında elde ettiği rüya analizi verilerini eski çağ mitlerindeki semboller olarak görür ve oluşturmaya çalıştığı yöntem bilimde bir adım daha ilerler,

Bu sembolleri arkaik öğelerde arar ve sadece onun için değil bir okur olarak benim için de ulaştığı sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır, arketip imgeler diye nitelendirdiği bu noktadan kollektif bilinç ile ilgili çıkarımlara ulaşması da ilginç,

Kaldı ki simya nın kimyaya yakın olduğu ancak kimyanın temeli yani bir bilim olamayacağını eğitim hayatımda öğrenmiş biri iken,

Simyanın o dönem ciddi bir bilim dalı olduğunu okuyor üzerine de jung’ın simyacıların kullandıkları sembolleri ve ritüelleri uzun uzadıya incelediğini farkediyorum,

Bu noktada ne düşünmeliyim?
Yaşanan-anlatılan-yazılan arasında hem tarihsel hem de bilimsel açılardan kopukluklar ve yadsınışlar mı var? ...

İlgimi çeken diğer nokta jung’un yöntemindeki gölge, anima, animus, persona gibi aklımda kalan tanımları,

Bu tanımların ilişkili oldukları bağlamlar düşünülürse, jung olaylara; hem toplumsal hem de kadim bilgilere kadar uzanan okültist çerçevede, aynı anda sembolik , ve dini (hıristiyanlık) açılardan bakıyor,

Jung’ın , freud’a göre olan bu çok yönlülüğü, hatta çoklu kişiliğini (Jung kendini iki kişiye ayırıyor ve bunlara 1 ve 2 numara adını veriyor) görmek hoşuma gitti,

Sekiz psikolojik tip tanımları da enteresandı, kitabın da çizimlerle bu tip’ler için tanınmış kişilerden örnekler vermesi daha da hoştu,

Beni üzen nokta;
Malesef yine –kadın- imgesine olumsuz bir sembolik anlam yüklenmiş..
o elmayı yemeyecektin bilgelik senin neyineydi? havva dan bu yana... Kimi yerde Lilith addedildi kimi yerde Jung’ın tabiriyle ‘’gölge’’ oldu..

jung’ın, deneyi yapan (gözlemci) nin deney sürecinden bağımsız olmadığını dolayısıyla deneyin sonucunu öznel beklentileri yönünde etkileyeceği görüşü bünyemde şimşek etkisi yaptı, görüşünü ispatlayan deneyler eşliğinde..

bunların dışında , önce jung’ın pauli’nin en yakın arkadaşı olduğunu öğrendim, önce aynı döneme ait insanlar olabilir dedim,

sonra –dört arketip- kuramını kuantum mekaniğine uygulanması için başarılı girişimleri olduğunu gördüm, arkadaş hatrına çiğ tavuk yenir diye düşünüp üzerinde durmadım,

ilerleyen satırlarda baktım ki psikanalizle fizik elele tutuşmuş gidiyordu :) bu sahnelerde bir ara bende film koptu,


ilgimi çeken ufak bir nokta da, daha önce tom robins’in siriustan gelen kurbağa kitabına yaptığım incelememde, new age in daha o zamanlar sinyallerini verdiğiyle ilgili bir cümle yazmıştım ve bu kitabın 165. Sayfasında new age in 60’larda popüler olmaya başladığından ibaret satırlarını gördüğümde bu hoş tesadüfe gülümsemekten kendimi alamadım,

aslında bahsedecek daha çok şey vardı ama halihazırda çok kısa olan bu kitabın tadını, sözü daha fazla uzatarak kaçırmak istemiyorum,

kitapla ilgili yorumlarım, 1K sitesinin bana tanımış olduğu özgürlük ile tamamen subjektiftir, farklı görüşleri de okumak isterim ancak seçenek olarak tek kişi var inceleme yapanlar arasında..umarım alternatif incelemeler olur zira başkalarının kitap hakkındaki düşüncelerini çok merak ediyorum..özellikle de bu konudaki uzmanların..

psikoloji ile ilgilenenlere tavsiye ediyorum, kitap kesinlikle ‘’yeni başlayanlar için Jung’’..

İyi Okumalar Dilerim.

Müşerref köse, bir alıntı ekledi.
18 Mar 11:50 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"Hastasınız...diye kesip attı.Psikanaliz çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır."

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 108)Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 108)

“Erkekle aşk arasında, kadın var,
Erkekle kadın arasında, bir dünya var.
Erkekle dünya arasında, bir duvar var.” Simgesel Psikanaliz Dergisi