Bu kitap ilk olarak 1939'da "L'émpire des steppes" adıyla yayınlanmıştır. Benim en sevdiğim tarihçi ekolünde yetişmiş adamlardan biridir René Grousset. O ekolün tarihçileri, hemen her konuyu tümüyle ele alarak, detaylı kaynak kitaplar yazan ve bu yazdıklarının bugün, tahmini olarak, ancak %10'u yanlışlanarak değiştirilmiştir. Hala da kaynak kitaplardır. Üstelik bu dönem tarihçileri, çok dil bilen ve hakkında yazdıkları bölgeleri bizzat gidip inceleyen kişilerdir. Bu kitapta Grousset, üç liderden bahsetmektedir; Attila, Cengiz Han, Timur. Bu üçü de Türk harp ve devlet geleneklerinin yetiştirdiği imparatorlardır. Kitapta bu liderlerin biyografileri ve kurdukları devletlerin tarihleri anlatılmıştır. Kitabın kaynaklarını incelediğinizde de başka yazarlardan alıntı yapılarak değil, bizzat bu liderlerin dönemlerinde yazılanlardan alıntı yapıldığını görürsünüz. Asli bir tarih kitabı da böyle olur zaten. Konuyla ilgilenen veya ilgilenmese de abuk sabuk laflar eden herkese şiddetle tavsiyemdir.

Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
09 Şub 15:31

Karahanlı Üzerinde Selçuklu Hakimiyeti
1089 yılında Melik Şah Buhara' yı işgal etmiş, Sermerkand'e ele geçirmiş ve Şems el Mülk'ün yeğeni ve ikinci halefi Karahanlı Ahmed'i esir almıştı. O tarihten sonra Karahanlı prensleri Buhara ve Semerkand'da hüküm sürmüşlerse de, bu, Selçuklu kumandanları namı altında olmuştur. Artık Maveraünnehir Selçuklu Türk İmparatorluğu'nun basit bir vilayeti olmuştu.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 176 - Ötüken)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 176 - Ötüken)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
09 Şub 15:16

Kül-Tegin Yazıtları
Yukarıda mavi gök ve aşağıda yağız yer yaratıldığında, bunların arasında insanoğlu da yaratılmıştı. İnsanoğlunun üzerinde de atalarım Bumin Kağan ve İstembi Kağanlar yükseliyordu. Hükümdar olduktan sonra Türk soyunun törelerini ve devletini kurdular ve hüküm sürdüler. Dünyanın dört bir köşesinde çok düşmanları vardı, fakar orduları ile üzerlerine yürüyerek, dünyanın dört bir köşesindeki pek çok kavmi yendiler ve barışa kavuşturdular. Onların başlılarına eğdirdiler, dizlilerine çöktürdüler. Bizi doğuda Kadırhan ormanına ( Khingan dağları ), geride ( Batıda ) Demir Kapı'ya ( Maveraünnehir ) kadar götürdüler. Birbirinden bu kadar uzak bu iki uç arasında Gök-Türkler hakimdi. Bunlar bilge kağanlar, kahraman kağanlardır, bütün subayları da bilge ve kahramandı, hepsi soylu, bütün kavim doğruydu.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 115 - Ötüken)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 115 - Ötüken)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 13:11

Timur'un Çengizoğullarına Saygısı
Fatihin ( Timur ) Türk olsun, İranlı olsun bütün rakiplerine karşı takındığı mütehakkim ve küçümseyici sertliği ile korkunç intikamlarını bu davranışı ile karşılaştırdığımızda , Çengizoğullarının meşruluğunu gözünde ne büyük bir değer taşıdığı anlaşılır.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 478)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 478)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
 25 Oca 13:07

Şahruh Horosan Valisi
Timur'un dördüncü oğlu Şahruh, babasının ölümünde yirmi sekiz yaşındayken Horosan valiliğini almıştı. Hemen ilave edelim ki, Şahruh ailenin en dengeli mizacına ve tek siyasi zihniyetine sahip mensubudur.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 495)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 495)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 13:05

Seyyah Clavijo ve Timur
Timur Türkistan'a 1404 yılında dönmüştür. Semerkand'da Kastilya kralı III. Henri'nin elçisi olan ve bize seyahatinin değerli bir hikayesini bırakan Calvijo'yu kabul etmiştir. İstanbul, Trabzon, Tebriz ve Rey'den gelen Clavijo Semerkand'a 31 Ağustos 1404 tarihinde varmış ve 8 Eylül'de Timur'un huzuruna çıkmıştı.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 494)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 494)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 13:01

Timur Rönesansı Dönemi
Çengiz Han'dan Kubilay'a olan aynı gelişimi burada da görmekteyiz. 1407'den 1447'ye kadar süren uzun saltanat dönemi kültür sahasında Timur rönesansı denen hareketin zirveye çıkmasını, Fars sanat ve edebiyatının altın çağını yaşamasını temin etmiştir.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 496)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 496)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 12:59

Şahruh
Şahruh Timuroğulları arasında en mutena şahsiyetlerden biridir. İyi bir kumandan ve kahraman bir asker, fakat barışcıl, insancıl, ılımlı bir mizaçta, Fars edebiyatının tesirinde, büyük bir imarcı, şairlerin ve sanatkarların koruyucusu, korkunç Timur'un bu oğlu Asya'nın en mükemmel hükümdarlarından biri olmuştur.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 496)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 496)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 12:55

Rus'u hiçbir zaman unutma Türk Milleti
Moskof Çarı IV. Korkunç İvan ( 1533-1584 ) Kazan'ın bağımsızlığına kesin şekilde son vermek istiyordu. 1552 Haziran'ında güçlü bir topçu kuvvetiyle birlikte Kazan'ı kuşatmıştır. 2 Ekim'de son hücumda şehre girmiş, erkek halkı kılıçtan geçirmiş, kadınlarla çocukları köle yapmış, camileri yerle bir etmiş ve Hanlığın topraklarını ilhak etmiştir.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 514)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 514)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 12:52

Ali Şir Nevai
Çağdaşları arasında yumuşaklığı ve merhameti ile farkedilen Hüseyin Baykara Herat'taki sarayını son derece parlak bir ilim merkezi haline getirmiştir. Veziri Çağatay Türk edeyatının ilk büyük ediplerinden meşhur Mir Ali Şir Nevai'dir. ( 1441-1501 ) Türkçeyi olduğu kadar Farsçayı da mükemmel bir surette bilen bu büyük adam Türkçenin en az Farsça kadar edebiyat dili olarak üstün olduğunu, hatta Farsçayı geçebileceğini göstermeye çalışmıştır. Bu olağanüstü saltanat döneminde Herat, Timur rönesansı denilen dönemin Floransa'sı haline gelmiştir.

Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 504)Bozkır İmparatorluğu, Rene Grousset (Sayfa 504)